Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Leikkipaikkaohjelma

Leikkipaikkaohjelma on osa kaupungin strategiaa ja sen tavoitteena on monipuolinen, turvallinen, helposti saavutettava ja riittävän laaja leikkipaikkaverkosto käytettävissä olevin resurssein. Riihimäen leikkipaikkaohjelma toimii leikkipaikkoja koskevien päätösten tukena ja lähtötietona lapsivaikutusten arvioinnissa, mikä on osa Unicefin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä.

Ohjelmaan kuuluvat puistoissa ja yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat, joita vuonna 2022 on yhteensä 41. Ohjelmakauden 2022−2030 aikana suunnitellaan perusparannettavan 25 leikkipaikkaa, rakennettavan 2−4 leikkipaikkaa ja poistettavan kolme leikkipaikkaa. Koulujen ja päiväkotien pihat eivät sisältyneet tähän tarkasteluun.

Leikkipaikkaohjelman tavoitteena on tarkastella leikkipaikkojen tilanne niin suunnittelussa huomioitavien asioiden näkökulmasta kuin rakentamis-, perusparannus- ja kunnostustarpeen suhteen sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on hahmottaa oleva leikkipaikkaverkosto ja tarkastella tulevaisuuden leikkipaikkatarpeita.

Ohjelman lähtötiedoiksi tehtiin käyttäjäkysely (14.6.−2.7.2021), johon saatiin 356 vastausta. Käytetyin leikkipaikka Riihimäellä on Jukka Jalosen puiston leikkipaikka, toiseksi käytetyin Itsenäisyydenpuiston leikkipaikka, jonka jälkeen tulevat Pohjankorvenpuiston ja Messupuiston leikkipaikat. Käytetyimmät leikkipaikat osoittautuivat myös pidetyimmiksi leikkipaikoiksi. Kyselyn vastauksista voidaan päätellä, että monipuolisen leikin, tekemisen ja oleskelun mahdollisuus eri-ikäisille vetoaa leikkipaikkojen käyttäjiin ja että leikkipaikka on kokonaisuus, jonka viihtyvyyteen vaikuttaa paitsi itse leikkivälineet myös leikkipaikan ja sitä ympäröivän alueen viihtyvyys.

Poistettavaksi esitetään Vainionpuiston, Ilomäentien lenkin ja Tellervonpuiston leikkipaikat. Näiden leikkipaikkojen osalta on joko päällekkäisyyttä vaikutusalueissa tai leikkipaikan käyttöaste on vähäinen ja sijainnin takia sitä ei mielletä yleiseksi leikkipaikaksi.

Uusi leikkipiste rakentuu syksyllä 2022 Piikinmäenpuistoon ja suunnitteilla on Kanervapuiston leikkipaikka Huhtimonmäelle. Muita mahdollisia leikkipaikkoja on tulossa Jokikylään, Herajoen keskustan alueelle ja varuskunnan alueelle. Uusien leikkipaikkojen rakentaminen riippuu muun muassa kaavaprosessin ja alueiden kehittymisen edistymisestä.

Uusien leikkipaikkojen rakentamisen ja olemassa olevien leikkipaikkojen perusparannuksen myötä osa leikkipaikoista on tarkoitus kohdentaa tietylle ikäryhmälle. Kohdentamisella on tarkoitus profiloida ja teemoittaa leikkipaikkoja, monipuolistaa palvelutarjontaa ja muun muassa huomioida paremmin aiemmin vähäisemmälle huomiolle jääneet käyttäjäryhmät. Myös esteettömyys ja saavutettavuus huomioidaan: Leikkipaikkojen osalta tarkoituksena on mahdollistaa kaikkien tasavertainen osallistuminen ulkoiluun, liikkumiseen ja leikkiin.

Leikkipuistojen perusparantamisen tai rakentamisen yhteydessä pyritään huomioimaan ilmaston muuttumisen seuraukset sekä kestävä ympäristörakentaminen. Huomioitavaa on, että kaupunkirakenteen täydennysrakentaminen tulee vaikuttamaan leikkipaikkaverkostoon, leikkipaikkojen palveluihin ja niiden kunnossapitoon. Korkeamman asukastiheyden myötä leikkipaikkojen käyttäjämäärät lisääntynevät, jonka seurauksena suosituimpien leikkipaikkojen kunnostus- ja korjaustarve sekä perusparannuskierto todennäköisesti nopeutuu.

Riihimäen ensimmäinen leikkipaikkaohjelma 2022–2030 hyväksyttiin ohjeellisena teknisessä lautakunnassa 12.4.2022.  Tekninen lautakunta päättää ohjelmassa esitettyjen yksittäisten leikkipaikkojen kunnostuksista ja uusien rakentamisesta vuosittain osana kunnallistekniikan investointien työohjelmaa.

Tutustu Riihimäen leikkipaikkaohjelmaan

Lisätiedot