Haulla "SÄHKÖPOSTI" löytyi 84 osumaa.

Musiikkiosasto on siirtynyt kirjaston yläkertaan

Kirjaston musiikkipalvelut ovat muuttaneet uusiin tiloihin. Nuottiaineisto, CD-levyt, musiikin tietokirjallisuus ja elämäkerrat ovat nyt kirjaston yläkerran Pikkusalissa. Musiikin DVD-/Blu-ray-levyt ja karaoket löytyvät Alasalista. Musiikkiaineistoa on runsaasti myös varastossa. Musiikin ja aikuistenosaston tietopalvelut saa jatkossa samalta tiskiltä (puh. 019 758 4678, sähköposti: kirjasto@riihimaki.fi). Pianohuone ja digitointitila Muuntamo ovat edelleen asiakkaiden käytössä kirjaston Alasalissa, mutta ne varataan … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/musiikkiosasto-on-siirtynyt-uusiin-tiloihin/

Koululaisten syyslomaleiri 3.-5.-luokkalaisille

Syyslomaleiri 18.-21.10.2021 Leiri on tarkoitettu kaikille 3.-5.-luokkalaisille riihimäkeläisille koululaisille. Leiripäivä alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 15.00. Tarjolla pelejä, leikkejä, askartelua ja mukavaa yhdessä puuhailua. Leirin hinta on 20€. Leiripaikkoja on rajoitetusti, 30 kpl. Mikäli ilmoittautuneita tulee yli tuon määrän, joudumme valitettavasti arpomaan leiripaikat. Leiriläisille tarjotaan lämmin ateria jokaisena leiripäivänä. Täytä ilmoittautumislomake TÄSTÄ. Lisätietoja Heidi Lindroos, … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/tapahtuma/koululaisten-syyslomaleiri-3-5-luokkalaisille/

Kallionkatu 7 asemakaavamuutos

  Asemakaavalla turvataan mahdollisuus säilyttää olemassa oleva tilanne tontilla. Asemakaavamuutoksella muutetaan yhden tontin asemakaavaa siten, että asuin- ja liikerakennusten korttelialue muutetaan tontin osalla erillispientalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeus pienenee e=1.0   tehokkuudesta e=0.3 tehokkuuteen. Tontin koko on  noin 1137m2. Tontilla on vanha hyväkuntoinen asuinrakennus, jonka vanhin osa on vuodelta 1907. Pääosin rakennus on rakennettu 1920-luvulla, korjattu 1990-luvulla. … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/kallionkatu-7/

Kaivokatu 6-8, Koivistonmäki

Asemakaavan muutos Alueen osittain toteutumaton asemakaava on vahvistunut vuonna 1973. Kolmekerroksiset liike- ja asuinkerrostalot eivät ole vuosikymmenien aikana toteutuneet asemakaavan mukaisesti. Alueen neljä omakotitonttia vanhoine omakotitaloineen ovat tulleet kaupungin omistukseen. Tonttien osalle on syytä laatia asemakaavan muutos, joka mahdollistaa uudelle muodostettavalle tontille laadukkaan asuinkerrostalon huomioiden naapureiden viihtyvyyden säilymisen. Kaupungin tavoitteena on saada lisää asukkaita kaupunkiin … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/kaivokatu-6-8/

Meijerintie 21

Kaavaehdotus on nähtävillä 30.8. – 5.10.2021. Asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan sijoittuminen alueelle. Tavoitetta tukee alueen sijainti hyvien liikenneyhteyksien, Arolammin eritasoliittymän ja valtatie 3:n, läheisyydessä. Asemakaava noudattaa yleiskaavassa osoitettua tavoitetta uuden teollisuus- ja varastoalueen toteuttamisesta Meijerintien länsipuolella. Alustavana tavoitteena on e=0,5 tonttitehokkuus. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien hallintaan. Retkiojantien yksityistien Meijerintien … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/meijerintie-21/

Peukaloinen, Suokylä

Asemakaavan muutos Alue on osa Asemanseudun yleissuunnitelmaa vuodelta 2020. Kortteliin esitettiin kaakkoon rautatiemelun suuntaan umpinaisempaa asuinkerrostalorakentamista sekä luoteeseen avonaisempaa ja matalampaa asumista. Yleissuunnitelmassa tutkittiin täydennysrakentamista maanomistusoloista riippumatta. Kaupunginvaltuuston hyväksymän yleissuunnitelman perusteella järjestettiin syksyllä 2020 yleinen arkkitehtuurikilpailu kaupungin omistamista korttelinosista. Tavoitteena oli kerrostalorakentaminen kaupungin keskustaan. Tammikuussa 2021 voittajaksi valittiin NCC Suomi Oy:n ja Arkkitehtisuunnittelu Oy:n muodostama … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/peukaloinen-suokyla/

Wilman huoltajatunnusten luominen toimii

Wilman huoltajatunnuksien rekisteröinnissä ja luomisessa ollut ongelma on ratkaistu ja huoltajat pääsevät nyt luomaan omat Wilma-tunnuksensa suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Tunnusten luominen onnistuu nyt myös Gmail-tiliä käyttäen. Linkki, jossa tunnusten luominen aloitetaan on: https://eduriihimaki.inschool.fi/connect Tunnusten luomisen yhteydessä järjestelmä lähettää vahvistussähköpostin. Sähköpostin tuleminen voi kestää kaksikin tuntia. Jotta sähköposti tulee perille, lähettäjän osoitteen tulee olla sallittujen osoitteiden listalla. … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/wilman-huoltajatunnusten-luominen-toimii/

Ravirata–Juurevantie

Asemakaavan muutos Kaavamuutoksen tavoitteena on tukea raviradan toimintamahdollisuuksia sen nykyisessä toimintaympäristössä ja selkeyttää kiinteistörakennetta vastaamaan alueen hallinta- ja omistussuhteita. Raviradan länsipuolelle Juurevantien–Risteyskadun ympäristöön tutkitaan pientaloasumisen mahdollistamista yleiskaavan 2035 tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on Oravankadun katualueen osittainen leventäminen, sekä tutkia läpiajomahdollisuuden poistamista Oravankadulta Risteyskadun, Juurevantien ja Nurmelantien kautta Uramontielle. Aloitusvaihe Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavoitukseen ryhtymisestä kaavoitusohjelman … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/ravirata-juurevantie/

VR:n terminaalialue

Vr:n terminaalialueen asemakaava ja asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 8.6.2021. Asemakaava ja asemakaavamuutos Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa VR:n tavaraterminaalialueelle tilapäisellä rakennusluvalla rakennettujen hallien säilyminen sekä logistiikan- ja terminaalitoimintojen alueen kehittäminen. Alue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Riihimäen rautatieasemasta etelään, pääradan ja Arolammintien välisellä alueella. Alue on pääosin asemakaavoittamatonta. Kaavoitustyö tehdään konsulttityönä Riihimäen kaupungin ohjauksessa ja valvonnassa. Ilmakuva … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/vrn-terminaalialue/

Vanha kaupungintalo, Kalevankatu 1

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo on päättynyt. Kaavaehdotusta valmistellaan.   Asemakaavamuutos Riihimäen kaupunki tehostaa toimitilojensa käyttöä ja luopuu osasta omistamiaan kiinteistöjä Riihimäen toimitilaohjelma 2021 – 2030 mukaisesti (KH 29.3.2021 § 112). Toimitilat on jaoteltu ohjelmassa kolmeen eri salkkuun (A, B, ja C). Kaupungintalo on listattu C-salkun toimitilaksi. C-salkun rakennukset käytetään loppuun, myydään, puretaan tai jalostetaan kaavallisesti. Kohteessa on tarkoituksenmukaista … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/vanha-kaupungintalo/