Kuva 1. Huhtimonmäen kaava-alueen työmaa 09/2019.

Rakentaminen

Kaupunkitekniikka rakentaa ja rakennuttaa katuja sekä muita yleisiä alueita.

Merkittävimmät kunnallistekniikan työkohteet v. 2019:

1. Kirjauksentien – Länsitien kiertoliittymä

 • Pääurakoitsija Sassenita Oy, vastaava työnjohtaja Henri Soukko (p. 040 844 7332)
 • Urakan työmaavalvontatehtävät Rakennuttajatoimisto HTJ Oy: Rakennuttajakonsultin projektipäällikkö Jesse Tikka (p.040 674 7775).
 • Tilaaja Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikka, vs. katupäällikkö Maria Vasko (p. 019 758 4812)
 • Töiden toteutus 05/2019-10/2019
 • Yhteistoiminta: Elisa Oyj, FNE Finland Oy, Telia Finland Oyj, DNA Oyj

2. Etelän Viertotien ja Kulmalan puistokadun kiertoliittymä

 • Toteutetaan kaupungin omajohteisena työnä
 • Lisätietoja antavat kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 019 758 4933) ja työnjohtaja Ilkka Mallenius (p. 019 758 4899)

3. Pöyrynkadun ja Kaunolanraitin pyörätie

 • Toteutetaan kaupungin omajohteisena työnä
 • Lisätietoja antavat kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 019 758 4933) ja työnjohtaja Ilkka Mallenius (p. 019 758 4899)

4. Peltosaaren koirapuiston saneeraus

 • Saneeraustyö on valmis.

5. Kaupunkikeskustan kehittäminen: Keskuskadun ajoratajärjestelyt

 • Suunnitteluvaihe, lisätietoja antaa vs. katupäällikkö Maria Vasko (p. 019 758 4812)

6. Väinö Sinisalonkadun kevyen liikenteen väylä ja ajoradan toimenpiteet

 • Toteutetaan kaupungin omajohteisena työnä
 • Lisätietoja antavat kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 019 758 4933) ja työnjohtaja Ilkka Mallenius (p. 019 758 4899)

7. Huhtimonmäen kaava-alueen rakentaminen ja viimeistelytyöt

 • Urakka on vastaanotettu 4.10.2019.
 • Lisätietoja antaa vs. katupäällikkö Maria Vasko (p. 019 758 4812)

8. Elohopeavalaisimien vaihtotyöt

 • Lisätietoja antaa sähköteknikko Asko Paajanen (p. 019 758 4937)

9. Vantaanjoen tulvariskien vähentäminen: putkisiltojen rakennussuunnitelmat

 • Lisätietoja antaa vs. katupäällikkö Maria Vasko (p. 019 758 4812)

10. Toukolanpuiston saneeraus

 • Toteutetaan kaupungin omajohteisena työnä
 • Lisätietoja antavat työnjohtaja Tarja Turtia (p. 019 758 4614) ja kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 019 758 4933)

 

YHTEISHANKKEET VALTION KANSSA:
-Vantaanjoen alikulku
-Asematunneli (asematunnelin jatke ja asematunnelin saneeraus, suunnitteluvaihe v.2019)
-Vt3, Kormun liittymän liityntäpysäköinti: Herajoen liityntäpysäköintialueelle on rakennettu esikuormituspenger. Alue pidetään esikuormituspenkereellä 8/2019-8/2020 välisen ajan. Rakentamistyöt jatkuvat elokuussa 2020. Liityntäpysäköinti valmistuu lokakuun lopussa 2020.

 • Lisätietoja yhteishankkeista antaa vs. katupäällikkö Maria Vasko (p. 019 758 4812)

 

Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2019 on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 11.12.2018 (§156). Kunnallistekniikan investointien työohjelman 2019 muutokset on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 21.5.2019 (§75).

Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2019 taulukko

Kunnallistekniikan investointiohjelman 2019 muutosten kohdekortit

Kuva 2. Kirjauksentien – Länsitien kiertoliittymätyömaa 09/2019.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0