Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Rakennuksen käyttöönotto

Rakennuksen ympäristöineen tulee täyttää terveellisyyden, lujuuden ja paloturvallisuuden vaatimukset (MRL maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §). Tämä koskee myös uutta käyttöönotettavaa rakennusta.

Pyydä rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuksen käyttöönottokatselmusta, jolloin ainakin seuraavien vaatimusten tulee täyttyä käyttöönotettavien tilojen osalta.

Kiinteistön teknisen huollon valmius

 • Vesilaiteasennuksien tulee olla hyväksytty käyttöön. Tilaa katselmus Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnasta.
 • Urakoitsijan on suoritettava käyttöönottotarkastus sähköasennuksille ja esittää siitä todistus rakennuksen käyttöönottotarkastuksessa.
 • Ilmanvaihtojärjestelmän tulee toimia siten, että asuintiloissa voidaan saavuttaa ympäristöministeriön asetusten mukaiset esitetyt ohjearvot.
 • Öljylämmityslaitteiston katsastus tulee olla suoritettu, mikäli sen käyttöönotosta on kulunut yli kolme kuukautta.
 • Jätehuollon tulee toimia suunnitelmien mukaisesti.

Palo- ja henkilöturvallisuus

 • Uloskäytävien on oltava ympäristöministeriön asetusten mukaiset. Tämä koskee esimerkiksi ovien lukitusta, portaita tasoerojen välillä ja varateitä.
 • Porrassyöksyissä, parvekkeilla ja tiloissa, joiden tasoero viereisiin tiloihin on yli 700 mm, on oltava suojakaide valmiina.
 • Savuhormien ja tulisijojen on oltava määräysten mukaisia, mikäli niitä aiotaan käyttää.
 • Rakennuksessa on oltava valaistu tai valaisinta lähellä oleva numerokyltti.

Asumisen perustoiminnot

 • Asuintiloissa on pystyttävä saavuttamaan sisäilman operatiivinen lämpötila. Rakenteellinen kosteus tulee olla kuivattu pois.
 • Huoneilmassa olevien haitallisten epäpuhtauksien määrän tulee olla alle suositusarvojen (päästöt rakennusmateriaaleista ja niissä tapahtuvista reaktioista).
 • Ruoanvalmistustilojen sekä ruoan säilytys- ja ruokailutilojen tulee olla käyttökunnossa sekä vähintään yksi käymälä toiminnassa ja peseytymismahdollisuus kunnossa. Jos suunnitelmiin sisältyy suihku, myös sen tulee toimia.
 • Makuu- ja oleskelutiloja on oltava riittävästi valmiina kaikille asumaan tuleville.
 • Vaatehuollon tulee toimia kohtuullisesti.

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta, sähköinen asiointi, rakennusluvat, maisematyöluvat, katselmukset, ohjaus ja neuvonta.
Rakennusvalvonta, rakennusvalvonnan vastuualueen päällikkö, erityissuunnitelmat, rakennusluvat, katselmukset, ohjaus ja neuvonta