Ympäristönsuojelun vastuualueella

  • Hoidamme ympäristönsuojelun ja maa-ainesten oton luvitusta ja valvontaa
  • Seuraamme ympäristön tilaa
  • Edistämme ja kehitämme ympäristönsuojelua yhteistyön ja hankkeiden avulla
  • Koordinoimme kaupungin ympäristöjärjestelmätyötä
  • Suojelemme luontoa ja vesiä
  • Tiedotamme, neuvomme ja valistamme ympäristöasioista

Tavoitteenamme on turvata riihimäkeläisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monimuotoinen luonto.

Ympäristövastuullisuus kaupungin toiminnassa

  • Kaupungin ympäristövastuullisuutta ylläpidetään ja vahvistetaan koko Riihimäen kaupungin hallinnon kattavan ympäristöjärjestelmän ja sen ytimenä olevan ympäristöpolitiikan avulla.
  • Ympäristönäkökulma pyritään ottamaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa. Tietoa Riihimäen kaupungin ympäristötyöstä löydät vuosittain ilmestyvästä ympäristöraportista.