Vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräystempaus 17.4.

Keräysaika on jokaisella pisteellä noin 15 minuuttia. Suurista määristä jätteitä on sovittava erikseen soittamalla työnjohtaja Jouni Vallille, puh. 050 406 3330. Jätteitä ei saa tuoda keräyspisteeseen virallisen keräysajan ulkopuolella. Keräystapahtumissa vastaanotetaan vaarallisten jätteiden lisäksi metalliromua. HUOM! Älä tule paikalle kipeänä. Pidä keräyspisteillä yli 2 metrin turvaväli muihin asiakkaisiin sekä henkilökuntaan. Huolehdi käsihygieniasta käyttämällä käsidesiä ja … Lue lisää

Riihimäen kaupunki laatii kestävän liikkumisen suunnitelman

Riihimäen kaupunki on aloittanut kestävän liikkumisen suunnitelman laatimisen. Suunnittelutyön lopuksi Riihimäelle syntyy kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa esitellään konkreettisia ja toteutettavissa olevia kestävän liikkumisen toimenpiteitä. Suunnitelma ohjaa ja antaa työkaluja Riihimäen kestävän liikkumisen kehittämiselle. ”Tavoitteena on edistää kestävien liikkumismuotojen käyttöä kaupungin sisäisissä, mutta myös kaupungin ulkopuolelle suuntautuvissa matkoissa. Kestävällä liikkumiselle tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, … Lue lisää

Atsaleapuistoon rakennetaan pitkospuureitti

Riihimäen Vahteristossa sijaitsevaa Atsaleapuistoa kunnostetaan tämän vuoden aikana. Riihimäen kaupunki haki avustusta Atsaleapuiston kulkureittien rakentamiseen ja sille myönnettiin valtionavustusta, joka on tarkoitettu lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen sekä kehittämiseen. Avustusta saanut suunnitelma sisältää esteettömän pitkospuupolun, katseluterassin ja -tornin sekä perinteisen pitkospuureitin rakentamisen alueen ympäri ja infotaulujen sekä penkkien asentamisen. Atsaleapuiston on osa Vahteriston virkistysaluetta ja se … Lue lisää

Lintuinfluenssaa Janakkalassa – rajoitusvyöhykkeet ulottuvat Riihimäelle

Janakkalassa on havaittu lintuinfluenssaa. Kyseessä oleva tauti on vaarallinen linnuille, eikä sen ole havaittu tartuttavan ihmisiä. Kartta rajoitusvyöhykkeistä. Ohjeet tarkastusalueelle (sisempi vyöhyke). Ohjeet seuranta-alueelle (ulompi vyöhyke). Kyseisestä tapauksesta löytyy tarkempaa tietoa Ruokaviraston sivuilta. Yleistä tietoa lintuinfluenssasta Ruokaviraston sivuilta.

Hirvijärvellä tarjolla käytännönläheisiä neuvoja metsätalouden vesiensuojeluun

Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma Riihimäen, Hyvinkään ja Lopen rajalla sijaitsevalle Hirvijärvelle on valmistunut. Suunnitelma sisältää suosituksia ja konkreettisia neuvoja metsänomistajille, jotka haluavat huomioida vesiensuojelun omissa metsissään. Moni metsänomistaja kokee vesiensuojelun tärkeänä osana metsätaloutta. Nyt käytännönläheisiä ohjeita on kerätty Hirvijärven metsätalouden yleissuunnitelmaan, jossa esimerkkien avulla havainnollistetaan kustannustehokkaita toimenpiteitä vesiensuojelun edistämiseksi. Tavoitteena on levittää tietoa ja käytäntöjä siitä, … Lue lisää

Riihimäen kestävät palvelut koottiin yhteen

Riihimäen kaupungin Kestävä elämä riihimäkeläisille (KERI) -hanke edisti kestävää elämäntapaa ja vauhditti kestävien palveluiden tunnettavuutta kaupunkilaisten keskuudessa. Kahdeksan kuukautta kestänyt hanke alkoi kuluvan vuoden tammikuussa ja päättyi elokuussa. Hankkeen aikana kerättiin muun muassa tietoa riihimäkeläisten käytettävissä olevista kestävistä palveluista, jotka on listattu kaupungin verkkosivuilla.  ”KERI-hanke oli tervetullut jatkumo Riihimäen ympäristötyöhön, jonka puitteissa on tehty sidosryhmäyhteistyötä … Lue lisää

Kiertokapulan vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräyskierrokset syksyllä 2020

Keräysaika on jokaisella pisteellä noin 15 minuuttia. Suurista määristä jätteitä on sovittava erikseen soittamalla työnjohtaja Jouni Vallille, puh. 050 406 3330. Jätteitä ei saa tuoda keräyspisteeseen virallisen keräysajan ulkopuolella. Keräystapahtumissa vastaanotetaan vaarallisten jätteiden lisäksi metalliromua. Keräystempauksessa EI vastaanoteta: asbestia kyllästettyä puuta ajoneuvojen renkaita sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekalaista jätettä laasteja sementtejä ja tasoitteita. Hausjärvi-Riihimäki, lauantai 17.10.2020 … Lue lisää

Riihimäki on mukana metsityshankkeessa

Syksyn aikana toteutetaan Suomen metsäkeskuksen koordinoimana, Hämeen Ilmastoviisas maaseutu ja energiayrittäjyys (HIME) -hankkeen toimesta, uusia hiilinieluja maakuntiin ja jaetaan tietoutta metsien ilmastovaikutuksista yläkouluikäisille nuorille. Kampanjassa on mukana myös Riihimäki, jossa puiden istutus toteutetaan Riihivainiontien varrella maanantaina 7.9. Nuoret pääsevät kokemaan metsitystä taimia istuttamalla ja samalla tarjolla on tietoa metsien ilmastovaikutuksista ja hiiltä sitovista ja varastoivista … Lue lisää

Missä tarvitaan roskiksia? Tehdään Riksusta siisti!

Osallistavan budjetoinnin Kaupunki siistiksi -suunnitelman toteutus etenee. Asukkailla on nyt mahdollisuus ehdottaa sijaintipaikkoja viidelle uudelle roska-astialle. Tästä linkistä pääset vaikuttamaan uusien roskisten paikkoihin. Kyselyyn voi vastata 20. syyskuuta asti. Karttakyselystä näkee myös jo olemassa olevien roskisten sijaintipaikat. Kaupungin ylläpitämiä roskiksia on tällä hetkellä lähes 300. Uusien roskisten lisäksi viisi roska-astiaa vaihdetaan nykyistä suuremmiksi ja viiteen … Lue lisää

Vantaanjoen uoman pohjakasvillisuuden poisto

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys suorittaa Vantaanjoen uoman pohjakasvillisuuden poistoa Virastokeskus Veturin ja Peltosaaren koirapuiston välillä viikkojen 33–35 aikana. Työ toteutetaan henkilötyönä ja kertynyt kasvijäte kerätään kasoihin uoman varteen, josta se kuljetetaan myöhemmin pois.