Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kuvituskuva, omakotitaloalue
Kuva: Riihimäen kaupunki

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävät

Riihimäen kaupungin rakennusvalvonta ohjaa, neuvoo ja valvoo rakentamista.

Rakennusvalvonnan vastuualueella teemme rakennuslupa-asioiden valmistelutyön, päätöksenteon pääosin sekä rakennusaikaisen viranomaisvalvonnan. Rakennusvalvonnassa teemme myös rakennettaviin rakennuksiin liittyvää tilastointia ja arkistointityötä sekä vanhojen rakennusten tietojen ja piirustusten selvittämis- ja kopiointipalvelua.

Sähköisessä lupapalvelussa voit jättää käsiteltäväksi:

  • rakennusluvan
  • toimenpideluvan ja -ilmoituksen
  • maisematyöluvan
  • purkuluvan ja -ilmoituksen.

Voit tehdä ennakkokyselyjä lupapalvelussa ilman vahvaa tunnistautumista. Rakennusvalvonta pyrkii vastaamaan ennakkokyselyihin mahdollisimman pikaisesti. Tavoitat meidät myös puhelimitse ja sähköpostitse.

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvontaan sisältyvät aloituskokoukset ja erikoissuunnitelmien tarkastukset sekä katselmukset.

Jatkuva valvonta

Rakennusvalvonta suorittaa rakennusten kunnossapidon valvontaa ja rakennetun ympäristön hoidon valvontaa. Rakennusvalvonta osaltaan myös valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. Riihimäen kaupungissa on noudatettava Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ole toisin määrätty. Lisäksi on huomioitava Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta, rakennusvalvonnan vastuualueen päällikkö, erityissuunnitelmat, rakennusluvat, katselmukset, ohjaus ja neuvonta
Rakennusvalvonta, sähköinen asiointi, rakennusluvat, maisematyöluvat, katselmukset, ohjaus ja neuvonta.