Perusopetus Riihimäellä

Riihimäellä on yksitoista peruskoulua. Kouluista kahdeksan antaa opetusta pääasiassa 1.–5. luokille ja kolme 6.–9. luokille. Oppilaita ensimmäiselle vuosiluokalle ottavia peruskouluja ovat Eteläinen koulu, Haapahuhdan koulu, Herajoen koulu, Patastenmäen koulu /Jukola, Lasitehtaan koulu, Peltosaaren koulu, Pohjoinen koulu ja Uramon koulu.

Riihimäen kaupungissa ei ole varsinaista koulupiirijakoa. Alakoulujen oppilaat otetaan kouluihin lähikouluperiaatteella.

Perus- ja lukio-opetus alkaa lv 2021 – 2022 Riihimäellä 11.8. 2021

Perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat lv 2021 – 2022

Perusopetuksen ja lukion lv 2020-2021 työ- ja loma-ajat muutos 17.4.2020

Kieliopinnot

Kaikissa kouluissa peruskoulun 1. luokalta alkava kieli on englanti. Peruskoulun 4. luokalla oppilas voi aloittaa vapaaehtoisena kielenä saksan kielen opiskelun edellyttäen, että vähintään 12 oppilasta ilmoittautuu ryhmään.

Peruskoulun 6. luokalla alkaa kaikilla ruotsin kieli ja 8. luokalla tarjotaan muiden valinnaisaineiden ohessa vapaaehtoisena kielenä ainakin saksan, ranskan ja venäjän kieltä.

Peruskoulussa aloitettujen kielten jatko-opinnot lukiossa turvataan.

Painotteisuus opetuksessa

Musiikkiluokat toimivat Eteläisellä koululla ja Harjunrinteen koululla.

Työharjoittelupainoitteinen Omaura toimii Karan koulun yhteydessä.