Riihimäen KERI-hanke sai rahoituksen

Riihimäki on saanut 30 000 euron avustuksen kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä vauhdittavan Kestävä kaupunki -ohjelman toisessa kokeiluhaussa. Hakemuksia tuli yhteensä 33, joista valittiin rahoitettavaksi 10 kohdetta. Kestävä Elämä Riihimäkeläisille eli KERI-hankkeen avulla luodaan kohtaamismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä kaupunkilaisten ulottuville. Hankkeella halutaan myös auttaa ihmisiä tekemään kestäviä valintoja kokoamalla kestävän kehityksen mukaiset palvelut yhteen. Riihimäen kaupungin ympäristöasiantuntija … Lue lisää

Riihimäki mukana haastamassa yrityksiä ilmastotekoihin

Riihimäki on mukana seitsemän kunnan hankkeessa, jonka tavoitteena on tuoda vähähiiliset toimintatavat yritysten perustoimintoihin. Yritysten tietoisuutta, sitoutumista ja osaamista kehitetään ja niille tarjotaan työkaluja päästövähennyksiin ja seurantaan. Hankkeessa luodaan toimintatapa, jota testataan aluksi Riihimäen lisäksi myös muissa Fisu-kunnissa (Finnish Sustainable Communities) eli Turussa, Forssassa, Hyvinkäällä, Iissä, Joensuussa ja Lappeenrannassa. Jatkossa metodit laajennetaan kaikkien Suomen kuntien … Lue lisää

Riihimäki mukana valtakunnallisessa hankkeessa torjumassa vieraslajeja

Riihimäellä on vuodesta 2017 torjuttu järjestelmällisesti jättipalsamiesiintymiä työkuntoutujista koostuvan ryhmän avulla ja ryhmä aloitti torjuntatyöt taas tällä viikolla. Vuonna 2018 tiimi torjui jättipalsamia 39 kohteessa, jolloin toimenpidealue oli yhteensä noin 43 000 m2.  Nyt tämä toiminta on osa VieKasLIFE-hanketta. VieKasLIFE on Suomen suurin ja kattavin vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietouden levittämiseen keskittyvä hanke, joka jatkuu … Lue lisää

Riihimäellä edetään harppauksin kohti hiilineutraaliutta

Riihimäelle on valmistunut resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartta. Karttaan on kerätty tavoitteita ja toimia, joilla edistetään kaupungin vähähiilistä ja materiaalitehokasta tulevaisuutta, kestävää hyvinvointia ja vahvistetaan alueen elinvoimaa. Tiekartta ohjaa Riihimäen kaupunkiorganisaation, yritysten ja yhteisöjen toimia ja antaa mahdollisuuden yhteistyölle sekä hyvien käytäntöjen leviämiselle. ”Riihimäen seudulla on otettu hyviä harppauksia kohti vähähiilisyyttä. Esimerkiksi aurinkovoiman käyttö kasvaa alueella … Lue lisää

Siististi kohti kesää – kiitos paikallisille seuroille!

Riihimäki on siistiytynyt pitkin toukokuuta! Lämmin kiitos siitä paikallisille seuroille, jotka ovat perinteiseen tapaan vapaaehtoisesti siivonneet katujen laitoja ja teiden varsia. Mikäli kaapeissasi ja kodissasi on ylimääräistä tavaraa, muista, että toukokuun lopussa 26.5.2018 vietetään Siivouspäivää – kierrätyksen, vanhojen tavaroiden ystävien ja kaupunkikulttuurin juhlapäivää. Silloin kuka tahansa voi kaupata tavaroitaan kaduilla, pihoilla ja kodeissa. Siivouspäivällä ei … Lue lisää

Suomen luonnon päivä 29.8.

Ensi lauantaina 29.8. vietetään Suomen luonnon päivää. Päivän tarkoituksena on nostaa esiin Suomen monimuotoista luontoa sekä kannustaa ihmisiä liikkeelle ja jakamaan luontokokemuksiaan. Teemapäivän taustalla on ajatus ainutlaatuisen luontomme juhlistamisesta, sen terveyden ja hyvinvointia edistävän vaikutuksen oivaltamisesta sekä siitä saadun ilon vaalimisesta. Erityistä huomiota halutaan kiinnittää myös luontomme tuottamien palveluiden eli ns. ekosysteemipalveluiden tärkeyteen. Ekosysteemipalvelut ovat elämämme elinehto ja niiden toiminta on … Lue lisää

Riihimäen kotipiha- ja ympäristötaidekilpailut käyntiin

Riihimäen kaupungin kotipihatoimikunta julkistaa kotipiha- ja ympäristötaidekilpailun avatuksi. Kauneimman pihan löytämiseksi kotipihatoimikunta on kiertänyt katsastamassa pihat ja tehnyt palkintopihaluettelon. – Pihojen palkitsemissa suositaan pitkäjänteisyyttä. Yleensä uusi ensimmäistä kertaa havaittu palkitsemisen arvoinen piha ei voi saada kunniakirjaan arvokkaampaa palkitsemista, kertoo palkitsemiskriteereistä toimikunnan puheenjohtaja Tero Westerlund. Kotipihakilpailussa kaupunki jaettu kahteen osaan johtuen tarkastettavien pihojen suuresta määrästä. Tänä … Lue lisää

Vastaamalla kyselyyn vaikutat kaupungin viheralueisiin

Riihimäellä laaditaan viheralueita koskevaa suunnitelmaa ja nyt kartoitetaan kaupunkilaisten kokemuksia kaupungin viheralueista, ulkoilupaikoista ja luontokohteista. Kysely on avoinna kolmen viikon ajan 20.10.–9.11.2014. Linkki kyselyyn: https://maptionnaire.com/fi/266/ Muista myös asukastilaisuudet aiheesta viikolla 43: tiistaina 21.10. Pohjolanrinteen koululla klo 18–20 keskiviikkona 22.10. Patastenmäen tiilikoululla klo 18–20 torstaina 23.10. Eteläisellä koululla klo 18–20.  

Kevään Ekokaari-lehti ilmestynyt

  Kevään Ekokaari kertoo Riihimäen linnustoselvityksestä ja muista ajankohtaisista ympäristöasioista Jo 18 vuoden ajan ilmestynyt Ekokaari-lehti on Riihimäen, Hausjärven ja Lopen ympäristöasioista kertova, joka kotiin näiden kuntien alueella jaettava ilmainen lehti. Kevään numerosta voit lukea Riihimäen linnustoselvityksen lisäksi myös ajankohtaista jätevesiasiaa sekä paljon muuta hyödyllistä tietoa. Ekokaaren sähköisiin versioihin pääsee tästä.    

Siistit ideat esillä

Siisti Riksu -kampanja kannusti kertomaan ja kuvailemaan siistin idean tai teon, joka vähentää ympäristön roskaantumista ja epäsiisteyttä sekä lisää yhteistä vastuuta lähiympäristöstä. Matkakeskuksessa on pääsiäisen ajan esillä kerrottuja ideoita sekä vinkkejä toteutettavaksi, jotta ympäristö olisi kaikille viihtyisä. Parhaat teot palkitaan Kevään ja kesän aikana kannattaa toteuttaa Siistit ideat ja teot. Tiedon toteutetuista ideoista tai teoista … Lue lisää