Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Eteläisen koulurakennus
Kuva: Jenniina Nummela

Eteläinen koulu

Eteläinen koulu sijaitsee Riihimäen keskustan välittömässä läheisyydessä, osoitteessa Lopentie 11. Koulussamme opiskelee noin 300 oppilasta luokilla 1–5. Kuudennella luokalla oppilaat siirtyvät Karan kouluun ja musiikkipainotteisen luokan oppilaat siirtyvät Harjunrinteen kouluun. Eteläisellä koululla toimivat siis musiikkipainotteiset luokat. Musiikkipainotteiseen opetukseen haetaan esikouluvuoden keväällä. Koulumme toiminnan valtteja ovat musiikkipainotteisen opetuksen lisäksi ekologisuus ja liikunnallisuus. Koulumme on myös kiusaamisen vastainen koulu. Kaikki nämä painopisteet näkyvät Eteläisen koulun toiminnassa ihan joka päivä.

Muiden Riihimäen koulujen tapaan käytössämme on sähköinen Wilma-järjestelmä, josta löytyvät muun muassa koulun tiedotteet sekä muut koulupäiviin liittyvät asiat. Koulussamme järjestetään myös iltapäivätoimintaa, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat ykkös- ja kakkosluokkalaiset.

Eteläinen koulu on aloittanut toimintansa Riihimäen-Herajoen kouluna vuonna 1903, jolloin kouluun otettiin ensimmäiset 45 oppilasta. Oppilasmäärä kasvoi nopeasti ja koulua varten rakennettiin uusi koulurakennus 1907. Valkoinen koulurakennus puolestaan valmistui 1932, keltainen kivikoulu on vuodelta 1958 ja uusi laajennus on valmistunut 1998. Eteläisen koulun vanha osa ja vanha puukoulu ovat kaupunkikuvallisesti arvokkaita sekä suojeltuja. ​

 • Oppitunnit

  Klo 8.10–9.40
  Klo 10.05–12.00
  Klo 12.25–13.10
  Klo 13.20–14.05
  Klo 14.15–15.00

  Välitunnit

  Klo 9.40–10.05
  Klo 12.00–12.25
  Klo 13.10–13.20
  Klo 14.05–14.15

  Ruokailu

  liukuvasti klo 10.30–12.00

 • Koulumme kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Joka luokalta valitaan edustajat oppilasneuvostoon, joka suunnittelee ja toteuttaa toimintaa ja mahdollistaa oppilaiden osallistumisen koulun toiminnan kehittämiseen. Oppilasneuvoston toimintaa ohjaa opettaja.

 • Ensimmäiset musiikkiluokat aloittivat Eteläisellä koululla vuonna 1982. Muutaman vuoden kuluttua perustettiin Musiikkiluokkien Tuki ry tukemaan näiden luokkien toimintaa ja edistämään kotien ja musiikkiluokkien yhteistyötä. Yli 30-vuotias yhdistys on edelleen aktiivinen ja tekee koulun kanssa tiivistä yhteistyötä.

  Liity jäseneksi!

  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa tukea musiikkiluokkien toimintaa. Valtaosa jäsenistä on musiikkiluokkalaisten vanhempia. Jäseneksi liitytään maksamalla yhdistyksen jäsenmaksu 10 € tai kannatusjäsenmaksu 15 € tilille FI20 4262 1120 0219 88.

  Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon valitaan aina lukuvuoden alussa kaksi vanhempien edustajaa kultakin musiikkiluokalta. Yhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Kokouksissa on aina mukana myös koulun edustus.

  Yhdistyksen toiminta

  Musiikkiluokkien Tuki ry avustaa koulua koululaiskonserttien käytännön järjestelyissä, osallistuu musiikkiluokkalaisten konsertti- ja muiden matkojen kustannuksiin, hankkii luokkien käyttöön instrumentteja ja muuta opetuksessa tarvittavaa materiaalia sekä järjestää oppilaille musiikin opetusta tukevia konsertteja ja työpajoja. Lisäksi yhdistys voi myöntää avustusta musiikkiluokalla olevan oppilaan koulumatkakuluihin, mikäli hän on menettänyt oikeuden koulukuljetukseen toissijaisen koulupaikkapäätöksen perusteella. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan ja ylläpitämään keskustelua musiikkiluokkatoiminnan jatkuvuudesta myös tulevaisuudessa.

  Varojen hankinta

  Musiikkiluokkalaisten vanhempien maksamat jäsenmaksut ja konserttituotot ovat yhdistyksen tulolähteitä. Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia kuten kouludiskoja ja konserttikahvituksia varojen keräämiseksi. Yhdistys on saanut myös joitakin avustuksia tai lahjoituksia musiikkiluokkatoiminnan tukemiseen.

  Yhteystiedot

  Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta sekä tarkemmat yhteystiedot saat sähköpostilla osoitteesta musiikkiluokkientukiry@gmail.com sekä Facebook-sivulta Riihimäen Musiikkiluokkien Tuki ry.

Opettajat

LuokkaOpettaja 2023-2024
1AMäkelä Sonja
1BBitter Niina
1CVälimäki Minna
2AHaara Essi
2BSankari Anja
2CStén Leena
3AAllred Päivi
3BStén Eero
3CKiikkala Katja
4AHakamäki Kaisu
4BTillman Antti
5ALinnalaakso Aaro
5BEronen Jukka, vararehtori
5CHämäläinen Marja
1-2 lk pienryhmäVirkkala Minna
3-5 lk pienryhmäSaarinen Mea
1-2 lk erityisopettaja Lehtiniemi Eija
3-5 lk erityisopettajaSaarinen Susa

Yhteystiedot

Eteläinen koulu

Eteläinen koulu

040 575 8660 (henkilökunta, opettajainhuone)
050 500 1655 (kanslia)
050 342 1805 (iltapäivätoiminta)