Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kuvituskuva mittaustoiminnasta.

Mittauspalvelut

Mittauspalveluihin kuuluvat esimerkiksi rakennusluvan edellyttämät mittaukset, kuten sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen ja tarkistaminen, rakennuslupalausunnot maankäytön osalta, kunnallistekniikan mittaukset, asemakaavan pohjakartan ajantasaistus ja runkopisteistön mittaukset.

Kartoitus

Rakentamisen tai muun syyn takia muuttuneissa kohteissa suoritetaan kartoitusta kaavan pohjakartan ylläpitämiseksi. Kartoituksen aikana mittaryhmät liikkuvat ajoittain myös yksityisillä tonteilla. Kartoitus suoritetaan takymetrilla tai GNSS-vastaanottimella.

Rakennuspaikan sijainnin merkintä

Rakentamisen viranomaisvalvontaa hoitaa kaupungin rakennusvalvonta. Rakentamiselle tarvitaan pääsääntöisesti aina rakennuslupa. Rakennusluvasta ilmenee rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset, joihin rakennuksen paikanmerkintä kuuluu.

Rakennuksen paikan merkintä tehdään aina uudisrakennuksille sekä tapauskohtaisesti esimerkiksi laajennuksille rakennuslupapäätöksen niin vaatiessa.

Rakennuksen paikka merkitään maastoon hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti ennen rakennustyön aloittamista naulapaaluilla. On myös mahdollista tilata alustava rakennuksen paikan merkintä kaivuuta varten, jossa merkitään rakennuksen neljä nurkkaa rimoilla. Käytettäessä alustavaa merkintää, on tilattava myös varsinainen sijainnin merkintä. Korkeusasema merkitään tontilla lähellä sijaitsevaan kiinteään kohteeseen esimerkiksi katuvalopylvääseen.

Rakennuspaikan merkintä tulee tilata vähintään kolme työpäivää ennen haluttua aikaa.

Sijaintikatselmus

Rakennusluvasta ilmenee, vaaditaanko rakennuskohteeseen sijaintikatselmusta. Kun rakennuksen perustukset on tehty, suoritetaan perustusten sijaintikatselmus, jolla varmistetaan, että rakennus on rakennusluvan mukainen. Sijaintikatselmuksen tekee maankäytön maastomittausryhmä mittaamalla rakennuksen paikan.

Yhteystiedot

Tilaa rakennuspaikan merkintä ensisijaisesti sähköpostilla.