kuva liikenneympyrästä

Rakentaminen

Kaupunkitekniikka rakentaa ja rakennuttaa katuja sekä muita yleisiä alueita.

Merkittävimmät kunnallistekniikan työkohteet v. 2019:

1. Kirjauksentien – Länsitien kiertoliittymä

2. Etelän Viertotien ja Kulmalan puistokadun kiertoliittymä

3. Pöyrynkadun ja Kaunolanraitin pyörätie

4. Peltosaaren koirapuiston saneeraus

5. Kaupunkikeskustan kehittäminen: Keskuskadun ajoratajärjestelyt

6. Väinö Sinisalonkadun linjauksen muuttaminen ja risteysjärjestelyt

7. Huhtimonmäen kaava-alueen rakentaminen ja viimeistelytyöt

8. Elohopeavalaisimien vaihtotyöt

9. Vantaanjoen tulvariskien vähentäminen: putkisiltojen rakennussuunnitelmat

YHTEISHANKKEET VALTION KANSSA:
-Vantaanjoen alikulku (Liikennevirasto)
-Asematunneli, pintojen uusiminen

Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2019 on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 11.12.2018 (§156).

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0