Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

poika reppu selässä kulkemassa
Kuva: pexels.com

Koulukuljetus

Koulukuljetus myönnetään hakemuksesta oppilaan lähikouluun, mikäli myöntämisen perusteena olevat ehdot täyttyvät. Perusteita ovat koulumatkan pituus, vaarallisuus, rasittavuus ja vaikeus oppilaan ikä huomioiden. Koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain 32 §:n mukaisin perustein. Koulukuljetus myönnetään oppilaan väestörekisterin mukaisesta osoitteesta.

Myöntäminen

Koulukuljetus myönnetään, mikäli koulumatkan pituus on esiopetuksessa tai 1.–3. luokan oppilaalla yli kolme kilometriä ja 4.–9. luokan oppilaalla yli viisi kilometriä. Koulumatkan pituuden mittaamisessa käytetään Riihimäen kaupungin verkkosivuilla olevaa karttapalvelua. Koulumatka mitataan lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä käyttäen.

Koulukuljetus alkaa syksyllä ensimmäisenä koulupäivänä. Koulukuljetus pyritään järjestämään ensisijaisesti julkisella liikenteellä, jota täydentävät pikkubussit ja taksit.

Kuljetusten aikataulut ja reitit suunnitellaan keskitetysti kaupunkitekniikan kuljetuskoordinaattorin toimesta. Koulukuljetushakemukset ja -päätökset käsitellään sivistystoimen opetuspalveluiden hallinnossa. Tarkemmin koulukuljetusten myöntämisestä ja järjestämisestä kerrotaan koulukuljetussäännössä, jonka Riihimäen kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan § 23 7.2.2024.

Lisätiedot

koulukuljetukset@riihimaki.fi