Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Jokikylän asuinalueen asemakaavan on rajattu punaisella tontinluovutuskilpailun suunnittelualue.
Tontinluovutuskilpailun suunnittelualue on rajattu punaisella asemakaavakartalle.

Jokikylän tontinluovutuskilpailu

Jokikylän korttelin 509 tontin 1 tontinluovutuskilpailu

Riihimäen kaupunki järjestää yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa tontinluovutuskilpailun Jokikylän uuden asuinalueen aloituskorttelin 509 tontista 1.

Kilpailun tavoitteina on:

 • Tuottaa arkkitehtoninen, kaupunkikuvallisesti omaleimainen ja korkeatasoinen, energiatehokas sekä toteutuskelpoinen kilpailuehdotus (suunnitelma) korttelin toteuttamisen perustaksi.
 • Asettaa laatutaso Jokikylän asuinalueen kehittymiselle arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoiseksi osaksi Riihimäen Asemanpuistoa.
 • Valita taho, jolle kilpailualueen tontti luovutetaan rakentamista varten.

Kilpailualueen suunnittelun lähtökohtana on rakennusliike-suunnittelutoimisto -yhteistyö. Voittaneen ryhmän rakennusliikeosapuoli saa palkintona lunastusoikeuden Jokikylän korttelin 509 tonttiin 1 ja kilpailuehdotuksen laatineet suunnittelijat suunnittelutoimeksiannon edellä mainitulta rakennusliikkeeltä.

Kilpailuaika

Kilpailu alkaa maanantaina 22. huhtikuuta 2024.
Kilpailu päättyy perjantaina 13. syyskuuta 2024 kello 16.00.

Kilpailun aloitustilaisuus

Kilpailun aloitustilaisuus järjestettiin etäyhteydellä keskiviikkona 15.5.2024 kello 13.00.

Tilaisuuden aikana oli mahdollisuus esittää kilpailua koskevia kysymyksiä. Kaikki kysymykset ja vastaukset löydät kohdasta Kilpailua koskevat kysymykset.

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailua koskevien kysymysten jättöaika on päättynyt. Kysymykset tuli esittää 22.5.2024 kello 16.00 mennessä kilpailun sihteerille sähköpostitse. Kilpailua koskevia kysymyksiä sai esittää myös kilpailun aloitustilaisuudessa. Määräaikaan mennessä esitetyt kysymykset ja vastaukset on koottu vain tälle verkkosivulle.

Kooste kilpailua koskevista kysymyksistä ja vastauksista:
Kilpailua koskevat kysymykset ja vastaukset (pdf)

Voit tutustua kysymyksiin ja vastauksiin myös alla olevista painikkeista.

 • Kysymys:
  Onko Jokikylän alueelle tontille 1 ja alueen muille tonteille mahdollista toteuttaa tehostettua sekä kevyttä hoivaa (”yhteisöllinen asuminen”)?

  Jos kyllä, vaatiiko kaava poikkeuslupaa tai muutosta kaavaan?

  Vastaus:
  Tontti on asemakaavoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Käyttötarkoitusmerkintä sallii palveluasumisen (esim. ikäihmisille). Alueelle ei saa kuitenkaan toteuttaa muualla asuville tarjottavia hoivapalveluita tai toimintaa, jotka lisäävät esimerkiksi liikennettä. Alueelle sijoitettavan toiminnan tulee olla vaikutuksiltaan tavanomaiseen asumiseen rinnastettavaa.

 • Kysymys:
  Tuleeko kortteliin 511 parkkihalli tai tuleeko pihatasoon sijoittaa esteettömiä autopaikkoja lähelle kyseessä olevaa taloa?

  Vastaus:
  Kortteli 511 ei kuulu kilpailualueeseen, vaan on kilpailualueeseen nähden viereinen kortteli. Kortteliin 511 ei ole tarkoitus sijoittaa erillistä pysäköintilaitosta. Asuinrakennuksen yhteydessä rakenteellinen pysäköinti on kuitenkin mahdollista. Kortteli 511 on tarkoitus toteuttaa esteettömyyden erityistason vaatimusten mukaisesti. Korttelia 511 koskee alueen muita kortteleita laajempi velvoite järjestää pysäköintiä korttelialueella.

  Kilpailualueella 509 tontille 1 ei ole tarkoitus sijoittaa erillistä pysäköintilaitosta. Myös kilpailualueella asuinrakennuksen yhteydessä rakenteellinen pysäköinti on mahdollista. Korttelin 509 tontilla 1 tulee toteuttaa sopimusperusteisesti kaavamääräyksiä tarkentaen vähintään 5 autopaikkaa, joista yhden tulee olla esteetön ja yksi tulee varata yhteiskäyttöautoa varten.

  Kilpailualueen korttelin 509 tontin 1 autopaikoista tulee toteuttaa viereiselle LPA-alueelle 34 kappaletta Jokikylän Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestyksen (luonnos) mukaisesti. 34:stä autopaikasta esteettömiä paikkoja on yksi kappale. Rakentaja voi toteuttaa osalle LPA-alueen pysäköintipaikoista sähköauton latausmahdollisuuden.

 • Kysymys:
  Onko kilpailuaineistossa kerrottu viereisen virastokeskus Veturin ja matkakeskuksen räystään korkoa kaupunkikuvallisesta näkökulmasta?

  Vastaus:
  Veturin kortteli tulee lähivuosina kehittymään ja nykyiset räystäskorkeuden eivät välttämättä ole tulevaisuudessa samat. Nykytilanteessa räystäskorkeudet vaihtelevat seuraavasti: Veturin räystäskorkeus +99,883 ja Matkakeskuksen +119,000. Ote rakennusten julkisivupiirustuksista on alla kuvassa.

  Julkisivuote Matkakeskuksen pääpiirustuksesta.
 • Kysymys:
  Onko autopaikkojen korttelialuetta (LPA) suunniteltu tarkemmin?

  Vastaus:
  Autopaikkojen korttelialueen suunnitelmat ovat valmistuneet. Ote Jokikylän LPA-alueen rakentamissuunnitelman asemapiirustuksesta on kuvassa alla.

  Kaupunki/pysäköintiyhtiö rakentaa LPA-alueen rakennekerrokset, pinnat ja valmiudet sähköjohdoille sekä valaisimet. Asemapiirroksessa näkyy muun muassa autokatoksen tilavaraus, esteettömät paikat sekä kivetty (punaruskea) alue korttelia vasten, josta on mahdollista järjestää kulku LPA-alueelle.

  Ote Jokikylän LPA-alueen rakentamissuunnitelman asemapiirustuksesta.

Kilpailuehdotusten sisäänjättö

Kilpailuehdotukset tulee toimittaa 13.9.2024 kello 16.00 mennessä.

Kilpailuehdotukset toimitetaan ulkoisen välityspalvelun kautta ja palautus osoitetaan kilpailun sihteerille.​ Tarkempi ohjeistus kilpailuehdotusten toimittamiseen lisätään tälle verkkosivulle elokuussa 2024.​

Kilpailuohjelma

Kilpailuohjelma (pdf)

Kilpailuohjelman liitteet

Liite 1. Kilpailualueen pohjakartta ja karttarajaus (pdf)

Liite 1. Kilpailualueen pohjakartta ja karttarajaus (dwg) (linkin painaminen lataa tiedoston)

Liite 2. Viistoilmakuvia alueesta, 8 kpl (jpg/zip) (linkin painaminen lataa tiedoston)

Liite 3. Jokikylän asuinalueen ja puiston lainvoimainen asemakaavakartta määräyksineen (pdf)

Liite 4.   Ote Jokikylän alueen ajantasakaavasta (dwg) (linkin painaminen lataa tiedoston)

Liite 5. Jokikylän asuinalueen ja puiston asemakaavan selostus liitteineen (pdf)

Liite 6. Puisto- ja aukiosuunnitelma, koostepiirustus (pdf)

Liite 7. Katusuunnitelma, Kanavakatu (pdf)

Liite 8. Tontin tekniset liittymispisteet (pdf)

Liite 9. Jokikylän meluselvitys (pdf)

Liite 10. Jokikylän tärinä- ja runkomeluselvitys (pdf)

Liite 11. Vuokrasopimusluonnos (pdf)

Liite 12. Kauppakirjaluonnos (pdf)

Liite 13. Jokikylän pysäköintiyhtiö Oy:n yhtiöjärjestyksen luonnos (pdf)

Lisätietoaineistot verkossa

Alle on koottu verkko-osoitteita, joiden takaa löytyy alueeseen liittyvää lisätietoa.

Jokikylän asuinalue ja puisto, asemakaavamuutos

Jokikylän yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen

Asemanseudun ja keskustan visio

Asemanseudun yleissuunnitelma ja viitesuunnitelmat

Riihimäen rakennetun ympäristön ohjelma

Riihimäen kaupungin julkisen taiteen periaatteet (pdf)

Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset

 

Kilpailuohjelma, kilpailuohjelman liitteet ja lisätietoaineiston linkit ovat ladattavissa pakattuna kansiona Dropboxista:

Kilpailuohjelma, kilpailuohjelman liitteet ja lisätietoaineistot  (pakattu kansio, 112 Mt, linkin painaminen lataa tiedoston)

 • Riihimäen kaupungin elinvoiman toimiala järjestää tontinluovutuskilpailun yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.

  Arviointiryhmä arvioi kilpailuehdotukset ja asettaa ne kokonaisuutena arvioiden paremmuusjärjestykseen kilpailuohjelmassa mainittujen arviointikriteerien perusteella. Arviointiryhmä antaa elinvoimalautakunnalle suosituksensa kilpailun voittajaksi. Elinvoimalautakunta päättää kilpailun voittajasta.

  Arviointiryhmän kokoonpano:

  Niina Matkala, kaavoituspäällikkö, arviointiryhmän puheenjohtaja
  Janina Vuorinen, kaavoitusarkkitehti
  Päivi Sundman, kaupunginpuutarhuri
  Raisa Laurila-Hakulinen, elinvoimalautakunnan jäsen
  Eija-Liisa Dahlberg, elinvoimalautakunnan jäsen
  Sari Palm, elinvoimalautakunnan varajäsen
  Raija Niemi, arkkitehti SAFA, SAFAn paikallisosasto Häme-SAFA
  Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä Tiina Antinoja, arkkitehti SAFA

Yhteystiedot

Laura Vallinkivi
Kilpailusihteeri
laura.vallinkivi@riihimaki.fi