Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Metsät

Riihimäen kaupungin omistamia metsiä hoidetaan huomioiden monimuotoisuus, luontoarvot ja virkistysarvot ensisijaisesti jatkuvan kasvatuksen menetelmiä hyödyntäen. Syksyllä 2021 hyväksyttiin käyttöön juuri valmistunut uusi metsäsuunnitelma, joka kattaa vuodet 2021-2031. Suunnitelma sisältää hoitosuositukset sekä taajamametsille että talousmetsille.

Taajamametsiä hoidetaan huomioiden monimuotoisuus, viihtyvyys ja turvallisuus. Kasvatuksellisista syistä tehtyjä pienaukkohakkuita lukuun ottamatta niissä ei tehdä avohakkuita, eli niitä hoidetaan lähinnä jatkuvan kasvatuksen periaatteella. Myös talousmetsien hoidossa pyritään noudattamaan jatkuvaa kasvatusta siihen soveltuvilla metsäkuvioilla. Uudessa metsäsuunnitelmassa on talousmetsien kohdallakin huomioitu entistä voimakkaammin maisemalliset ja monimuotoisuutta tukevat tekijät.

Lähivuosina taajamametsien asuntoalueisiin rajoittuvia kuvioita käsitellään järjestelmällisesti poistamalla kiinteistöjen läheisyydessä kasvavia yli-ikäisiä ja -kokoisia puita, jotka saattaisivat kaatuessaan vahingoittaa rakennuksia tai aiheuttaa muuta vaaraa. Samalla puustoa harvennetaan pyrkien noudattamaan mahdollisimman pitkälle asukkaiden toiveita. Toisena projektina tullaan joutomaana nyt olevia ja siihen soveltuvia alueita metsittämään.

Vuonna 2022 Riihimäen kaupungilla on taajamametsiä 449 ha ja talousmetsiä 600 ha.

Riihimäen kaupunki ei myy polttopuita yksityisille, mutta hakkuun jäljiltä metsään jääviä latvuksia ja oksia on mahdollista kerätä omaan käyttöönsä.

Lisätietoja