Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Riihimäen linnusto

Riihimäen linnusto tunnetaan hyvin. Havaintoaineistoa on mahdollista saada vuosisadan alusta lähtien ja varsin hyvät tiedot ulottuvat 1960-luvulle. Selvityksiä Riihimäen linnustosta on tehty vuosina 1992–1993 sekä vuosina 2013–2014.

Riihimäen lintulajisto on kunnan pienestä pinta-alasta huolimatta säilynyt runsaana. Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen tekemän selvityksen mukaan vuosien 2013–2014 aikana kunnan alueella havaittiin 228 lintulajia. Joukkoon kuuluu säännöllistä pesimälajistoa, vuosittain kunnan läpi muuttavia lintuja sekä valtakunnallisia harvinaisuuksia. Riihimäki on saanut myös uusia pesimälajeja, joita ovat muun muassa laulujoutsen, heinätavi, viiriäinen, pähkinähakki ja ruskosuohaukka. Kohtuullisen moni-ilmeisestä ympäristöstä kertoo se, että selvityksen yhteydessä Riihimäeltä löytyi peräti 27 valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltua lajia.

Yhteystiedot

Ympäristönsuojelun vastuualueen johtaminen, kehittämishankkeet, ympäristöntilan seuranta, uudet ympäristöluvat, vesiensuojelu- ja luonnonsuojeluasiat