Hyppää sisältöön

Puunkaatolupa

Omalla tontilla olevat puut

Asemakaava-alueella puiden kaataminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan aina luvanvaraista (MRL 128 §). Suuremmille puunkaatotoimenpiteille tarvittavan maisematyöluvan myöntää rakennusvalvonta. Kaatoluvan saaneiden puiden kaataminen jää asiakkaan huoleksi ja vastuulle. Kaikessa puun kaatamisessa sinun tulee aina varmistua toimenpiteen turvallisuudesta.

Lintujen pesäpuita ei saa kaataa, eikä puita kaadettaessa saa häiritä pesiviä lintuja 1.4.–15.8.
välisenä aikana. Mikäli et ole varma puunkaatoon liittyvästä luvanvaraisuudesta, ota yhteyttä
rakennusvalvontaan.

Ympäristölleen välitöntä vaaraa aiheuttavan puun voit kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus
on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkeenpäin esimerkiksi valokuvin. Rakennusvalvonta voi velvoittaa sinua istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.

Voit kaataa puita tontilta tai rakennuspaikalta ilman rakennusvalvonnan lupaa, jos puu ei aiheuta välitöntä vaaraa ympäristölleen, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla. Olet tontin omistaja tai vuokraaja. Vuokralaisen tulee varmistua, että hänellä on omistajan lupa toimenpiteelle.
 • Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää puita vielä kaatamisen jälkeenkin. Kaatamisen jälkeinen tilanne täyttää asemakaavassa määritetyt puiden/kasvillisuuden määrä- ja sijaintivaatimukset.
 • Kaadettavat puut sijaitsevat tontin sisäosassa, eivät kadun puolella.
 • Asemakaavassa ei ole puita tai aluetta koskevia suojelumääräyksiä tai puu ei ole luonnonsuojelulain perusteella tehdyllä päätöksellä rauhoitettu (tällaisia ovat esimerkiksi: ”säilytettävä puu”, aluemääritys A7s, ”säilytettävä ympäristö”, istutusvelvoite).
 • Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä esimerkiksi komeita, vanhoja yksittäispuita, kuten mäntyjä tai jaloja lehtipuita, puuryhmiä, puukujanteita tai vastaavia, joiden hävittämisellä olisi ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus.
 • Rajalla tai rajan läheisyydessä (alle 1 m:n etäisyys) kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin suostumus.
 • Kaadettavaksi suunnitelluissa puissa tai välittömässä läheisyydessä ei ole liito-oravan tai lepakoiden käyttämää koloa, pönttöä tai risupesää eikä pesiviä lintuja häiritä 1.4.–15.8.
  välisenä aikana.
 • Asunto-osakeyhtiöissä puiden kaato on käsitelty ja hyväksytty yhtiökokouksessa tai käsitelty hallituksen kokouksessa ja asukkaita on tiedotettu puiden kaadosta.
 • Puiden poisto on kertaluontoista eikä jatkuvaa toimintaa.

Ilmoituksen puunkaatoon tarvitset, mikäli kaikki edellä mainitut ehdot eivät täyty. Rakennustarkastaja harkitsee ilmoituksen perusteella edellyttääkö kaatotoimenpide
maisematyölupaa. Puun kaatamiset voit tehdä myös silloin, kun se on esitetty ja hyväksytty toimenpide- tai rakennusluvassa.

Naapurin tontilla olevat puut

Ota yhteys naapuriin ja neuvotelkaa puunkaadosta. Puiden kaataminen on kiinteistön omistajan asia, Riihimäen kaupunki ei ota kantaa erimielisyyksiin. Riitatilanteissa noudatetaan naapuruussuhdelakia, jota valvoo poliisiviranomainen.

Rakennusvalvonta, sähköinen asiointi, rakennusluvat, maisematyöluvat, katselmukset, ohjaus ja neuvonta