Hyppää sisältöön
Lapset leikkivät koululla
Kuva: Jenniina Nummela

Iltapäivätoiminta

Koululaisten kesätoimintaan haku on nyt ajankohtaista. Tee tarvittaessa hakemus sivun oikeassa laidassa olevalla hakemuksella. Lisätietoa kesätoiminnasta löytyy halulomakkeen lopusta.

Myös koululaisten iltapäivätoimintaan haku lukuvuodelle 2022 – 2023 on meneillään. Sähköinen hakemus löytyy tämän sivun oikeasta laidasta.

Riihimäellä järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa välittömästi koulupäivien jälkeen (ma-pe) joko klo 16 tai klo 17 saakka. Toiminnan kohderyhmänä ovat 1.- ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä sellaiset 3.–5. vuosiluokkien oppilaat, joille on tehty erityisen tuen päätös sekä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat. Iltapäivätoimintaa ei järjestetä lukuvuoden aikana olevilla lomilla.

 • Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajantoimintaa ja tarkoitettu ensisijaisesti 1. ja 2.- luokan sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Kevään haussa vapaaksi jääneet paikat täytetään hakujärjestyksessä lukuvuoden aikana niin kauan kuin paikkoja riittää.

  Kesken lukuvuotta paikkoja voi tiedustella varhaiskasvatuksen sihteeriltä.

  Iltapäivätoimintaan haetaan erillisellä hakulomakkeella. Toimintaan voi hakea tältä sivulta löytyvällä sähköisellä hakemuksella, lomakkeen voi tulostaa tältä sivulta tai noutaa myös esiopetuspaikoista, kouluilta ja Tietotuvasta, Eteläinen Asemakatu 2, katutaso.

   

 • Valintaperusteet iltapäivätoimintapaikkoja täytettäessä:

  1.      1.-luokan oppilaat, joille tehty erityisen tuen päätös
  2.      1.-luokan yleisopetuksen oppilaat
  3.     2.–5.-luokkien oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös tai suositus paikasta oppilashuollollisin perustein
  4.     2.-luokan yleisopetuksen oppilaat

  Mikäli saapuneita hakemuksia on enemmän kuin tarjottuja paikkoja, suoritetaan arvonta yllä mainittua järjestystä noudattaen. Jos esimerkiksi 1.–2.-luokan erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden jälkeen kaikille halukkaille yleisopetuksen 2.-luokan oppilaille ei ole tarjota iltapäivätoimintapaikkaa, suoritetaan oppilaiden kesken arvonta vapaista paikoista. Ilman paikkaa jääneet oppilaat arvotaan sen jälkeen varapaikoille valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä. Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset sijoitetaan oman valintaperusteen mukaisen ryhmänsä viimeiseksi. Arvonnasta vastaa kaksi varhaiskasvatuksen edustajaa.

 • Iltapäivätoiminnan kuukausimaksuista päättää Riihimäen kaupungin sivistyksen ja osaamisen lautakunta.

  Iltapäivätoiminnasta perittävä maksu lukuvuonna 2021 – 2022 on klo 16 saakka kestävästä toiminnasta 110,60 euroa ja klo 17 saakka kestävästä toiminnasta 133,00 euroa.

  Iltapäivätoiminnasta perittävä maksu lukuvuonna 2022 – 2023 on klo 16 saakka kestävästä toiminnasta 113,40 euroa ja klo 17 saakka kestävästä toiminnasta 136,30 euroa.

  Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa iltapäivätoiminnasta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei tältä kuukaudelta peritä maksua lainkaan. Maksun alennukseen sairauden vuoksi vaaditaan lääkärintodistus. Jos lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, peritään maksusta puolet.

  Iltapäivätoimintamaksusta voi hakea vapautusta erillisellä lomakkeella taloudellisten syiden vuoksi. Hakemuksen voi tulostaa iltapäivätoiminnan sivulta. Maksuvapautusoikeus voidaan tarkistaa lukuvuoden aikana.

 • Huoltajan tulee ilmoittaa kahden viikon sisällä paikkapäätöksen saatuaan varhaiskasvatuksen sihteerille, mikäli iltapäivätoimintapaikkaa ei oteta vastaan tulevana lukuvuotena.

  Huoltaja voi irtisanoa iltapäivätoimintapaikan kesken lukuvuoden varhaiskasvatuksen sihteerille kirjallisesti iltapäivätoiminnan muutoslomakkeella tai sähköpostilla. Tällöin iltapäivätoiminnan maksu päättyy irtisanomiskuukauden lopussa. Muutoslomake on tulostettavissa iltapäivätoiminnan sivulta.

Lisätietoja