Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Valmistelun vaiheet ja tausta-aineistot

Riihimäen kaupungin palveluverkkouudistusta alettiin työstää keväällä 2019.

Kaupunki tilasi palveluverkkoselvityksen WSP Finland Oy:ltä. Selvitys valmistui tammikuussa 2020. Selvityksessä arvioitiin nykyisen palveluverkon toimivuutta ja siinä olivat mukana kaupungin kaikki palvelut. Selvityksen lopputuloksena syntyi neljä vaihtoehtoa, joiden pohjalta laadittiin toteutussuunnitelma jatkotoimenpiteiden pohjaksi.

Kaupunginvaltuusto käsitteli uudistusta maaliskuussa 2020 ja palautti palveluverkkouudistuksen uudelleen valmisteluun. Samalla valtuusto antoi kaupunginhallitukselle tehtäväksi poliittisen ohjausryhmän perustamisen uudistuksen jatkovalmistelua varten. Ohjausryhmän työn perusteella palveluverkko tuli uudelleen valtuuston päätettäväksi syyskuussa 2020.

Tammikuussa 2022 kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle vuonna 2020 tehdyn palveluverkkopäätöksen uudelleentarkastelua. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen kokouksessaan 31.1.2022. Kaupunginvaltuusto päätti ohjausryhmän perustamisesta maanantaina 7.2.2022. Ohjausryhmä työsti esityksensä ja se valmistui 21.6.2022.

Alta löydät palveluverkon valmistelun eri vaiheiden tausta-aineistot.