Hyppää sisältöön

Rakennuslupa

Rakennus-, muutos- ja purkutyöt ovat luvanvaraisia toimenpiteitä. Myös maiseman muuttaminen asemakaava-alueella on luvanvarainen toimenpide. Muista lukea lupapäätös huolellisesti läpi. Lupapäätöksessä on erilaisia lupaehtoja, joiden tulee toteutua hankkeen edetessä.

Hae lupa sähköisesti

Lupahakemuksen voit ensisijaisesti jättää sähköisenä. Paperisesta lupahakemuksesta perimme taksan mukaisesti 100 € ja lisäksi todelliset skannauskulut.

Lupahakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Sen teet käyttäen verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Yleensä hakemuksen täyttää asiakkaan valtuuttama pääsuunnittelija. Rakennushankkeeseen ryhtyvillä ja erityissuunnittelijoilla on oikeus päästä seuraamaan hakemuksen käsittelyä ja täydentämään sitä.

Myös erityissuunnitelmat liität palveluun sähköisinä tiedostoina. Vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija merkitsevät oman tarkastuslistansa mukaisesti tehdyt tarkastukset palveluun. Rakennusvalvonnan rakennustarkastajat merkitsevät tehdyt katselmukset huomautuksineen lupapalveluun, jolloin ne ovat kaikkien asianosaisten nähtävissä reaaliaikaisesti.

  • Rakennuslupahakemus
  • Pääpiirustukset
  • Rakennuksen energiaselvitys
  • Selvitys rakennuspaikan omistus/hallintaoikeudesta
  • Selvitys naapureiden kuulemisesta
  • Kartta rakennuspaikasta
  • Rakennushankeilmoitukset
  • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
  • Vesihuoltolaitoksen liitoslausunto
  • Jätevesien käsittelysuunnitelma
  • Poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen
  • Suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen
  • Muut mahdolliset liitteet
  • Vastaavan työnjohtajan hakemus
  • KVV-työnjohtajan hakemus
  • IV-työnjohtajan hakemus
  • Rakennepiirustukset, ilmanvaihtosuunnitelmat ja muut rakennuslupapäätöksessä edellytetyt erikoissuunnitelmat
 • Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta

  • hankittava kaikilta naapureilta
  • naapureilla tarkoitetaan rakennuspaikan viereisiä ja vastapäisiä tontteja
  • kuulemisen voi jättää viranomaisen tehtäväksi, jolloin hakemuksen käsittelyaika pitenee vähintään yhdellä viikolla ja kustannukset ovat tällöin 60 € naapuria kohti

  Rakennushankeilmoitukset

  Jätevesien käsittelysuunnitelma

  Hakemus tai ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja

  • Hakemus / ilmoitus:
   • rakennustyön vastaava työnjohtaja
   • kiinteistön vesi- ja viemäri-laitteiston rakennustyön johtaja
   • kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyön johtaja
   • muu erityisalan työnjohtaja