Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

nainen-näppäilee-läppäriä-pöydän-äärellä.jpg

Työnantajan palvelut

Alueen yritysten elinvoiman edistäminen edellyttää työvoiman saantia monenlaiseen tarpeeseen. Työllisyyspalvelut tarjoaa palveluita yritysten työvoiman saannin helpottamiseksi muun muassa kartoittamalla riihimäkeläisten työnhakijoiden joukosta yritysten tarpeisiin soveltuvaa työvoimaa.

Kesällä 2024 tarjoamme työnantajille kesätyötukea vuosina 2005-2009 syntyneiden riihimäkeläisten nuorten kesätyöntekijöiden  palkkaamiseen. Kesätyötuen hakuaika on 1.3.-31.8.2024

Lue tarkemmat ohjeet alta tai tulosta mukaasi sivupalkista!

Tämän sivun lyhytosoite on riihimaki.fi/tyonantajat.

Työllistämisen tukimuodot

 • Kesätyötuen hakuaika on 1.3.-31.8.2024

  Hakulomakkeet päivittyvät tälle sivulle helmikuun aikana.

  Riihimäen kaupunki tarjoaa 2024 kesällä tukea 35 riihimäkeläisen nuoren kesätyöllistämiseksi. Kesätyötukea voidaan maksaa riihimäkeläisille yrityksille tai yhdistyksille vuosina 2005–2009 syntyneiden riihimäkeläisnuorten työllistämiseksi 1.5–31.8.2024 välisenä aikana. Myös Hausjärven, Lopen ja Hämeenlinnan yrittäjien on mahdollista saada kesätyötukea riihimäkeläisen nuoren kesätyöllistämiseen.

 • Riihimäen kaupunki voi myöntää harkinnanvaraista työllistämislisää riihimäkeläisen työttömän työnhakijan työllistämisen tukemiseksi. Työllistämislisää myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa alla mainittujen ehtojen mukaisesti.

 • Kaupungin työllisyyspalveluissa kohdataan vuosittain satoja eri aloja edustavia riihimäkeläisiä osaajia.

  Työnantajan ja valmentajan yhteistyöllä tavoitellaan palvelukseen motivoituneita osaajia. Työllisyyspalveluissa työnantajaa voidaan tukea muun muassa tarvittavan hakuprofiilin täyttävän osaajan löytämisessä, eri tukimuotojen käytössä, työhön perehdytyksessä tai mahdollisten haasteiden ennakoinnissa.

  Työvalmentajamme tuottaa lisäarvoa valintaprosessiin hakemalla ehdokkaita, kartoittamalla ehdokkaiden soveltuvuutta ja valmistelemalla haastattelutilanteet. Valmistelun tulos käydään työnantajan kanssa yhdessä läpi ja kootun tiedon pohjalta työnantaja valitsee haastatteluun potentiaalisimmat henkilöt. Työvalmentaja työskentelee työllistämisen valmennusprosessissa sekä työnhakijan, että työnantajan kanssa, mahdollistaen ja selkiyttäen vaihtoehtoja, kummankin tahon vastatessa kuitenkin valinnoista ja päätöksistä itse.

  Työvalmentajalla on mahdollisuus tukea työnantajaa myös muissa työsuhteen asioissa muun muassa työsopimuksen teossa, koulutussuunnittelussa ja eri tukimuotojen käytössä. Työvalmentajalla on mahdollisuus vastata joustavasti työelämän muuttuviin tarpeisiin, esimerkiksi osallistumalla kohdennettujen rekrytointikoulutusten asiakashankintaan ja koordinointiin.

 • Työllisyyspalvelut auttaa työnantajia järjestämällä työkokeilusuhteita työnhakijoiden ja TE-toimiston kanssa. TE-palveluiden työkokeilu on monesti perusteltu mahdollisuus aloittaa onnistuva työelämän yhteistaival. Työkokeilu ei ole työsuhde. Sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä. Työkokeilun järjestäjä huolehtii työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta koko työkokeilun ajan. Työkokeiluun osallistuva ei ole työnantajan työterveyshuollon eikä vakuutusten piirissä.

  Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille tai hakeutua uudelle alalle. Kela maksaa työkokeilijalle työmarkkinatuen lisäksi yhdeksän euroa korvausta työkokeilupäivästä.

  Työllisyyspalveluiden työvalmentajalla on säännöllisten työnhakijatapaamisten tuottamana tiedossa riihimäkeläisiä, vailla vakinaista työtä olevia henkilöitä, jotka haluavat työkokeiluun valitsemalleen alalle. Työvalmentajalla on mahdollisuus kokemuksen ja verkosto-osaamisen kautta helpottaa ja nopeuttaa työkokeilusopimusten syntymistä ja oikeiden henkilöiden löytymistä.

  Lue lisää työkokeilusta Työmarkkinatori-sivustolla.

 • TE-palveluiden myöntämä palkkatuki on työnantajalle mahdollisuus saada taloudellista tukea työttömän työsuhteen alkuvaiheeseen. Palkkatuki on yksilöllisesti henkilön palkkaukseen myönnettävä taloudellinen tuki, jonka varmistamisessa, hakemisessa ja tuen tilitysten tekemisessä työllisyyspalvelut tarjoaa kokemustaan ja osaamistaan, selkeyttäen ja sujuvoittaen prosessia työnantajalle.

  Palkkatuki on aina harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, myöntäminen perustuu aina työnhakijan tilanteeseen. Palkkatuetun työn tavoite on parantaa tuella palkattavan henkilön ammatillista osaamista ja edistää jatkotyöllistymistä. TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin 30–50 prosenttia ja 6–12 kuukauden ajalle.

  Lue lisää palkkatuesta Työmarkkinatori-sivustolta.

Ohjeet työnantajalle

 • Kesätyötukea voidaan myöntää 2-4 viikon pituisille kesätyöjaksoille

  • 2 viikkoa = 10 työpäivää (tuki enintään 200 euroa)
  • 3 viikkoa = 15 työpäivää (tuki enintään 300 euroa)
  • 4 viikkoa = 20 työpäivää (tuki enintään 400 euroa)

  Työsuhde ja tuen määrä

  • työsuhde 1.5.–31.8.2024 välisenä aikana (nuoren kesäloman aikana)
  • voi olla osa-aikaista, vähintään 50 % täydestä TES:n mukaisesta työajasta

  Nuori

  • riihimäkeläinen nuori sopii kesätyöpaikasta työnantajan kanssa
  • on oikeutettu yhteen kesätyötukeen tai kaupungin kesätyöpaikkaan kesän aikana

  Työnantaja

  • riihimäkeläinen yritys tai yhdistys (EI yksityistalous, kunta, hyvinvointialue, säätiö tai valtio)
  • voi saada tukea enintään viiden nuoren palkkaamiseen
  • tekee kirjallisen työsopimuksen nuoren kanssa
  • huolehtii ennakonpidätyksestä ym. lakisääteisistä työnantajavelvoitteista
  • maksaa nuorelle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • ilmoittaa Riihimäen kaupungin työllisyyspalveluihin työsuhteeseen liittyvistä muutoksista (mm. työsuhteen peruuntuminen) mahdollisimman nopeasti

  Kesätyötuen hakeminen

  • hakeminen mielellään ennen työsuhteen alkua mutta viimeistään 31.8.2024
  • tukea myönnetään määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä, mikäli työllistämisen ehdot täyttyvät
  • nuori ja työnantaja allekirjoittavat yhdessä kesätyötukihakemuksen
  • tukipäätös lähetetään työnantajalle

  Tuen maksaminen

  • tuen määrä tarkistetaan suhteessa toteutuneisiin työpäiviin ja palkattomat poissaolopäivät vähentävät tuen määrää
  • maksatushakemuksen liitteet:
   • kopio työsopimuksesta ja tosite palkan maksusta
  • maksuhakemus lähetetään työsuhteen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 17.9.2024 osoitteella:
   • tyollisyyspalvelut@riihimaki.fi tai
   • Riihimäen kaupunki, Työllisyyspalvelut, PL 125, 11101 Riihimäki
 • Työllistämislisän hakija

  • voi olla yritys, säätiö tai rekisteröity yhdistys
  • huolehtii työllistettävän palkkatuen hakemisesta
  • tekee työllistettävän kanssa työsopimuksen
  • maksaa TES:n mukaisen palkan
  • huolehtii palkattavan ennakonpidätyksestä ym. lakisääteisistä työnantajavelvoitteista
  • huolehtii siitä, että työaika on vähintään 20 h/vk

  Työllistettävä henkilö

  • riihimäkeläinen, työttömyysetuutta saava ja palkkatukeen oikeutettu työtön työnhakija
  • henkilö, jonka työllistymistä ei ole tuettu kaupungin työllistämislisällä kuluneen 12 kk aikana

  Työllistämislisän myöntäminen

  • myönnetään palkkatuen kanssa samalle ajanjaksolle, kuitenkin enintään 12 kk ajalle
  • lisän määrä on enintään 500 e/kk (100 % työaika), palkattomat poissaolot ja työaikaprosentti vaikuttavat tuen määrään
  • voidaan myöntää samoin ehdoin myös ammattiin johtavaan oppisopimuskoulutukseen
  • TE-toimiston tulee myöntää 30-70 % palkkatuki henkilön työllistämiseksi
   • työllistämislisää ei myönnetä, mikäli työsuhteeseen on myönnetty 100 % palkkatuki

  Työllistämislisän hakeminen

  • työllistämislisää haetaan työllistämislisän hakulomakkeella (lomakkeet sivupalkissa)
  • työnantajan ja työntekijän allekirjoittama hakemus lähetetään
   • tyollisyyspalvelut@riihimaki.fi (katso turvapostiohjeet) tai
   • Riihimäen kaupunki, Työllisyyspalvelut, PL 125, 11101 Riihimäki
  • viranhaltijapäätös työllistämislisän myöntämisestä lähetetään työnantajalle sähköisesti
  • hakemuksen käsittelyaika on 1–2 viikkoa
  • työllistämislisä haetaan mieluiten ennen työsuhteen alkua, kuitenkin viimeistään ennen työsuhteen päättymistä (huom! lisää myönnetään määrärahojen puitteissa)
  • työsuhdetta jatkettaessa työllistämislisää voi hakea uudelleen enimmäisajan (12 kk) täyttymiseen asti

  Työllistämislisän maksun hakeminen

  • maksun hakeminen edellyttää myönteistä työllistämislisäpäätöstä
  • työnantaja hakee lisän maksua yhdessä erässä tai kuukausittain palkan maksun jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä
  • lisä maksetaan hakemuksen ja liitteiden perusteella työnantajan ilmoittamin pankkiyhteystiedoin
  • maksuhakemuksen liitteet
   • kopio työsopimuksesta
   • tosite palkanmaksusta
   • kopio palkkatukipäätöksestä
  • maksuhakemus lähetetään
   • tyollisyyspalvelut@riihimaki.fi
   • Riihimäen kaupunki, Työllisyyspalvelut, PL 125, 11101 Riihimäki

  Lisätietoa

  • tyollisyyspalvelut@riihimaki.fi
  • palvelusihteeri Jarna Pekkinen, puh. 050 500 1952
 • Oletko kiinnostunut työllistämään ukrainalaisia työnhakijoita?

  Etsimme yrityksiä jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan töitä Riihimäessä asuville ukrainalaisille. Kiinnostuksesta voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteella tyollisyyspalvelut@riihimaki.fi.

  Kerro sähköpostissa seuraavat tiedot:

  • Yritys
  • Yhteyshenkilön nimi ja nimike
  • Yhteystiedot
  • Pääasialliset työtehtävät konkreettisesti
  • Osaamisvaatimukset (onko suomenkieli välttämätön, muu kielitaitovaatimus, muu haluttu osaaminen)
  • Muut edellytykset (pätevyys, ajokortti ym.)
  • Työajat
  • Sijainti

  Antamasi tiedot välitetään edelleen ukrainalaisille työnhakijoille. Tarvittaessa voit keskustella asiasta tarkemmin työvalmentajamme kanssa, puh. 050 464 4837.

  Mikäli toimitat meille henkilötietoja, annat samalla myös suostumuksen niiden tallentamiseen ja niiden luovuttamiseen edelleen Kotokunta Oy:lle yhteystietojen välittämiseksi työnhakijoille. Suosittelemme lähettämään tiedot käyttämällä turvapostia, jonka lähettämiseen löydät ohjeet Tietosuoja-sivulta.

Yhteystiedot

Työnhakijoiden ja työnantajien tuki- ja valmennuspalvelut yrityksissä ja yhdistyksissä.