Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Ympäristönsuojelumääräykset

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Määräykset ovat voimassa koko Riihimäen kaupungin alueella ja ne velvoittavat asuinpaikasta riippumatta kaikkia kaupungin alueella toimivia, kuten asukkaita, kiinteistönomistajia ja toiminnanharjoittajia. Lisäksi erityisiä määräyksiä on annettu pohjavesi- ja tulvavaara-alueille sekä rantavyöhykkeille.

Riihimäen ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä.

Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto on 28.3.2018 § 35 hyväksynyt Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, jotka ovat tulleet voimaan 1.6.2018.

Yhteystiedot

Teollisuuden ja jätehuollon ympäristöluvat ja rekisteröinnit, ympäristönsuojelumääräykset, luontopolut, Siisti Riksu