Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Piirroshahmot eväsretkellä

Ympäristönsuojelu

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112.

Ympäristönsuojelun vastuualueella

  • hoidamme ympäristönsuojelun ja maa-ainesten oton luvitusta ja valvontaa
  • seuraamme ympäristön tilaa
  • edistämme ja kehitämme ympäristönsuojelua yhteistyön ja hankkeiden avulla
  • koordinoimme kaupungin ympäristöjärjestelmätyötä
  • suojelemme luontoa ja vesiä
  • tiedotamme, neuvomme ja valistamme ympäristöasioista.

Ympäristövastuullisuus kaupungin toiminnassa

Kaupungin ympäristövastuullisuutta ylläpidetään ja vahvistetaan koko Riihimäen kaupungin hallinnon kattavan ympäristöjärjestelmän ja sen ytimenä olevan ympäristöpolitiikan avulla. Ympäristönäkökulma pyritään ottamaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa. Tietoa Riihimäen kaupungin ympäristötyöstä löydät vuosittain ilmestyvästä ympäristöraportista. Lue lisää Resurssiviisas Riihimäki -sivulta.

Yhteystiedot

Sovithan tapaamisesta etukäteen.
Ympäristönsuojelun kirjaamon sähköpostiosoite on ymparisto@riihimaki.fi.

Ympäristönsuojelun vastuualueen johtaminen, kehittämishankkeet, ympäristöntilan seuranta, uudet ympäristöluvat, vesiensuojelu- ja luonnonsuojeluasiat
Teollisuuden ja jätehuollon ympäristöluvat ja rekisteröinnit, ympäristönsuojelumääräykset, luontopolut, Siisti Riksu
Maa-ainesluvat, ympäristöluvat ja rekisteröinnit (mm. murskaus ja louhinta), meluilmoitukset, vesihuoltolain mukaiset vapautusasiat, maastoliikenneluvat.
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit (mm. eläinsuojat), jätehuollon ja roskaantumisen valvonta, haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn valvonta ja neuvonta.
Kaupungin ympäristöjärjestelmätyön koordinointi, raportointi ja ympäristökoulutus, kiertotalous- ja resurssiviisaustyö, sidosryhmäyhteistyö ja ympäristöviestintä