Olennaisena osana kaupungin toimintaa kuuluu käytössä olevien henkilötietojen turvaaminen ja suojaaminen. Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojan ja henkilöstömme tietosuojaosaamisen kehittämiseen.

Kevään 2018 aikana olemme erityisesti panostaneet 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) toimeenpanoon. Kaupungilla on nimetty tietosuojavastaava ja johtoryhmän tietosuojan yhteyshenkilö. Kaupungin tietosuojaryhmänä toimii tietohallintotyöryhmä.

Tietosuojan kehittämistyö jatkuu edelleen. Tällä sivulla julkaisemme tietosuojaan liittyviä selosteita ja lomakkeita, jotka on tarkoitettu kaupunkilaisten informointiin ja käyttöön.

EU:n tietosuojauudistus Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löytyy tietoa muun muassa henkilötietolain korvaavan, kansallisen tietosuojalain valmistelun etenemisestä.

Lomakkeet

Kuntalaisen oikeus saada itseään koskevia tietoja kunnan ylläpitämistä rekistereistä

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö tapahtuu Riihimäen kaupungin Tietosuoja-sivustolta tulostettavalla lomakkeella tai sähköisellä lomakkeella. Sähköinen lomakkeen käyttö vaatii asiakkaalta Suomi.fi-rekisteröitymisen, jotta kaupunki voi lähettää vastauksen sähköisesti.

eLomake Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (sähköinen)

Asiakkaan ohje tietojen tarkastuspyyntölomakeen täyttöön

Tulostettuja ja täytettyjä rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeita otetaan vastaan Riihimäen kaupungin asiakaspalvelupisteessä Tietotuvassa matkakeskus 1.krs.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (tulostettava)
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (Wordilla muokattava)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (Sosiaali-ja terveystoimi) (tulostettava)
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (Sosiaali-ja terveystoimi) (Wordilla muokattava)

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (tulostettava)
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (Wordilla muokattava)

Lomakkeet pitää toimittaa henkilökohtaisesti tai asianhoitajan välityksellä. Henkilöllisyys on todistettava asioitaessa.

Tietojen toimitustavat

Tiedot toimitetaan postitse saantitodistuksella, turvasähköpostilla tai noudettaessa Tietotuvasta.

Rekisterinpitäjän on toimitettava pyydetyt tiedot kohtuullisen ajan kuluttua, mutta viimeistään kuukauden kuluessa ellei ole erityistä perustetta pidempään käsittelyaikaan.

Selosteet

Rakennusvalvonnan rekisteriseloste
Kaavoituskyselyt
Kiinteistökauppojen henkilörekisteri
Kiinteistörekisteri
Kiinteistötoimitusrekisteri
Puunkaatoluvat
Rakennusluparekisteri
Tontin hakijarekisteri

Tietosuojatiedotteet

Hallinto
Pysäköinninvalvonta 
Riihimäen Vesi
Liikuntapalvelut
Harrastamisen Suomen mallin tietosuojatiedote
Kaupunginkirjasto
Varhaiskasvatus
Riihimäen kaupungin museot ja Suomen lasimuseo  
Kameravalvonnan tietosuojatiedote
Työllisyyspalvelut
Valtuuston kokousten kuvaamisen tietosuojatiedote
Robottipuhelut
Kestävä Riihimäki / Ekoarki -tiedotuksen tietosuojatiedote
Ympäristönsuojelu

Sosiaali- ja terveystoimi:
Lastensuojelupalvelut
Perhepalvelut
Vammaispalvelut
Työikäisten palvelut
Ikäihmisten palvelut

Asiakkaan oikeudet

Tietosuojavastaava

Tuomas Häkkinen
tietosuoja@riihimaki.fi
Yhteydenottolomake


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 5 Kyllä 2 Ei 5