Hyppää sisältöön
Harjunrinteen koulurakennus
Kuva: Jenniina Nummela

Harjunrinteen koulu

Harjunrinteen koulu sijaitsee Riihimäen keskustassa, osoitteessa Kalevankatu 3. Koulussamme opiskelee noin 530 oppilasta luokilla 6–9.  Harjunrinteen koululla toimivat myös musiikkipainotteiset luokat. Koulun yksi opetusryhmä opiskelee Mäkikujan perhetukikeskuksessa.

Muiden Riihimäen koulujen tapaan käytössämme on sähköinen Wilma-järjestelmä, josta löytyvät muun muassa koulun tiedotteet sekä muut koulupäiviin liittyvät asiat. Koulussamme toimii aktiivinen robotiikkakerho, olemme Vihreä lippu -koulu sekä olemme mukana useissa kansainvälisissä Erasmus+ -projekteissa.

Harjunrinteen koulu on aloittanut toimintansa jatkokouluna vuonna 1930. Vuonna 1951 valmistui Kalevankadulle arkkitehti G. Jägerroosin suunnittelema koulutalo, johon alkuun sijoitettiin jatkokoulun lisäksi apukoulu ja kansalaiskoululuokkia. Jatkokoulu muuttui Kansalaiskouluksi vuonna 1957 ja koulussa oli ammattiin suuntautuneet puu-, käsityö-, kotitalous- ja kauppalinjat. Kansalaiskoulusta tuli Harjunrinteen koulu vuonna 1976 peruskoulun tullessa Riihimäelle. Peruskorjattu koulurakennus otettiin käyttöön vuonna 2013.

 • Kaupungin ja seurakunnan nuoriso-ohjaajat muodostavat koulukohtaisia työpareja, joita kutsutaan ”koulukummeiksi”. Viikkovierailuilla voit keskustella nuoriso-ohjaajan kanssa vapaa-aikaan, harrastamiseen, kaverisuhteisiin tai oikeastaan mihin vain liittyvistä asioista. Tai voit mennä ihan vain pelailemaankin heidän kanssaan!

  Viikkovierailut tiistaisin klo 10.50–12.20 ala-aulassa.

 • Harava toimii opettajien, henkilökunnan, oppilaiden sekä oppilaiden vanhempien välisenä yhteistyöelimenä. Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Me haravalaiset toivomme mahdollisimman monen vanhemman osallistuvan toimintaan. Yhdistys ei kerää jäsenmaksua. Harava kuuluu Suomen vanhempainliittoon.

  Tervetuloa kaikki vanhemmat mukaan toimintaan!

 • Lukuvuonna 2021 – 2022 osallistumme useisiin Erasmus+ -projekteihin.

  SOFT – Science Outside Featuring Technology
  Koulumme lisäksi projektissa on mukana koulut Kreikasta, Romaniasta, Kroatiasta, Portugalista ja Liettuasta.

  SCOPE – Sustainability Connects Europe
  Koulumme lisäksi projektissa on mukana koulut Sloveniasta, Turkista, Alankomaista ja Espanjasta.

  sy(STEM) – All we need is a new sy(stem)
  Koulumme lisäksi projektissa on mukana koulut Turkista, Portugalista, Italiasta, Unkarista ja Virosta.

  ARTse – Augmented Reality Enhanced Toolkit for sustainable Education
  Koulumme lisäksi projektissa on mukana koulut Maltalta ja Italiasta.

Opettajat

Opettaja LyhenneToimenkuvaLuokka
Hämäläinen Kari, rehtoriHämKarehtori, historia
Aho AnniinaAhoAnliikunta, retkeily7.C
Antinsalo Mikael AntMikäsityö8.A
Arkko Sirpa ArkSierityisopetus
Iiris EevaEevIikäsityö
Hakulinen Meira HakMevirkavapaalla
Tavi Semi (Meira Hakulisen sijainen)TavSeuskonto (ev.lut), terveystieto, elämänkatsomustieto
Hautala Svetlana HauSvvalmistava opetus, S2-opetus, venäjä6. – 9.V
Heimo LauraHeiLaerityisopetus
Heinonen Antti HeiAnmatematiikka
Huhdanpää Maarit HuhMamatematiikka, kemia9.B
Ihatsu MauraIhaMauskonto (ortodoksi)
Jalonen Hannu JalHahistoria
Kaasinen Minna KaaMiäidinkieli (suomi)7.B
Kannosto Veera KanVeerityisopetus7.I
Karikytö Katariina KarKabiologia, terveystieto7.A
Kaski Ari KasArkäsityö
Kontturi Katja KonKavirkavapaalla
Koistinen Jaakko (Karja Kontturin sijainen)KoiJaluokanopettaja, terveystieto6.E
Korhonen Liisa KorLiluokanopettaja, liikunta6.C
Kortelahti EeroKorEeluokanopettaja, käsityö, robotiikka6.A
Kouhia Miia KouMierityisopetus
Kuusela Henna-Riina KuuHemusiikki7.H
Kuusi Sanna KuuSamatematiikka, kemia8.B
Lahti Sari LahSavirkavapaalla6.D
Sanasvuori Miia (Sari Lahden sijainen)SanMiluokanopettaja, käsityö6.D
Lahtinen Johanna LahJoenglanti, ruotsi8.H
Latostenmaa Virpi LatVienglanti
Levänen Riitta LevRiäidinkieli (suomi)
Lind Anna-Sofia LinAnäidinkieli (suomi)
Lohi Anne LohAnmatematiikka, fysiikka7.D
Louekari Maria LouMakuvataide7.E
Luotonen Tuomas LuoTuerityisopetus
Majaranta Heini MajHematematiikka, fysiikka, digitaidot, ohjelmointi, robotiikka8.C
Malvikko Suvi-Päivi MalSufysiikka, kemia7.F
Mattheiszen Viivi MatVikotitalous, terveystieto8.D
Mikkola Hanna MikHaerityisopetus
Moberg Jukka MobJuliikunta7.C
Murtoniemi Marianne MurMaluokanopettaja, äidinkieli (suomi)6.H
Mustonen SoleMusSoluokanopettaja
Naumanen Minna NauMaruotsi9.C
Nyman Hanna NymHaerityisopetus6. – 7.G
Ollila Liisa OllLienglanti, ranska
Pelkonen Anna PelAnsaksa
Piensoho Emmi PieEmerityisopetus8. – 9.G
Riikonen Katri RiiKaluokanopettaja6.B
Sintonen Sari SinSahistoria
Stigell Liisa StiLiäidinkieli (suomi)8.E
Tanninen RistoTanRibiologia, maantieto, retkeily9.D
Tarkiainen Emmi TarEmoppilaanohjaus
Torttila Minna TorMiruotsi, saksa
Vallivaara Maria ValMarkotitalous
Valkeavuori Marja ValMakotitalous, terveystieto9.E
Vanhanen Vesa VanVevirkavapaalla9.H
Lehtinen Eetu (Vesa Vanhasen sijainen)LehEehistoria, yhteiskuntaoppi 9.H
Tuure VehmasVehTuerityisopetus
Viilomaa Sirpa ViiSimatematiikka, fysiikka, tähtitiede, vararehtori9.A
Viitanen Reetta ViiRevirkavapaalla
Värtö Irmeli VärIrerityisopetus
Wilenius Iiris WilIikotitalous, liikunta, terveystieto