Kuva: oppilaat

 

Riihimäen kaupungissa ei ole varsinaista koulupiirijakoa. Alakoulujen oppilaat otetaan kouluihin lähikouluperiaatteella. Riihimäellä on yksitoista peruskoulua. Kouluista kahdeksan antaa opetusta pääasiassa 1. – 5. luokille ja kolme 6. – 9. luokille.

Seuraavissa asioissa tulee ottaa yhteyttä sivistyspalvelukeskukseen, p. 040 330 4456:

  • koulunkäynnin aikaistamis- ja lykkäysasiat
  • tänä vuonna 7 vuotta täyttävät näkö-, kuulo- ja muut vammaiset lapset
  • oppilaan asuinpaikan muutos ennen lukuvuoden alkamista.

Kodin ja koulun yhteistyö

Riihimäen peruskouluissa on käytössä sähköinen Fronter-oppimisalusta ja  Helmi-oppilashallintojärjestelmä.

Oppilaan opettajat merkitsevät päivittäin poissaolot, myöhästelyt ja unohdukset sekä mm. palautteet Helmi-oppilashallintojärjestelmään. Arvosanat julkaistaan myös Helmessä.

Koulun tiedotteet näkyvät Fronterissa tai Helmessä.