Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa ratkaistaan yhdyskuntarakenteellisia ja maankäytöllisiä asioita, jotka vaikuttavat vuosikymmeniä kaupunkirakenteen toimivuuteen ja taloudellisuuteen. Yleiskaava ilmentää kaupungin strategisia linjauksia maankäyttöä koskevien tavoitteiden osalta. Se on hyvä strategisen suunnittelun väline.

Kaupunkirakenteen kehittäminen ja ylläpitäminen asumista, vapaa-aikaa ja elinkeinoelämää palvelevana edellyttää koko kaupungin kattavan yleispiirteisen suunnitelman laatimista ja ajan tasalla olevien strategisten tavoitteiden määrittelemistä. Pitkän aikavälin strateginen suunnittelu on  tärkeää kaupungin kestävän kasvun ja kehittämisen kannalta.

Jatkuva yleiskaava

Riihimäellä yleiskaavatyötä tehdään jatkuvan suunnittelun periaatteella. Yleiskaavaa tarkistetaan, päivitetään ja täydennetään rullaavasti. Sitä voidaan tehdä esimerkiksi osayleiskaavatasoisilla maankäytön suunnitelmilla sekä yleis- ja kehittämissuunnitelmilla tai koko kaupungin kattavilla teemoilla. Jatkuva yleiskaavoitus antaa ajantasaisen kokonaiskuvan kaupungin  maankäytön kehityksestä. Se auttaa yksityiskohtaisempien suunnitteluhankkeiden ajoittamisessa ja niihin varautumisessa.

Yleiskaavat
Yleiskaava 2040
Osayleiskaavat

Niina Matkala
vt. kaavoituspäällikkö
050 433 5455


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 2 Kyllä 3 Ei 2