Rakentaminen

Rakentamisessa on noudatettava vahvistettuja asemakaavamääräyksiä sekä määräyksiin mahdollisesti liittyviä rakentamisohjeita.  Asemakaavamääräykset löydät helpoiten karttapalvelusta.

Rakennuksen on oltava rakennettuna asemakaavan mukaisesti kolmen vuoden kuluessa luovutuskirjan allekirjoittamisesta.

Suunnittelu- ja rakennuslupakartat

  • Suunnittelutyötä ja rakennuslupaa varten tarvitaan karttoja, jotka tilataan asiakaspalvelusta, puh. 019 758 4850 tai sähköpostitse osoitteesta karttatilaukset(at)riihimaki.fi.
  • Karttojen toimitusaika on 3 – 5 työpäivää.

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman maastoon merkintä

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakennusvalvonta toimittaa yhden rakennuslupakuvasarjan Kartta- ja tonttiyksikköön, josta asiakas tilaa sijainnin merkinnän, puh. 019 758 4931/Kimmo Haapanen.

  • Tilauksen yhteydessä sovitaan, mitkä rakennuksen kulmat maastoon merkitään.
  • Rakennuksen lattiakorkeuden määrittämistä varten sijainnin merkinnän yhteydessä rakennuspaikalle tuodaan virallinen korkeustaso, josta rakentaja määrittää luvan määräämän lattiakoron.

Sijaintikatselmus

  • Sijaintikatselmus tilataan, kun rakennuksen antura on valettu ja harkot muurattu.
  • Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennus on luvan mukainen ja luvan mukaisessa paikassa.

 

Maastotyöt

Kimmo Haapanen
kartoittaja
050 411 4697
Maastomittausasiat
Rakennuspaikan merkinnän tilaaminen
Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Rakennuspaikan merkinnän tilaaminen

Rakenna Riihimäellä

Rakentajan opas viranomaispalveluihin


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2