Riihimäen yleiskaavan 2035 ehdotus nähtäville

Riihimäen yleiskaava 2035 laaditaan oikeusvaikutteisena, strategisena ja paikkatietopohjaisena yleiskaavana. Vuoteen 2035 tähtäävää suunnitelmaa on tarkoitus tarkistaa, päivittää ja tarkentaa valtuustokausittain. Ensimmäinen yleiskaavakausi 2013–2017 on nyt loppusuoralla ja yleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä 9.1.–8.2.2017. Yleiskaava on tärkeä väline Riihimäen vetovoimaisuuden kehittämisessä. Yleiskaavaehdotuksessa mahdollistetaan mm. keskustan täydennysrakentaminen ja kehittäminen sekä uusien asumisen alueiden rakentaminen Varuskunta–Kokko–Taipaleen alueelle. Asumisen houkuttelevuutta lisää … Lue lisää

Keskuskatu 16 asemakaavan muutos

Ilmakuva Röni-Kuva Oy Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa enintään kahdeksankerroksisen kerrostalon rakentaminen Keskuskadun ja Junailijankadun kulmaan. Kaupunginhallitus päätti 15.12.2016 (483 §) hyväksyä Kiinteistö Oy Riihimäen Keskuskatu 16 kaavamuutoshakemuksen, jossa asemakaavaa muutetaan korttelin 9002 tontilla 1, tilalla 694-405-1-177 ja tilalla 694-405-1-250. Asemakaavan muutos laaditaan siten, että kaksi ”tuntemattoman omistajan” omistuksessa olevaa tilaa 694-405-1-410 ja 694-405-1-411 voidaan liittää … Lue lisää

VR:n terminaalialue

Asemakaava ja asemakaavamuutos Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa VR:n tavaraterminaalialueelle tilapäisellä rakennusluvalla rakennettujen pressuhallien säilyminen sekä raideliikenteeseen tukeutuvan logistiikan- ja terminaalitoimintojen alueen kehittäminen. Alue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Riihimäen rautatieasemasta etelään, pääradan ja Arolammintien välisellä alueella. Alue on pääosin asemakaavoittamatonta. Ilmakuva terminaalialueesta (Röni-Kuva Oy, 2016)   Aloitusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma     Lisätietoja:   Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi … Lue lisää

Vastaa karttakyselyyn Riihimäen rakennetusta ympäristöstä

Kaupunkilaisilta pyydetään verkossa täytettävän karttakyselyn avulla näkemyksiä Riihimäen rakennetun ympäristön erityispiirteistä ja merkittävistä paikoista. Kyselyn tuloksia käytetään rakennetun ympäristön ohjelmassa, jota laaditaan kaupungin Tekniikan ja ympäristön toimialalla. Ohjelman tarkoituksena on asettaa laatutavoitteet rakentamiselle ja ylläpidolle kaupungissa sekä määritellä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Kysely on avoinna 13.4.2016 saakka. Vastaa kyselyyn tästä.          

Yleiskaavakyselyn voittajat polskimaan uimalaan

Yleiskaavan karttakysely herätti kiinnostusta kaupunkilaisissa, vastauksia saatiin kolmen viikon aikana yli sata. Vastauksissa saatiin uusia ja kiinnostavia avauksia kaupungin kehittämiseen. Kyselyn tuloksista tullaan kertomaan Yleiskaava 2035 -sivuilla. Paljon kiitoksia kaikille vastaajille ja kaavoitustyötä seuranneille. Kesällä maauimalaan pääsevät voittolipuilla polskimaan Anni Antila, Tomi Heinonen ja Veera Valkama. Onnea voittajille!

KHO hylkäsi Kalmun osayleiskaavan valitukset

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Kalmun osayleiskaavan hyväksymistä koskevat valitukset Riihimäen kaupunginvaltuuston päätöksestä. Korkeimman hallinto-oikeuden loppujohtopäätöksessä todetaan, että kunnalla on itsehallintonsa puitteissa oikeus päättää alueensa käyttämisestä. Lisäksi KHO huomautti, että kaupunginvaltuuston hyväksymää lainmukaista kaavaa ei voida kumota sillä perusteella, että toisenlainen kaava olisi valittajien käsityksen mukaan alueelle paremmin soveltuva. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole valituksissa esitetyillä perusteilla … Lue lisää

Kiitos yleiskaavan karttakyselyyn vastanneille!

Kaavoitusyksikön yleiskaavatyön yhteydessä kaupunkilaisilta kysyttiin karttakyselyn avulla mielipiteitä tulevaisuuden Riihimäestä. Kyselyyn saatiin määräajassa noin 150 vastausta, joista hyväksyttäviä oli reilu sata kappaletta. Karttakyselyssä luvatut voitot on nyt arvottu ja kolmelle onnellisille voittajille on lähetetty uimaliput. Kyselyn tuloksia ollaan parhaillaan analysoimassa. Saaduista tuloksista saadaan johtopäätökset, jotka huomioidaan kaupunkirakennesuunnitelmaa laadittaessa. Myöhemmin syksyllä rakennemallien teemat sovitetaan samalle kartalle. Tuloksena … Lue lisää

K&K-blogissa tiivistyvä Riksu

Yleiskaavatyön työpajassa keskustelutti tiivistyvä Riihimäki Riihimäen yleiskaavan seitsemään kaupunkirakennemalliin liittyvä kaikille avoin työpaja järjestettiin 28.4.2014 Pohjolanrinteen koululla. Paikalle saapui kolmisenkymmentä asiasta kiinnostunutta. Puhe pulppusi ja ajatuksia vaihdettiin innokkaasti rakennemalleissa esille nostetuista teemoista. Työpajassa käytetyn Learning café -menetelmän yhtenä tarkoituksena on tarjota tilaisuus keskustelulle. Yksi työpajan puhutuimmista teemoista oli kaupunkirakenteen tiivistäminen. Riihimäkeä pidetään vehreänä kaupunkina. Tiivistävä … Lue lisää

Riihimäen seudun asumisen verkkokampanjointi käynnistyi

Riihimäen seudun asumisen markkinointi käynnistyi toukokuussa yhteisellä verkkosivustolla ja -kampanjalla. Kampanjasivustoon houkutellaan kävijöitä bannereilla sähköisissä medioissa, Google-hakukoneessa ja Facebookissa. Hausjärven, Lopen ja Riihimäen yhteisessä verkkokampanjassa esitellään seudun tonttitarjontaa ja kerrotaan hyviä syitä sijoittua Riihimäen seudulle. Seutu mahdollistaa onnellisen arjen: täällä on helppo olla ja tänne on helppo tulla. Tällä hetkellä kunnissa on myynnissä runsaat 200 … Lue lisää

Riihimäen yleiskaava 2035 karttakysely kaupunkirakennemalleista avattu

Tutustu ja ota kantaa kaupukirakennemalleihin! Riihimäen kaupungin kaavoitusyksikössä on käynnissä yleiskaavatyö. Sen pohjaksi on laadittu seitsemän rakennemallia, joissa nostetaan esiin erilaisia yleiskaavoitukseen liittyviä teemoja. Karttakyselyssä esitellään mallit, ja samalla niitä on mahdollista kommentoida. Rakennemallit eivät ole vaihtoehtoja, vaan niissä korostetaan yhtä teemaa kerrallaan. Kyselyssä voi vastata kaikkiin kysymyksiin tai valita vain itsellesi tärkeimmät kysymykset. Tämän … Lue lisää