kuva liikenneympyrästä

Rakentaminen

Kaupunkitekniikka rakentaa ja rakennuttaa katuja sekä muita yleisiä alueita.

Merkittävimmät kunnallistekniikan työkohteet v. 2019:

1. Kirjauksentien – Länsitien kiertoliittymä

 • Pääurakoitsija Sassenita Oy, vastaava työnjohtaja Henri Soukko (p. 040 844 7332)
 • Urakan työmaavalvontatehtävät Rakennuttajatoimisto HTJ Oy: Rakennuttajakonsultin projektipäällikkö Jesse Tikka (p.040 674 7775) ja työmaavalvojana Markku Jylhä (p. 050 413 2548)
 • Tilaaja Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikka, Maria Vasko (p. 019 758 4812)
 • Töiden toteutus 05/2019-09/2019
 • Yhteistoiminta: Caruna Oy, Elisa Oyj, FNE Finland Oy, Telia Finland Oyj, DNA Oyj

2. Etelän Viertotien ja Kulmalan puistokadun kiertoliittymä

 • Toteutetaan kaupungin omajohteisena työnä
 • Lisätietoja antavat kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 019 758 4933) ja työnjohtaja Ilkka Mallenius (p. 019 758 4899)

3. Pöyrynkadun ja Kaunolanraitin pyörätie

 • Toteutetaan kaupungin omajohteisena työnä
 • Lisätietoja antavat kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 019 758 4933) ja työnjohtaja Ilkka Mallenius (p. 019 758 4899)

4. Peltosaaren koirapuiston saneeraus

 • Toteutetaan kaupungin omajohteisena työnä
 • Lisätietoja antavat kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 019 758 4933) ja työnjohtaja Sami Nikkinen (p. 019 758 4934)

5. Kaupunkikeskustan kehittäminen: Keskuskadun ajoratajärjestelyt

 • Suunnitteluvaihe, lisätietoja antaa vs. katupäällikkö Maria Vasko (p. 019 758 4812)

6. Väinö Sinisalonkadun kevyen liikenteen väylä ja ajoradan toimenpiteet

 • Toteutetaan kaupungin omajohteisena työnä
 • Lisätietoja antavat kunnossapitovastaava Arto Rämäkkö (p. 019 758 4933) ja työnjohtaja Ilkka Mallenius (p. 019 758 4899)

7. Huhtimonmäen kaava-alueen rakentaminen ja viimeistelytyöt

 • Pääurakoitsija TYL Huhtimo, vastaava työnjohtaja Ilkka Leino (p. 040 486 9083)
 • Töiden toteutus 04/2018-06/2019
 • Lisätietoja antaa vs. katupäällikkö Maria Vasko (p. 019 758 4812)
 • Urakkaan sisältyy Riihimäen Veden ja H.G. Paloheimo Oy:n töitä
 • Yhteistoiminta: Caruna Oy, Elisa Oyj, DNA Oy

8. Elohopeavalaisimien vaihtotyöt

 • Lisätietoja antaa sähköteknikko Asko Paajanen (p. 019 758 4937)

9. Vantaanjoen tulvariskien vähentäminen: putkisiltojen rakennussuunnitelmat

 • Lisätietoja antaa vs. katupäällikkö Maria Vasko (p. 019 758 4812)

YHTEISHANKKEET VALTION KANSSA:
-Vantaanjoen alikulku
-Asematunneli
-Vt3, Kormun liittymän liityntäpysäköinti

 • Lisätietoja yhteishankkeista antaa vs. katupäällikkö Maria Vasko (p. 019 758 4812)

Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2019 on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 11.12.2018 (§156). Kunnallistekniikan investointien työohjelman 2019 muutokset on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 21.5.2019 (§75).

Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2019 taulukko

Kunnallistekniikan investointiohjelman 2019 muutosten kohdekortit

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0