Rakentaminen

Rakentamisessa on noudatettava vahvistettuja asemakaavamääräyksiä sekä määräyksiin mahdollisesti liittyviä rakentamisohjeita. Asemakaavamääräykset löydät helpoimmin karttapalvelusta. Rakennuksen on oltava rakennettuna asemakaavan mukaisesti kolmen vuoden kuluessa luovutuskirjan allekirjoittamisesta.

Suunnittelu- ja rakennuslupakartat

Suunnittelutyötä ja rakennuslupaa varten tarvitaan karttoja, jotka tilataan asiakaspalvelusta, p. 019 758 4850 tai sähköpostitse osoitteesta karttatilaukset(at)riihimaki.fi. Karttojen toimitusaika on 3-5 työpäivää.

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman maastoon merkintä

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakennusvalvonta toimittaa yhden rakennuslupakuvasarjan kartta- ja tonttiyksikköön, josta asiakas tilaa sijainnin merkinnän, p. 019 758 4931 Kimmo Haapanen.

Tilauksen yhteydessä sovitaan, mitkä rakennuksen kulmat maastoon merkitään. Rakennuksen lattiakorkeuden määrittämistä varten sijainnin merkinnän yhteydessä rakennuspaikalle tuodaan virallinen korkeustaso, josta rakentaja määrittää luvan määräämän lattiakoron.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus tilataan, kun rakennuksen antura on valettu ja harkot muurattu. Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennus on luvan mukainen ja luvan mukaisessa paikassa.

Maastotyöt

Kimmo Haapanen
kartoittaja
050 411 4697
Maastomittausasiat
Rakennuspaikan merkinnän tilaaminen
Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Rakenna Riihimäellä

Rakentajan opas viranomaispalveluihin


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2