Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Pysäköinninvalvonta

Riihimäen kaupungin kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta vastaa kaupungin pysäköinninvalvonta. Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista. Lisäksi valvotaan moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä.

 • Pysäköintivirhemaksun suuruus Riihimäellä on 50 euroa (1.5.2016 alkaen).

  Tehdystä virheestä on annettava ajoneuvon kuljettajalle kirjallinen päätös ja maksuohjeet kuinka suorittaa pysäköintivirhemaksu kolmenkymmenen (30) vuorokauden sisällä kehotuksen antamispäivästä. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan pysäköintivirhemaksu kiinnittää ajoneuvoon näkyvälle paikalle.

  Pysäköintivirhemaksu tulee suorittaa kolmenkymmenen (30) vuorokauden sisällä sen määräämispäivästä. Suorittamatta jätetystä pysäköintivirhemaksusta seuraa pysäköintivirhemaksun korotus neljällätoista eurolla (14 €). Pysäköinninvalvojan on annettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kirjallinen maksuvaatimus suorittaa korottunut pysäköintivirhemaksu 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaamisesta sillä uhalla, että maksu muuten peritään ulosottoteitse.

  Laki pysäköintivirhemaksusta

  Laissa pysäköintivirhemaksusta sanotaan, että ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta määrätään pysäköintivirhemaksu.

  Pysäköintivirhemaksu määrätään myös ympäristönsuojelulain (527/2014) tai tieliikennelain (267/1981) nojalla annettujen moottoriajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta ja maastoliikennelain (1710/1995) 4 § 1 momentin nojalla.

 • Voit halutessasi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen pysäköinninvalvojalle, jos olet tyytymätön pysäköintivirhemaksuun. Sinun tulee esittää oikaisuvaatimus 30 vuorokauden kuluessa virheen tapahtumapäivästä. Mikäli esität oikaisuvaatimuksen määräajan jälkeen, se voidaan jättää tutkimatta. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen löydät pysäköintivirhemaksulomakkeen kääntöpuolelta.

  Oikaisuvaatimuksesta on selvittävä tekijän nimi, osoite, pankkitilin numero, pysäköintivirhemaksun asianumero, ajoneuvon rekisterinumero ja perustelut oikaisuvaatimukselle. Asianumeron löydät maksukehotuksen oikeassa yläkulmassa.

  Sähköinen oikaisuvaatimus /e-lomake
  Voit täyttää ja lähettää lomakkeen sähköisesti. Voit halutessasi myös liittää mukaan liitetiedostoja.

  Paperisia lomakkeita saa Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2 tai sen voi tulostaa tästä. Tulostettava oikaisuvaatimus. 

  Paperilla toimitetun lomakkeen palautus:
  Riihimäen kaupunki
  Pysäköinninvalvontatoimisto
  PL 125, 11101 Riihimäki

 • Kotihoidon pysäköintitunnus voidaan myöntää seuraavia asiakkaan kotona suoritettavia tehtäviä varten:

  • kotipalvelu, kotihoito ja asumispalvelu
  • kotisairaanhoito
  • vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet
  • kehitysvammaisten erityishuolto.

  Kotihoidon pysäköintitunnuksella saa pysäköidä alueella, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä. Tunnuksella on mahdollista pysäköidä pidemmäksi ajaksi alueella, jossa pysäköintiaikaa on rajoitettu. Lisäksi se mahdollistaa pysäköinnin pihakadulla ja huoltoajo sallittu -lisäkilven alueella katuverkolla. Pysäköinnistä ei saa aiheutua huomattavaa haittaa muulle liikenteelle tai pihakadun käyttämiselle.

  Pysäköintitunnus myönnetään määräajaksi.

  Myöntämisen ehdot

  Pysäköintitunnus myönnetään palvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle.

  Hakijan on hakemuksessa ilmoitettava enintään kolme ajoneuvoa, joissa kotihoidon pysäköintitunnusta käytetään pysäköintiin. Yrityksen, yhdistyksen ja julkisyhteisön on myös ilmoitettava tunnuksen haltija, jonka on oltava hakijan palveluksessa oleva luonnollinen henkilö.

  Työntekijän tai tunnuksen haltijan on viipymättä ilmoitettava kunnalle tunnuksen myöntämisen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista.

  Hakemus tunnuksien saamiseksi voidaan tehdä vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla.

  Tiedustelut kaupunginlakimies Mikko Heiskanen, p. 050 531 7826.

Yhteystiedot