Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Suojellut luontotyypit

Riihimäellä on viisi suojeltua luontotyyppiä. Kaikki kohteet ovat jalopuumetsiköitä. Kohteet ovat pienialaisia ja niiden yhteispinta-ala on 4,1 hehtaaria.

  • Hirvijärven Suntinniemen jalopuumetsikkö
  • Vähäjärven eteläpuolella sijaitseva Pojansillan lehmusalue
  • Hirvijärven Keinusaaren lehmusalue
  • Korttionmäen lehmusalueet (kolme erillistä aluetta)
  • Hirvijärven Lintunokan lehmusalue

Lisäksi Riihimäellä on inventoitu Pähkinistönmäen jalopuumetsikkö (pinta-ala 8 ha), joka täyttää luonnonsuojelulain kriteerit, mutta sen suojelupäätös on vielä antamatta.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä Hämeen ELY-keskus päättää luontotyyppien rajauksesta ja suojelusta.

Luontotyypit ovat maa- tai vesialueita, joilla on tietynlaiset ympäristöolot sekä luonteenomainen kasvi- ja eläinlajisto. Luontotyypin syntyyn vaikuttavat muun muassa maa- ja kallioperä sekä vesiolot ja pienilmasto. Luontotyyppejä suojellaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelun vastuualueen johtaminen, kehittämishankkeet, ympäristöntilan seuranta, uudet ympäristöluvat, vesiensuojelu- ja luonnonsuojeluasiat