Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, kaksi oppilasta työskentelee älytaululla.
Kuva: Jenniina Nummela

Opetussuunnitelma

 • Kaikissa kouluissa peruskoulun 1. luokalta alkava kieli on englanti. Peruskoulun 4. luokalla oppilas voi aloittaa vapaaehtoisena kielenä saksan kielen opiskelun edellyttäen, että vähintään 12 oppilasta ilmoittautuu ryhmään.

  Peruskoulun 6. luokalla alkaa kaikilla ruotsin kieli ja 8. luokalla tarjotaan muiden valinnaisaineiden ohessa vapaaehtoisena kielenä ainakin saksan, ranskan ja venäjän kieltä.

  Peruskoulussa aloitettujen kielten jatko-opinnot lukiossa turvataan.

 • Opiskelu musiikkipainotteisella luokalla

  Eteläisellä koululla toimivat kaupungin musiikkipainotteiset luokat 1-5. Opiskelu musiikkipainotteisella luokalla alkaa ensimmäiseltä luokalta ja kuudennelle luokalle siirrytään Harjunrinteen kouluun.

  Eteläisen koulun sivuille

  Harjunrinteen koulun sivuille

  Hakeutuminen musiikkipainotteiselle luokalle

  Musiikkipainotteiselle luokalle hakeudutaan esikouluvuoden keväällä. Musiikkipainotteiselle 1. luokalle voi hakeutua myös kaupungin muista osista. Mikäli musiikkipainotteiselle luokalle hakevia on enemmän kuin 25 oppilasta, ovat oppilaat, joilla on huoltajan ilmoituksen mukaan musiikkitausta, etusijalla ja lopuista hakijoista arvotaan luokalle pääsevät oppilaat.

  Musiikkipainotteiselle luokalle myönnetty koulupaikka on toissijainen lukuvuodesta 2016-2017 alkaen (sivi § 181/17.11.2015). Tämän vuoksi oppilaalle ei myönnetä koulukuljetusta millään perusteella. Huoltajat vastaavat näin ollen oppilaan koulukuljetuksesta.

  Jos musiikkipainotteiselle luokalle pyrkii esimerkiksi toisesta kaupungista muuttava oppilas

  kesken 1.luokan

  1. voidaan luokka täyttää 25 oppilaaseen asti
  2. oppilaan täytyy osoittaa harrastuneisuutta

  2. luokalle

  1. voidaan luokka täydentää 25 oppilaaseen asti testiläpäisemisen perusteella
  2. hyväksymiseen vaaditaan 20p

  3. luokalle

  1. voidaan luokka täydentää 28 oppilaseen asti testiläpäisemisen perusteella.
  2. hyväksymiseen tarvitaan 25p

  4.-5. luokalle

  1. voidaan luokka täydentää 28 oppilaaseen asti testiläpäisemisen perusteella.
  2. hyväksymiseen vaaditaan 30p

  Musiikkipainotteinen opetus

  Laulaminen
  Laulaminen on keskeinen toimintamuoto alakoulun musiikkitunneilla. Käytetty laulusto palvelee siltana musiikin eri osa-alueille. Laulusto valitaan musiikin omien tarpeiden, ajankohtaisuuden, koulun juhlien ja aihekokonaisuuksien perusteella.

  Soittaminen
  Soitto-ohjelmisto valitaan musiikinopetuksen tarpeiden mukaan. Pääasiallisen soittimiston muodostavat koulusoittimet: rytmi- ja melodiasoittimet. Pianoa, kitaraa, nokkahuilua ja kanteletta sekä orkesteri-soittimia käytetään oppilassoittimina oppilaiden edellytysten mukaan.

  Kuuntelu
  Kuunneltava musiikki valitaan eri luokka-asteille siten, että se tukee musiikin eri osa-alueiden opiskelua ja mahdollisuuksien mukaan aihekokonaisuuksia.

  Musiikin perusteet
  Käsitellään pääosin musiikkiopiston perustason 1  asioita; musiikin teoriaa, musiikin analyysiä ja säveltapailua. Musiikin historiassa edetään antiikin ajoista 2000-luvulle asti.
  Lisäksi valtakunnallisten perusteiden lisäksi, Riihimäen musiikkipainotteisilla luokilla kehitetään musiikin avulla itseluottamusta, yhteistyö- ja esiintymistaitoja, valmiuksia, joita tarvitaan kaikilla elämän aloilla.

  Esiintyminen
  Myös esiintyminen on tärkeä osa musiikinopiskelua. Kevätkonsertti kuuluu mahdollisuuksien mukaan musiikkipainotteisten luokkien ohjelmaan (otamme mielellämme esiintymispyyntöjä vastaan).

  Musiikkiluokkien tuki ry

 • Tieto päivittyy myöhemmin.