Ajankohtaista

Ennakkotietoa syksyyn toimistomme osalta

Musiikkiopiston toimisto on palaamassa näillänäkymin lähityöhön tulevana syksynä ja on auki seuraavasti: Viikolla 31 ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.

Poikkeuksellisesti suljettuna 10.8. klo 9.30-13.30 ja 11.8. klo 9-16. Viikkojen 35 ja 36 aukioloista tiedotamme elokuussa.

Kaikessa asioinnissa noudatamme edelleen tuttuja turvasääntöjä;  (turvavälit/1 asiakas kerralla, maskit ja käsihygienia).

 

  KESÄTAUKO

Riihimäen musiikkiopistossa opettajat ovat kesälomalle 1.6.-10.8.2021. Musiikkiopiston toimisto on avoinna kesäkuun puoliväliin asti etänä ma-to klo 10-16 ja pe 10-15, jonka jälkeen toimistokin hiljenee kesälomalle. Toimisto avautuu jälleen ma 2.8.2021.

Tärkeitä päiviä:
Ke 11.8. instrumenttituntien sopiminen puhelimitse opettajan kanssa
To 12.8. Opetus alkaa
Ryhmäaineista muskariin, Taitureihin (6-8-vuotiaat), mupeen (n. 9-ikävuodesta alkaen), musiikin historiaan, popjazz-perusteisiin voi ilmoittua sähköisesti osoitteessa https://riihimaki.eepos.fi/#/splash. Osa ilmoittautumislomakkeista on suljettuna kesäajan ja avautuvat jällleen elokuussa 2021. Ryhmäaineiden tunnit sovitaan ennen instrumenttitunteja.

 

  UUDET OPPILAAT ENSI VUODELLE: ILMOITTAUDU NYT!

Kiinnostavatko musiikkiopinnot: tule meille opiskelemaan! Uusien oppilaiden ilmoittautuminen tehdään osoitteessa riihimaki.eepos.fi. Oppilaat otetaan musiikkiopistoon ilmoittautumisjärjestyksessä ja vapaamuotoisen haastattelun kautta. Oppilasvalinnoissa etusijalla ovat lapset ja nuoret. Olemme siirtyneet niin sanottuun jatkuvaan hakuun, joka tarkoittaa, että oppilaita voidaan ottaa opintoihin ympäri vuotta: soitin- ja lauluopintoihin voidaan ottaa uusia oppilaita, kun oppilaspaikkoja on vapaana. Soveltuvuutta ja motivaatiota pitkän aikavälin musiikkiopintoihin arvioidaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, jonka jälkeen suunnitellaan opinnoissa eteneminen. Katso lisää täältä.

 

  SÄHKÖISIÄ ILMOITTAUTUMISIA

Musiikin hahmotusaineisiin kuuluvien Taituri-ryhmien (6-8 -vuotiaille) lukuvuoden 2021-2022 ryhmäopetusaikataulut löytyvät täältä. Musiikin perusteet (noin 9-ikävuodesta alkaen) ryhmäopetusaikataulut löytyvät täältä. Musiikin historian kurssit on mahdollista suorittaa verkkokurssina, samoin popjazz-perusteet. Muskarin aikataulut ovat nähtävissä muskarin sivulla, jonne pääset tästä. Pääset ilmoittautumaan ryhmiin suoraan alla olevista linkeistä.

 

 

  MUKAAN ORKESTERIIN

Katso jousiorkesterien aikataulu täältä. Ilmoittautuminen tehdään suoraan orkesteria ohjaavalle opettajalle: yhteystiedot löytyvät edellä mainitusta linkistä kunkin orkesterin kohdalta.

 

  LUKUVUOSIARVIOINTI 2020-2021

Musiikkiopistossa toteutettiin sähköisesti lukuvuosipalautekysely 2020-2021 ajalla 28.4.-12.5.2021. Vastausprosentti muskarilaisista noin 15% ja musiikkiopistolaisista noin 20%. Alhaisen vastausprosentin vuoksi yleistettäviä päätelmiä ei voida tehdä.

Tämänvuotisessa palautekyselyssä kysyttiin siitä, miten lukuvuosi on sujunut, mihin on oltu tyytyväisiä ja mitä kaivataan lisää, tuntevatko vastaajat musiikkiopiston OPS:n, tiedottamisen ajantasaisuudesta, minkä kanavien kautta vastaajat saavat tiedon muutoksista ja opetuksen järjestämisestä, miten mahdollinen etäopetus on sujunut, mitä toiveita on tilanteeseen, jos etäopetusta joudutaan vielä ensi lukuvuonna jatkamaan.

Yleisesti vastauksista voidaan todeta, että kulunut koronajakso on koettu rankaksi ja haastavaksi, ja lähiopetuksen toivotaan jatkuvan pian kaikilta osin normaalina. Hyvä palaute tuli siitä, että koronasta huolimatta musiikkiharrastusta on ollut mahdollisuus jatkaa ja tunnit ovat sujuneet hyvin myös etänä. Osa vastaajista piti etäopetuksen tuomista mahdollisuuksista ja osa vastaajista koki kohdallaan etäopetukseen osallistumisen mahdottomaksi. Yleistäen voitaneen vastauksista päätellä, että mitä nuoremmasta oppilaasta on kyse, sitä olennaisemmaksi lähiopetus koettiin.

Musiikkiopiston opetukseen ja joustavuuteen opetuksen järjestämisessä ollaan tyytyväisiä. Samoin tyytyväisyyttä koettiin opetuksen hyvästä tasosta ja laadusta. Tyytyväisyyttä toi myös se, että musiikkiopistossa on alettu huomioida oppilaiden yksilöllisiä tarpeita ja haasteita. Tiedottamiseen ja sen ajantasaisuuteen oltiin tyytyväisiä. Sähköpostitiedottaminen nousi selvästi suurimmaksi seuratuksi tiedotuskanavaksi ja toisena tärkeänä kanavana oli opettajilta saatu informaatio. Näiden jälkeen tulivat some-kanavat sekä verkkosivut.

Jos etäopetusta jouduttaisiin jatkamaan, yleisesti todettiin, että toimintaa voitaisiin jatkaa samoin kuin tähänkin asti. Ryhmien etäopetukseen toivottiin liveyhteyksiä. Samoin toivottiin, että aikataulut pysyisivät samana kuin lähiopetuksessa. Etätilanteen jatkuessa toivottiin etäkonsertteja. Konserttien striimauksia toivottiin myös, jotta kaukana olevat sukulaisetkin pääsevät osalliseksi lapsen harrastuksesta.

 

  ETÄOPETUS MUSKARISSA

Johtuen vallitsevista koronan tuomista poikkkeusoloista, muskarin opetus järjestetään osittain etänä.

Muskarissa etäopetusta annetaan videoiduilla opetustuokioilla, joita oppilaiden on helppo kodeissaan seurata. Opetusvideot ovat kestoltaan lähiopetustunteja lyhyempiä, koska videoilla ei ole pedagogisesti tarkoituksenmukaista toistaa lähiopetustunnin kaikkia toimintoja, kuten erillisiä alkulauluja kaikille ryhmäläisille, soittimien jakamisia ja keräämisiä, rentoutushetkiä, laulujen ja liikkeiden runsasta toistoa, jne. Videolta tällaisen seuraaminen ei myöskään olisi mielekästä. Sen sijaan orientoituminen muskarihetkeen, kuten sopivan muskaritilan järjestäminen ja kodin välineistä soittimien etsiminen, on jo osa etämuskaria. Jokaisen opetusvideon sisältö on erikseen suunniteltu vastaamaan juuri kyseisen opetuskerran tavoitteita. Videon voi katsoa monta kertaa, mikä vahvistaa lapsen oppimista. Aiempien viikkojen videotunteihin voi myös vapaasti palata myöhemmin, koska kaikki syksyn videot jäävät perheiden käyttöön koko lukuvuoden ajaksi.

On lapselle tärkeää, että perheet ovat mukana musiikkituokioissa ja muskarin opetusvideot tarjoavatkin perheille lisää mielekästä yhteistä tekemistä poikkeusolojen aikana. Monet ovat kokeneet, että tutun opettajan näkeminen videolla on tuonut paljon iloa ja että muskarihetken säilyminen lapsen viikkorytmissä on ensiarvoisen tärkeää juuri tänä aikana.  

Vaikka ikävästi joudummekin juuri nyt välttämään lähikontakteja, on opetuksen vuorovaikutuksellisuus ja jokaiseen ikäryhmään kohdennettu pedagoginen lähestymistapa myös etämuskariopetuksen lähtökohtana. Varhaisiän musiikkipedagogiikan opettajamme antavat myös eri tavoin palautetta muskarilaisille. Lapset voivat esimerkiksi lähettää piirustuksia, kuvia ja videoita opettajalle ja opettaja vastaa näihin. Heti, kun olosuhteet sen turvallisesti sallivat, siirrytään muskarissakin taas lähiopetukseen.

 

  TILAA OMA LOGOPIPO!

Riihimäen musiikkiopiston logolla varustettuja pipoja voi ostaa musiikkiopiston toimistosta hintaan 10 € kpl. Ota yhteyttä: musiikkiopisto(at)riihimaki.fi.

Iloisina pipomalleina opettajamme Annamaria Hannonen ja Salla Hirvilammi.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 5 Kyllä 5 Ei 5