Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Asemanseudun yleissuunnitelman havainnekuva. Viistoilmakuvassa esitetty asemanseudun yleissuunnitelman mukaista tulevaisuuden rakentamista.
Viistoilmakuva asemanseudusta. Kuva: Asemanseudun yleissuunnitelma, LSV-Jolma-TUPA

Yleissuunnitelmat ja ohjelmat

Yleissuunnitelmat ja ohjelmat ohjaavat tarkempaa suunnittelua ja toimivat suunnittelun lähtökohtana.

Riihimäki-strategia 2030

#UusiRiksu on yksi Riihimäki-strategian 2030 kärkihankkeista ja siitä vastaa elinvoiman toimialue. Kaavoitus toteuttaa #UusiRiksu kärkihanketta erityisesti seuraavissa hankkeissa:

Asemanseudun ja keskustan vision havainnekuva. Näkymä Rautatietorilta, puurakentamista ja ihmisiä.

Asemanseudun ja keskustan visio

Visio määrittelee suuntaviivat asemanseudun yleissuunnitelmalle ja keskustan kehittämiselle.

Asemanseudun yleissuunnitelman havainnekuva. Näkymä viherkadulta, matkakeskukselta Voimalan suuntaan. Uutta rakentamista voimalan ja Atomin korttelissa.

Asemanseudun yleissuunnitelma

Asemanseudun yleissuunnitelma tekee näkyväksi Riihimäen mahdollisuudet. Yleissuunnitelma ja viitesuunnitelmat ohjaavat tarkempaa suunnittelua.

Muut suunnittelua ohjaavat ohjelmat

Pysäköintiohjelma

Pysäköintiohjelmassa määritellään auto- ja pyöräpaikkanormit, esitetään linjaukset asukas-, asiointi- ja työpaikkapysäköintiin sekä liityntäpysäköintiin.

Viistoilmakuva Peukaloisen asemakaavamuutosalueesta.

Maapoliittinen ohjelma

Maapolitiikalla tarkoitetaan kaupungin kaavoituksen toteuttamista sekä maaomaisuuden hallintaa, kuten maanhankintaa, -luovutuksia ja maaomaisuuden kehittämistä.