Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kuvituskuva, kaksi oppilasta työskentelee älytaululla.
Kuva: Jenniina Nummela

Opetussuunnitelma

 • Kaikissa kouluissa peruskoulun 1. luokalta alkava kieli on englanti. Peruskoulun 4. luokalla oppilas voi aloittaa vapaaehtoisena kielenä saksan kielen opiskelun edellyttäen, että vähintään 12 oppilasta ilmoittautuu ryhmään.

  Peruskoulun 6. luokalla alkaa kaikilla ruotsin kieli ja 8. luokalla tarjotaan muiden valinnaisaineiden ohessa vapaaehtoisena kielenä ainakin saksan, ranskan ja venäjän kieltä.

  Peruskoulussa aloitettujen kielten jatko-opinnot lukiossa turvataan.

 • Eteläisellä koululla toimivat kaupungin musiikkipainotteiset luokat 1–5. Opiskelu musiikkipainotteisella luokalla alkaa ensimmäiseltä luokalta ja kuudennelle luokalle siirrytään Harjunrinteen kouluun.

  Eteläisen koulun sivuille

  Harjunrinteen koulun sivuille

  Hakeutuminen musiikkipainotteiselle luokalle

  Musiikkipainotteiselle luokalle hakeudutaan esikoulun kevätlukukauden alussa. Musiikkipainotteiselle 1. luokalle voi hakeutua myös kaupungin muista osista. Esikoululaisten huoltajat saavat tiedotteen, jossa kerrotaan miten musiikkiluokan pääsykokeisiin voi ilmoittautua. Pääsykokeisiin liittyvä tiedote löytyy myös kaupungin nettisivuilta. Pääsykoe sisältää helpon rytmin- ja melodiantoiston ja vapaavalintaisen laulun. Musiikkiluokka perustetaan, jos hyväksyttyjä oppilaita on vähintään 16.

  Musiikkipainotteiselle luokalle myönnetty koulupaikka on ensisijainen (Sios ltk § 9/26.1.2022) ja oppilaalla on oikeus koulukuljetussäännön mukaiseen koulukuljetukseen tarvittaessa.

  Jos musiikkipainotteiselle luokalle pyrkii esimerkiksi toisesta kaupungista muuttava oppilas

  kesken 1. luokan

  1. voidaan luokka täyttää 24 oppilaaseen asti
  2. oppilaan täytyy osoittaa kiinnostusta tai harrastuneisuutta musiikkia kohtaan
  3. oppilaan täytyy suorittaa pääsykoe

  2. luokalle

  1. voidaan luokka täydentää 24 oppilaaseen asti testiläpäisemisen perusteella
  2. hyväksymiseen vaaditaan 20p

  3. luokalle

  1. voidaan luokka täydentää 27 oppilaaseen asti testiläpäisemisen perusteella
  2. hyväksymiseen tarvitaan 25p

  4.–5. luokalle

  1. voidaan luokka täydentää 27 oppilaaseen asti testiläpäisemisen perusteella.
  2. hyväksymiseen vaaditaan 30p

  Musiikkipainotteinen opetus

  Laulaminen
  Laulaminen on keskeinen toimintamuoto alakoulun musiikkitunneilla. Käytetty laulusto palvelee siltana musiikin eri osa-alueille. Laulusto valitaan musiikin omien tarpeiden, ajankohtaisuuden, koulun juhlien ja aihekokonaisuuksien perusteella.

  Soittaminen
  Soitto-ohjelmisto valitaan musiikinopetuksen tarpeiden mukaan. Pääasiallisen soittimiston muodostavat koulusoittimet: rytmi- ja melodiasoittimet. Pianoa, kitaraa, nokkahuilua ja kanteletta sekä orkesteri-soittimia käytetään oppilassoittimina oppilaiden edellytysten mukaan.

  Keväällä 2022 aloitamme yhteistyön Riihimäen musiikkiopiston kanssa. Musiikkiopiston opettajat aloittavat puhallinsoitinopetuksen 3.lk musiikkiluokan oppilaille. Jokainen oppilas saa oman puhallinsoittimen ja soitonopetuksen.

  Kuuntelu
  Kuunneltava musiikki valitaan eri luokka-asteille siten, että se tukee musiikin eri osa-alueiden opiskelua ja mahdollisuuksien mukaan aihekokonaisuuksia.

  Musiikin perusteet
  Käsitellään pääosin musiikkiopiston perustason 1  asioita; musiikin teoriaa, musiikin analyysiä ja säveltapailua. Musiikin historiassa edetään antiikin ajoista 2000-luvulle asti.
  Lisäksi valtakunnallisten perusteiden lisäksi, Riihimäen musiikkipainotteisilla luokilla kehitetään musiikin avulla itseluottamusta, yhteistyö- ja esiintymistaitoja, valmiuksia, joita tarvitaan kaikilla elämän aloilla.

  Esiintyminen
  Myös esiintyminen on tärkeä osa musiikinopiskelua. Kevätkonsertti kuuluu mahdollisuuksien mukaan musiikkipainotteisten luokkien ohjelmaan (otamme mielellämme esiintymispyyntöjä vastaan).

  Musiikkiluokkien tuki ry

 • Kulttuuripolku on Riihimäen kulttuurikasvatussuunnitelma. Se toimii työkaluna kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamisessa osana opetusta. Yhteinen suunnitelma takaa kaikille kaupungin lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden paikallisen kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen osana koulupäivää. Se helpottaa myös kulttuuritoimijoita oman toimintansa koordinoinnissa.

 • Tieto päivittyy myöhemmin.