Kuva 1. Huhtimonmäen kaava-alueen työmaa 09/2019.

Rakentaminen

Riihimäen kaupunki rakentaa ja rakennuttaa katuja sekä muita yleisiä alueita.

MERKITTÄVIMMÄT KUNNALLISTEKNIIKAN TYÖKOHTEET V. 2020:

1. Pohjoisen Rautatienkadun ja Oravankadun risteys

 • Toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä
 • Katutöiden toteutus alkaa heinäkuun lopulla
 • HUOM! Ennen katutöiden toteutusta toteutetaan samalla alueella Riihimäen Veden vesihuoltotöitä
 • Lisätietoja suunnittelua koskien antaa vt. katupäällikkö Maria Vasko (p. 040 860 9882)
 • Lisätietoja toteutusta koskien antaa kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933)

2. Kaupunkikeskustan kehittäminen: Kirjastonpuiston ja Lounaspuiston saneerauksen kokonaisuus

 • Toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä
 • Toteutus alkaa kesäkuussa
 • Lisätietoja suunnittelua koskien antaa vs. kaupunginpuutarhuri Päivi Sundman (p. 040 485 0622)
 • Lisätietoja toteutusta koskien antaa kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933)

3. Kaupunkikeskustan kehittäminen: Kauppakadun uudistus välillä Valtakäyrä – Junailijankatu

 • Toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä
 • Toteutus alkaa elokuun alussa
 • Lisätietoja suunnittelua koskien antaa vt. katupäällikkö Maria Vasko (p. 040 860 9882)
 • Lisätietoja toteutusta koskien antaa kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933)

4. Kaupunkikeskustan kehittäminen: Uusi Keskuskatu

 • Suunnitteluvaihe, lisätietoja antaa vt. katupäällikkö Maria Vasko (p. 040 860 9882)

5. Putkisillan rakentaminen Teollisuuskadulle

 • Toteutetaan kokonaisurakkana
 • Töiden toteutus 05/2020-08/2020
 • Pääurakoitsija Recset Oy, vastaava työnjohtaja Jarno Tamminen (p. 0400 738 977)
 • Urakan työmaavalvontatehtävät toteuttaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.
 • Rakennuttajakonsultin projektipäällikkönä ja hankkeen turvallisuuskoordinaattorina toimii Jesse Tikka (p. 040 674 7775) sekä työmaavalvojana Markku Jylhä (p. 050 413 2548).
 • Tilaajan edustaja hankkeessa vt. katupäällikkö Maria Vasko (p. 040 860 9882)

6. Etelän Viertotien – Teollisuuskadun kiertoliittymä

 • Toteutetaan kaupungin omajohtoisena työnä
 • Töiden aloitus arviolta toukokuun lopulla
 • Lisätietoja suunnittelua koskien antaa kaupunkitekniikan päällikkö Ermo Mattila (p. 040 330 4929)
 • Lisätietoja toteutusta koskien antaa kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933)

7. Muuntajankadun saneerauksen jatkaminen Uhkolankadulle

 • Lisätietoja antaa kaupunkitekniikan päällikkö Ermo Mattila (p. 040 330 4929)
 • Muuntajankadun katusaneeraus joudutaan siirtämään vuoden 2020 työohjelmasta vuodelle 2021 koronapandemian vuoksi osana viruksen leviämisen riskien hallintaa. Kohteen toteutuksen siirrolla vältetään vesihuoltosaneeraustöihin liittyvät viruksen leviämisriskit, joita on mm. väliaikainen vedenjakelu ja asuinkiinteistöissä asioiminen.

8. Elohopeavalaisimien vaihtotyöt ja katuvalaistuksen saneeraus

 • Lisätietoja antaa sähköteknikko Asko Paajanen (p. 040 330 4937)

9. Lukkarinkujan saneeraus

 • Lisätietoja antaa kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933)

10. Kiljavantien ja Kaisantien perusparantaminen

 • Lisätietoja antaa kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 040 330 4933)

 

YHTEISHANKKEET VALTION KANSSA:
– Vantaanjoen alikulku
– Asematunneli (asematunnelin jatke ja asematunnelin saneeraus, suunnitteluvaihe v.2020, toteutus v.2021)
– Vt3, Kormun liittymän liityntäpysäköinti: Herajoen liityntäpysäköintialueelle on rakennettu esikuormituspenger. Alue pidetään esikuormituspenkereellä 8/2019-8/2020 välisen ajan. Rakentamistyöt jatkuvat elokuussa 2020. Liityntäpysäköinti valmistuu lokakuun lopussa 2020.
– Riihimäki – Hikiä kevyen liikenteen väylän rakennussuunnitelmien laatiminen (mt 2879)

 • Lisätietoja yhteishankkeista antaa vt. katupäällikkö Maria Vasko (p. 040 860 9882)

 

Kunnallistekniikan investointien vuoden 2020 työohjelman kaupungin vastuuhenkilöt

Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2020 on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 10.12.2019 (§178). Pykälä liitteineen (työohjelmataulukko ja kohdekortit) löytyy: täältä.

Kuva 2. Kirjauksentien – Länsitien kiertoliittymätyömaa 09/2019.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1