Rakentaminen

Raksatyömaa, pieniRakennuksen ympäristövaikutuksista valtaosa aiheutuu sen käytöstä. Uuden rakennuksen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa tehdään monia ratkaisuja, joilla on merkitystä rakennuksen elinkaaren aikana syntyviin päästöihin.

Rakennuksen energiankäyttöön on syytä kiinnittää huomiota jo rakennusta suunniteltaessa. Uudisrakentamisessa on vuodesta 2008 alkaen vaadittu rakennuslupaa haettaessa energiaselvitys, johon kuuluu osana energiatodistus. Energiatodistuksessa ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan kiinteistö, eniten G-luokan kiinteistö. Energiatodistus antaa mahdollisuuden verrata oman kiinteistön energiankulutusta muihin vastaaviin rakennuksiin, kun energiankulutus esitetään yhtenäisellä tavalla ja asteikolla.

Lämmitystavalla on väliä

Pientalon rakentajalla on useita vaihtoehtoja talon lämmitysmuodoksi. Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttaa paisti talon sijainti myös investointi- ja käyttökustannukset. Ympäristön kannalta parhaita lämmönlähteitä ovat uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettu lämpö sekä sähkön tuotannosta saatava kaukolämpö. Riihimäellä yli puolet asukkaista asuu kaukolämmitetyissä rakennuksissa. Kaukolämpöön liittymisestä saa lisätietoa Riihimäen Kaukolämpö Oy:ltä.

Kaikkein ekologisin on kuitenkin käyttämätön lämpö, sen vuoksi tärkeintä on miettiä, voidaanko talon lämmitysenergiantarvetta vähentää paremmalla eristyksellä ja tiiveydellä.

Ekologinen rakentaminen

Ekorakentamisella tarkoitetaan luontoa ja luonnonvaroja mahdollisimman vähän kuormittavaa rakentamista. Ekologinen talo on hyvin eristetty, paikallisista materiaaleista rakennettu sekä luontoa ja kulttuuriympäristöä kunnioittava talo. Lämmitys tapahtuu uusiutuvalla energialla ja päivittäispalvelut ovat saavutettavissa kevyellä tai julkisella liikenteellä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0