Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa ratkaistaan yhdyskuntarakenteellisia ja maankäytöllisiä asioita, jotka vaikuttavat vuosikymmeniä kaupunkirakenteen toimivuuteen ja taloudellisuuteen. Se ilmentää kaupungin strategisia linjauksia maankäyttöä koskevien tavoitteiden osalta. Yleiskaava soveltuu erinomaisesti strategisen suunnittelun välineeksi.

Kaupunkirakenteen kehittäminen ja ylläpitäminen asumista, vapaa-aikaa ja elinkeinoelämää palvelevana edellyttää koko kaupungin kattavan yleispiirteisen suunnitelman laatimista ja ajan tasalla olevien strategisten tavoitteiden määrittelemistä. Pitkän aikavälin strateginen suunnittelu on olennaisen tärkeää kaupungin kasvun ja kehittämisedellytysten kannalta.

Jatkuva yleiskaava

Riihimäellä yleiskaavatyötä tehdään neljän vuoden aikajänteellä. Yleiskaavaa tarkistetaan, päivitetään ja täydennetään valtuustokausittain. Sitä voidaan tehdä esimerkiksi osayleiskaavatasoisilla maankäytön suunnitelmilla sekä yleis- ja kehittämissuunnitelmilla tai koko kaupungin kattavilla teemoilla. Jatkuva yleiskaava antaa ajantasaisen kokonaiskuvan kaupungin  maankäytön kehityksestä. Se auttaa yksityiskohtaisempien suunnitteluhankkeiden ajoittamisessa ja niihin varautumisessa.

Osayleiskaavat
Yleiskaavat
Yleiskaavatyö 2017-2021

 

Lisätietoja

Niina Matkala
kaavasuunnittelija
019 758 4831


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1