Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Hatlamminsuo

Luonnonsuojelu

Riihimäen kaupungin tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta. Edistämme luonnonsuojelua suunnitelmallisen seurannan sekä luontoarvojen tunnistamisen avulla. Suojelemme luontoa myös perinteisesti luonnonsuojelualueiden ja erilaisten suojeluohjelmien avulla.

Monimuotoista ja arvokasta luontoa on myös suojelualueiden ulkopuolella. Tavoitteenamme on, että kaikki tärkeät luontoalueet yhdessä muodostavat verkoston, jonka avulla turvaamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen, ekologiset yhteydet sekä virkistysmahdollisuudet. Kaupunkiympäristössä on myös mahdollista toteuttaa uusia elinympäristöjä esimerkiksi paahdeympäristöjen ja kosteikkojen lajistolle, jolloin luonnon monimuotoisuutta voidaan jopa lisätä.

Riihimäen arvokkaita luontokohteita seurataan ja uusia kohteita kartoitetaan tasaisin väliajoin luonnon monimuotoisuuden seurantaohjelman avulla. Seurannasta vastaa kohteesta riippuen joko Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu tai Hämeen ELY-keskus /Metsähallitus.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelun vastuualueen johtaminen, kehittämishankkeet, ympäristöntilan seuranta, uudet ympäristöluvat, vesiensuojelu- ja luonnonsuojeluasiat