Hyppää sisältöön

Karttatilaukset ja otteet

Alla on listattu yleisimmät Riihimäen kaupungin ylläpidossa olevat kartta-aineistot. Paikkatietojärjestelmässä ylläpidettäviä rekisteriaineistoja ovat muun muasssa kiinteistöön, rakennuksiin, kaavoihin ja väestöön liittyvät tiedot.

 • Ajantasa-asemakaava on yhdistelmä lainvoimaisista asemakaavoista koko kaupungin alueelta.
 • Kantakarttaa käytetään kaavoituksen ja kunnallisteknisen suunnittelun pohjakarttana. Kantakartalla kuvattavia kohteita ovat kiinteistötiedot, rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maastokohteet, korkeustiedot ja nimistö.
 • Maanomistuskartta on Riihimäen kaupungin maaomaisuutta kuvaava teemakartta.
 • Riihimäen opaskartta.
 • Ortoilmakuvat soveltuvat hyvin erilaisten suunnitelmien pohjaksi yhdessä esimerkiksi kantakartan kanssa. Kuvia on yksittäisiltä vuosilta aikavälillä 1936-2017.
 • Osoitekartalla kuvataan kiinteistöjako, rakennukset, osoitenumerointi, nimistöä sekä liikenneverkko.

Hinnasto

 • ha                           €/ha
  1 – 10                      8,00
  11 – 100                  4,50
  101 – 1000             3,30
  1001 – 3000           2,20
  3001 –                     1,10

  Perusmaksu 18 €

  Esim. Perusmaksu + Omakotitontti alle 1 ha

  18,00 € + 8,00 €/ha = 26,00 € + alv.

  Aineistotilaukset: karttatilaukset(at)riihimaki.fi

 • Uudisrakennuksen rakennuslupakartat                      82,00 €

  Ympäristölupakartat ja poikkeuslupakartat               82,00 €     + tuntiveloitus

  Toimenpidelupakartat ja kiinteistövälitys                   42,00 €

 • Mustavalkotulosteet, kantakartta 1:500 – 1:2000

  paperi               A4          A3          A2          A1          A0
  €/kpl                 3,50       4,30       5,60       7,30       9,50
  seuraavat        0,37        0,74      1,48        2,98     5,92
  muovi              +50%     +50%     +50%     +50%    +50%
  Kuvaustekniikka muutettu tai leikkaus ja taitto: tuloste + tuntivelotus

  Väritulosteet, kantakartta 1:500 – 1:2000
  Väriviivapiirros
  paperi               A4          A3          A2          A1          A0
  €/kpl                3,50       5,55       7,22        9,39      12,21
  muovi              +50%    +50%     +50%     +50%    +50%

  Väripintatuloste
  paperi               A4          A3          A2          A1          A0
  €/kpl                7,00       9,80      13,72      19,21     26,89

 • PDF          A4          A3          A2          A1          A0
  €/kpl       6,50        8,60      12,30     18,00    24,50

 • tuote                                                                     €/h
  tuntityö sisältää työnantajamaksut               16,76

  Hintoihin lisätään tarvittaessa kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.
  Kaikki hinnat alv. 0 %

  Aineistot ovat myös nähtävillä Riihimäen karttapalvelussa.

Yhteystiedot