Riihimäen musiikkiopistossa annettava opetus

Musiikkiopisto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia opiskella musiikkia pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää ja sillä edistetään musiikkisuhteen kehittymistä ja elinikäistä musiikin harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista, perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle ja antaa valmiuksia hakeutua musiikin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

  Vasemmalla olevasta valikosta pääset tutustumaan musiikkiopiston toimintaan.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 19 Ei 8 Kyllä 19 Ei 8