Hyppää sisältöön

Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on Riihimäen kulttuurikasvatussuunnitelma. Se toimii työkaluna kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamisessa osana opetusta. Yhteinen suunnitelma takaa kaikille kaupungin lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden paikallisen kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen osana koulupäivää. Se helpottaa myös kulttuuritoimijoita oman toimintansa koordinoinnissa.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on tukea kulttuurista yleissivistystä, kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurin moninaisuutta. Taide ja kulttuuri sekä taidelähtöiset menetelmät tarjoavat oppimisympäristön tai välineen minkä tahansa kouluaineen opetukseen. Suunnitelma tukee lapsen ja nuoren kasvua rohkeaksi, luovaksi, kriittiseksi ja ilmaisuvoimaiseksi oppijaksi.

 • Kulttuuripolku on suunnattu kaikille kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden piirissä oleville lapsille ja nuorille. Lukion ja ammattioppilaitosten kulttuuripolkua tullaan suunnittelemaan myöhemmässä vaiheessa.

  Riihimäen Kulttuuripolussa ovat mukana kaikki paikalliset kulttuurilaitokset kuten kirjasto, museot ja teatterit. Niiden lisäksi tarjontaa täydennetään muiden julkisten ja yksityisten kulttuuritoimijoiden sisällöillä niin, että vierailuilla pääsee tutustumaan mahdollisimman laajasti eri taiteenlajeihin. Kulttuuripolulta löytyy myös suuri määrä omatoimimateriaaleja ja lainattavia aineistoja, joita opettajat voivat hyödyntää osana omaa opetusta.

  Kulttuuripolkukohteet on jaettu varhaiskasvatuksessa ikäryhmittäin ja perusopetuksessa luokittain. Vuosittain kullekin ryhmälle tulee keskimäärin kaksi kulttuuripolkuvierailua, yksi syksyllä ja yksi keväällä. Vierailuajat kulttuuripolkukohteissa ovat joustavia ja ne sovitaan Kulttuuripolku-esitteiden ohjeen mukaan. Vierailuesitysten ajankohdat sen sijaan on sovittu etukäteen tietyille päiville eikä niitä ole mahdollista muuttaa lukuvuoden aikana.

  Kulttuuripolut on lähetetty suoraan päiväkoteihin, ala- ja yläkoulujen opettajille ja koulujen rehtoreille. Mikäli haluat Kulttuuripolkuesitteen itsellesi, ota yhteys ilona.haro@hameenlinna.fi.

  Riihimäen Kulttuuripolkua koordinoi kaupungin palvelusopimuskumppanina Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX. Yhteyshenkilönä toimii ARXin kulttuurituottaja, jonka tavoittaa sähköpostiosoitteella ilona.haro@hameenlinna.fi ja puh. 040 869 6473.  Riihimäen kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ovat edelleen mukana Kulttuuripolun kehittämisjoukoissa.

 • Kulttuuripolku on vuosittain päivittyvä, ikäluokittain kohdistettu kulttuurielämysten tarjotin. Kulttuuripolku esitellään kaupungin verkkosivuilla omana kokonaisuutenaan. Sivuilla on lista kaikista vierailukohteista yhdyshenkilöineen ikäluokittain jaoteltuna.

  Kulttuuripolkukohteet ovat kaupungissa toimivia kulttuuri- ja taidelaitoksia, joissa päiväkoti- ja koululaisryhmille on tarjolla opastuksia, esityksiä tai työpajoja. Vierailu voi tapahtua myös päiväkodin tai koulun omissa tiloissa, jolloin kulttuuritoimija tulee pitämään esityksen tai työpajan sopivaan ryhmätilaan.

  Kulttuuriyhdyshenkilöt ovat linkki koulujen ja vierailukohteiden yhteistyössä. Päiväkodeissa ja kouluissa nimetyt kulttuuriyhdyshenkilöt välittävät tietoa lastenkulttuuritarjonnasta, huolehtivat ilmoittautumisista, antavat toiminnan järjestäjille palautetta ja osallistuvat lastenkulttuuriohjelman kehittämiseen kasvatustyön ammattilaisen näkökulmasta.

  Laaja-alainen osaaminen. Kulttuuripolun sisällöt on linkitetty perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Jokainen sisältö on jotakin oppiainetta ja laaja-alaista osaamisaluetta.

  • L1 = Ajattelu ja oppimaan oppiminen
  • L2 = Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • L3 = Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • L4 = Monilukutaito
  • L5 = Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • L6 = Työelämätaidot ja yrittäjyys
  • L7 = Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
  1. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX ja Riihimäen kaupungin kulttuuripalvelut valmistelee kulttuuriyhdyshenkilöistä muodostetun työryhmän kanssa kulttuuripolkukohteet ja kulttuuritoimijoiden vierailut. Kulttuuripolun sisällöt voivat vaihdella vuosittain määrärahojen puitteissa. Kaupungin kaikki museot tarjoavat palvelun maksutta, muiden taidelaitosten ja kulttuuritoimijoiden kanssa sovitaan lapsi- tai ryhmäkohtaiset hinnat etukäteen. Kulttuuripolkua koordinoi Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX: arx@hameenlinna.fi, p. 040 869 6344.
  2. Kulttuuripolkukohteet ja kulttuuritoimijoiden vierailut sekä niiden sisällöt esitellään  Kulttuuripolku-esitteissä, jotka on toimitettu päiväkodeille ja kouluille. Kulttuuripolku on osallistujille maksuton. Kustannukset katetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksesta sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määrärahoista. Maksuliikenne hoidetaan keskitetysti Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXissa.
  3. Päiväkoti- tai koululaisryhmän opettaja ottaa yhteyttä ikäryhmälle osoitettuun vierailukohteeseen ja sopii vierailuajan Kulttuuripolku-esitteen ohjeen mukaisesti. Jos ikäluokalle on kohdennettu vierailu omassa tilassa, koulun kulttuuriyhdyshenkilö sopii ajankohdat vierailevan kulttuuritoimijan kanssa.
  4. Opettaja suunnittelee ryhmän siirtymisen kohteeseen. Ryhmät voivat liikkua jalan, pyörillä tai busseilla. Joukkoliikenne on päiväkoti- ja koululaisryhmille maksutonta.
  5. Vierailuajankohtana kulttuuri- ja taidelaitosten edustaja ottaa ryhmän vastaan ja esittelee vierailun sisällön ja siihen liittyvät työpajat tai muut tehtävät. Opettaja vastaa ryhmänsä järjestyksestä ja turvallisuudesta matkojen ja vierailun aikana.
  6. Vierailun jälkeen ryhmät voivat antaa palautetta, jota hyödynnetään Kulttuuripolun kehittämisessä.
 • 1-3 -vuotiaat: Sirkus

  Akrobatiaa, jongleerausta, tasapainoilua! Sirkuspajassa lapset pääsevät kokeilemaan sirkuksen eri muotoja yhdessä omien ohjaajien kanssa. Leikin ja hauskanpidon lomassa voi oivaltaa tärkeitä asioita lapsen kehityksestä. Tarkoituksena on tarjota lapsilähtöisesti mahdollisuus tutustua taiteeseen ja kulttuuriin sirkuksen menetelmin. Yhteisen tekemisen kautta lapsen motoriset taidot kehittyvät ja aikuinen saa kevyttä liikuntaa. Toiminta antaa keinoja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Tärkeintä on kuitenkin lapsen ja ohjaajien yhteinen mukava sirkushetki.

  4-5 -vuotiaat: Nukketeatteriesitys

  Riihimäen 4-5-vuotiaat pääsevät näkemään SOMESTOPPI-nukketeatteriesityksen, jossa koulun metsäretkellä menee vähän kaikki plörinäksi, kun kännykät ja läppärit eivät olekaan saatavilla. Miten siitä selvitään ja mitä opitaan? Esityksen jälkeen lasten (tai aikuisten) on mahdollista kysyä nukkekasvattajaopiskelija Marjukka Toivolalta jotain esityksestä.
  Esitykset Verstas -näyttämöllä.

  Eskarit: Kaupunginmuseo ja kirjasto

  Riihimäen kaupunginmuseo tarjoaa mielenkiintoista nähtävää ja tekemistä päiväkoti- ja koululaisryhmille. Museon uudistetussa perusnäyttelyssä voi tutustua paikkakunnan kehittymiseen takamaasta kaupungiksi. Kaupunginmuseo sijaitsee entisessä Valtionrautateiden virkamiestalossa, joka on yksi Riihimäen vanhimmista rakennuksista. Perusnäyttelyn lisäksi museo tarjoaa vaihtuvia näyttelyitä ja tapahtumia ympäri vuoden. Ryhmät voivat valita itselleen sopivan kierroksen kolmesta vaihtoehdosta.

  Riihimäen kaupunginkirjasto tutustuttaa eskarilaisia kirjaston palveluihin leikkimielisellä kierroksella.

  Kaikille

  Kutsumme kaikki leikkimään valoilla ja varjoilla ja tekemään omaa valotaidetta. Valotaidemateriaali esittelee kolme menetelmää, joilla omasta päiväkodista voi luoda valotaideleikin tai vaikka kokonaisen näyttelyn. Menetelmissä hyödynnetään arjesta löytyviä materiaaleja. Valotaidemateriaalin on koonnut ARXin taidekasvattaja Auni Tuovinen ja se julkaistaan alkusyksystä 2022. Materiaali liittyy Lapsen Oikeuksien viikolla pidettävään ensimmäiseen Valoilmiö – valotaidetapahtumaan, jota vietetään Hämeenlinnassa. Tapahtuma korostaa lasten ja nuorten osallisuutta taiteeseen.

 • Riihimäen kaupungin 1.–5. luokkien Kulttuuripolku sisältää työpajoja ja taidelaitosvierailuja.
  Sisällöt perustuvat vahvasti kaupungin omiin toimijoihin. Sisällöissä painottuu teatteri- ja draamakasvatus kaupungin strategian mukaisesti.

  1. luokka: Retki Riihimäen taidemuseoon

  Ekaluokkalaisten opastukset toteutetaan 6.9.–14.10.2022 Riihimäen taidemuseossa. Esillä on 23.10.2022 saakka näyttely Maija Isola – Kuoseja Amforasta Unikkoon. Kulttuuripolkuun liittyvät toiminnalliset opastukset liittyvät tähän näyttelyyn. Näyttely kierretään yhdessä oppaan johdolla, jonka jälkeen oppilaille on näyttelyyn liittyvä tehtävä. Kesto n. 45 min

  2. luokka: Teatterivierailu

  2. luokkalaisille on tänä vuonna luvassa teatteria ja teatterin ihmeitä. Riihimäen nuorisoteatterin joululaulumusikaali Jollei jouluna ole lunta -esitys käsittelee Korvatunturia vaivaavia ongelmia. Lumen puuttumisen ohella ongelmia on myös pikku-Lillillä. Miten kaikki selviää? Tuleeko joulusta yhtään mitään?

  Esityksen ovat ohjanneet Essi Rönnkvist ja Ella Uppman. Esityksestä vastaavat Nuorisoteatterin ryhmät Näytönpaikka A7 ja Supertähdet A7.

  3. luokka: Tapakulttuuri ja kirjallisuus

  ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA

  Riihimäen 3.-luokkalaisille järjestetään itsenäisyyspäiväjuhla. Juhlan yksityiskohdista tiedotetaan opettajia syyslukukauden aikana.

  KIRJAVINKKAUS

  3. luokkalaiset saavat virtaa lukemiseen kirjastovierailulta. Pääkirjastolla opetetaan kirjaston käyttöön ja vinkataan ajankohtaisista ja ikätasolle sopivista kirjoista. Sisällön kesto on 2x45min.

  4. luokka: Vierailu Metsästysmuseoon

  Suomen Metsästysmuseossa selviää, miten Suomi asutettiin ja miten eläimet vaikuttivat ihmisten elämään jääkauden jälkeisessä Suomessa.
  Tutustumme ravintoketjuun sekä joihinkin metsäneläimiin, kuten hirveen ja karhuun sekä niiden elintapoihin. Teemme vierailulla muovailuvahasta eläinaiheisen työn. Vierailun kesto noin 45 minuuttia.

  5. luokka: Teatteria ja draamaa

  TEATTERINTEKIJÄT VALOISSA JA VARJOISSA

  Syyskuussa 2022 5.luokat (yksi luokka kerrallaan) pääsevät vierailemaan Riihimäen Teatterissa, jossa on Teatterintekijät valoissa ja varjoissa -peli. Pelin vetämisestä vastaa Riihimäen Teatteri, ja lopullisessa toteutuksessa on mukana myös Riihimäen Nuorisoteatterin esitys- ja teatteritekniikka. Pelissä lapset pääsevät ratkomaan teatterin ”näyttämöntakaisten ammattien” haasteita kuvitteellisessa esitystilanteessa. Kesto 45 min / luokka.

  CHAPLIN VALOISSA JA VARJOISSA

  Maaliskuussa 2023 samat luokat tulevat Kino Sampoon katsomaan Riihimäen Nuorisoteatterin Chaplin -valoissa ja varjoissa -esityksen. Nämä
  esityspäivät ovat varattavissa viimeistään joulukuussa. Esitykset toteutetaan koulupäivän aikaan.

 • Riihimäen kaupungin 6.–9. luokkien Kulttuuripolku sisältää työpajoja ja taidelaitosvierailuja.
  Sisällöt perustuvat vahvasti kaupungin omiin toimijoihin. Sisällöissä painottuu teatteri- ja draamakasvatus kaupungin strategian mukaisesti.

  6. luokka: Suomen lasimuseo

  Suomen lasimuseossa 6.-luokkalaiset pääsevät tutustumaan lasin yli 4000 vuotta vanhaan kansainväliseen historiaan ja suomalaisen lasinvalmistuksen 300-vuotiseen perinteeseen. Opastuksen voi valita kahdesta eri vaihtoehdosta tai yhdistää ne:

  • Riihimäki – Lasin kaupunki
  • Aikamatka lasin historiaan

  7. luokka: Konemusatyöpaja

  Mitä ovat biitti, sämplääminen ja luuppi? Konemusiikkipajassa tutustutaan elektronisen musiikin tekemiseen ja ajankohtaisiin musiikkisovelluksiin. Nuoret pääsevät itse kokeilemaan laitteita ja tekemään konemusiikkia. Pajan sisällöstä vastaa HÄXin nuorisokulttuurista vastaava tuottaja Juuso Suuronen ja työryhmä.

  8. luokka: Taidetestaajat ja kirjavinkkaus

  8-luokkalaisten Taidetestaajat hanke jatkuu lukuvuonna 2022–2023. Koulut saivat ilmoittautuessaan valita, lähtevätkö toiselle vierailulle pääkaupunkiseudulle, vai tekevätkö molemmat vierailut omalla lähialueella. Kanta-Hämeen taidetestaajakohteet ovat Hämeenlinnan Taidemuseon Vexi Salmi ja ystävät, muistonäyttely ja Hämeenlinnan teatterissa nähtävä musiikkinäytelmä Onnettoman onnellinen. Ne koulut, jotka valitsivat kaksi lähialuevierailua, menevät molempiin kohteisiin. Niille kouluille, joiden toinen valinta oli matka pääkaupunkiseudulle, oman maakunnan kohde on näistä toinen.

  Riihimäen 8.-luokat saavat lisäksi nuorten kirjallisuuden genrevinkkauskäynnin Riihimäen kaupunginkirjastoon.

  9. luokka: Prosessidraama

  9.-luokkalaiset pääsevät osallistumaan Riihimäen Nuorisoteatterin Prosessidraamatyöpajaan. Työpajan tavoitteena on rohkaista jokainen oppilas mukaan, tavalla tai toisella, ja tutkia yhdessä valittuja teemoja oman osallistumisen, ajattelun ja tuntojen kautta. Prosessidraamaan jokainen saa osallistua omalla tavallansa. Työpajojen ohjaajana toimii teatteriopettaja Essi Rönnkvist (TeM). Luokat voivat osallistua pajaan joko Nuorisoteatterin opetustiloissa Majakalla tai pajan vetäjä voi tulla pitämään pajan omaan luokkaan.

  Lisäksi kaikki 9. luokat pääsevät huhtikuussa 2023 Kino Sampoon katsomaan Nuorisoteatterin ”Teatteri osana yhteiskuntaa” -ryhmän esityksen (ohj. Essi Rönnkvist).

Yhteystiedot