Olennaisena osana kaupungin toimintaa kuuluu käytössä olevien henkilötietojen turvaaminen ja suojaaminen. Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojan ja henkilöstömme tietosuojaosaamisen kehittämiseen.

Kevään 2018 aikana olemme erityisesti panostaneet 25.5.2018 voimaan tulevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) toimeenpanoon. Kaupungilla on nimetty tietosuojavastaava ja johtoryhmän tietosuojan yhteyshenkilö. Kaupungin tietosuojaryhmänä toimii tietohallintotyöryhmä. Riihimäen kaupungin sosiaalitoimella on nimetty erikseen tietosuojavastaava ja tietosuojaryhmä.

Tietosuojan kehittämistyö jatkuu edelleen. Tällä sivulla julkaisemme tietosuojaan liittyviä selosteita ja lomakkeita, jotka on tarkoitettu kaupunkilaisten informointiin ja käyttöön.

EU:n tietosuojauudistus Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla – täältä löytyy tietoa muun muassa henkilötietolain korvaavan, kansallisen tietosuojalain valmistelun etenemisestä.

Lomakkeet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeita otetaan vastaan Riihimäen kaupungin asiakaspalvelupisteessä Tietotuvassa matkakeskus 1.krs.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (tulostettava)
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (Wordilla muokattava)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (Sosiaali-ja terveystoimi) (tulostettava)
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (Sosiaali-ja terveystoimi) (Wordilla muokattava)

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (tulostettava)
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (Wordilla muokattava)

Lomakkeet pitää toimittaa henkilökohtaisesti tai asianhoitajan välityksellä. Henkilöllisyys on todistettava asioitaessa.

Tietojen toimitustavat

Tiedot toimitetaan postitse saantitodistuksella, turvasähköpostilla tai noudettaessa Tietotuvasta.

Rekisterinpitäjän on toimitettava pyydetyt tiedot kohtuullisen ajan kuluttua, mutta viimeistään kuukauden kuluessa ellei ole erityistä perustetta pidempään käsittelyaikaan.

Selosteet

Aikuissosiaalityö
Aikuisten asumispalvelut
Ikääntyvien tehostettu palveluasuminen
Kehitysvammapalvelut
Kotipalvelut
Rakennusvalvonnan rekisteriseloste
Kaavoius kyselyt
Kiinteistökauppojen henkilörekisteri
Kiinteistörekisteri
Kiinteistötoimitusrekisteri
Puunkaatoluvat
Rakennusluparekisteri
Tontin hakijarekisteri
Ympäristösuojelu

Tietosuojatiedotteet

Pysäköinninvalvonta 
Riihimäen Vesi
Liikuntapalvelut
Kaupunginkirjasto
Varhaiskasvatus
Riihimäen kaupungin museot ja Suomen lasimuseo  
Kameravalvonnan tietosuojatiedote

Asiakkaan oikeudet

Tietosuojavastaava

Timo Pirinen
tietosuoja@riihimaki.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2