Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, omakotitaloalue
Kuva: Riihimäen kaupunki

Rakennusvalvonta

Riihimäen kaupungin rakennusvalvonta ohjaa, neuvoo ja valvoo rakentamista.

Rakennusvalvonnan vastuualueella teemme rakennuslupa-asioiden valmistelutyön, päätöksenteon pääosin sekä rakennusaikaisen viranomaisvalvonnan. Rakennusvalvonnassa teemme myös rakennettaviin rakennuksiin liittyvää tilastointia ja arkistointityötä sekä vanhojen rakennusten tietojen ja piirustusten selvittämis- ja kopiointipalvelua.

Sähköisessä lupapalvelussa voit jättää sähköisesti käsiteltäviksi:

  • rakennusluvan
  • toimenpideluvan ja toimenpideilmoituksen
  • maisematyöluvan ja maisematyöilmoituksen
  • purkuluvan ja purkulupailmoituksen

Neuvonta

Voit tehdä ennakkokyselyjä lupapalvelussa ilman vahvaa sähköistä tunnistautumista. Rakennusvalvonta pyrkii vastaamaan ennakkokyselyihin mahdollisimman pikaisesti.

Tavoitat meidät myös sähköpostitse rakennusvalvonta@riihimaki.fi ja puhelimitse.

Rakennustyön valvonta

Aloituskokoukset, erikoissuunnitelmien tarkastus, katselmukset

Jatkuva valvonta

Rakennusten kunnossapidon valvonta, rakennetun ympäristön hoidon valvonta, katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja puhtaanapidon valvonta
Riihimäen kaupungissa sinun on noudatettava Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ole toisin määrätty. Lisäksi sinun on huomioitava Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset.

 

Rakennusvalvonta, rakennusvalvonnan vastuualueen päällikkö, erityissuunnitelmat, rakennusluvat, katselmukset, ohjaus ja neuvonta
Rakennusvalvonta, sähköinen asiointi, rakennusluvat, maisematyöluvat, katselmukset, ohjaus ja neuvonta