Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kasvihuonekaasupäästöt

Riihimäen kaupunki on tehnyt ilmastotyötä jo pitkään, 1990-luvun alkupuolelta saakka. Kaupunki lähti mukaan kuntien ilmastonsuojelukampanjaan vuonna 1998. Se muuttui vuonna 2018 IlmastoKunnat-toiminnaksi, jossa Riihimäki on edelleen mukana. Riihimäen ilmastostrategia 2020 ”Kohti hiilineutraalia Riihimäkeä” hyväksyttiin syksyllä 2011 ja yhdistettiin ympäristöpolitiikkaan elokuussa 2018.

Kasvihuonekaasupäästöjen kehittymistä seurataan vuosittain. Lisäksi kaupunki on mukana Sitowise Oy:n julkaisemassa kasvihuonekaasujen viikoittaisessa päästöraportoinnissa. Voit tutustua viikoittaisiin päästötietoihin alla olevasta kuvasta tai tästä linkistä.

Hyppää upotuksen yli: Riihimäen viikoittaiset kasvihuonekaasupäästöt

Riihimäen viikoittaiset kasvihuonekaasupäästöt

 • FISU-verkoston edelläkävijäkuntana Riihimäki on sitoutunut tavoittelemaan vuonna 2050:

  • päästöttömyyttä
  • jätteettömyyttä
  • globaalisti kestävää kulutusta.

  Lisäksi Riihimäen kaupunginvaltuustossa on 27.9.2021 hyväksytty seuraavat välitavoitteet vuodelle 2030:

  • 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta
  • kotitalousjätteen määrä vähenee ja kierrätysaste nousee saavuttaen 65 % tason vuoteen 2030 mennessä
  • kulutusperäisen hiilijalanjäljen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.
 • Ympäristöjärjestelmän avulla koordinoidaan koko kaupungin energiansäästöön ja kasvi­huonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävää toimintaa. Se perustuu kaupunginvaltuuston valtuustokausittain hyväksymään Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikkaan. Riihimäen ympäristöpolitiikka “Resurssiviisas Riihimäki 2030” hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2022. Siinä linjataan suunta kohti päästötöntä, jätteetöntä ja kestävää Riihimäkeä. Lisäksi siinä on toimenpideohjelma kuluvalle valtuustokaudelle. Ympäristöpolitiikasta voit lukea lisää Resurssiviisas Riihimäki -sivuilta.

  Riihimäki on mukana Kuntien energiatehokkuussopimuksessa. Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2025 on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.12.2017. Toimintasuunnitelma sisältää Riihimäen kaupungin energiankäytön tehostamistoimet toimialoittain ja työyksiköittäin.

  Energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma vuosille 2017-2025 (pdf)

  Muiden toimijoiden energian käytön tehostumiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen kaupunki vaikuttaa muun muassa antamalla ohjausta ja valistusta.

 • Riihimäki on liittynyt kuntien ilmastokampanjaan kaupunginhallituksen päätöksellä vuonna 1998. Vuonna 2018 ilmastokampanja muutettiin Kuntaliitossa IlmastoKunnat-toiminnaksi.

  Lisätietoja IlmastoKunnat-toiminnasta voit lukea Kuntaliiton sivuilta.

Yhteystiedot

Kaupungin ympäristöjärjestelmätyön koordinointi, raportointi ja ympäristökoulutus, kiertotalous- ja resurssiviisaustyö, sidosryhmäyhteistyö ja ympäristöviestintä