Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on Riihimäen kulttuurikasvatussuunnitelma. Se toimii työkaluna kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamisessa osana opetusta. Yhteinen suunnitelma takaa kaikille kaupungin lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden paikallisen kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen osana koulupäivää. Se helpottaa myös kulttuuritoimijoita oman toimintansa koordinoinnissa.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on tukea kulttuurista yleissivistystä, kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurin moninaisuutta. Taide ja kulttuuri sekä taidelähtöiset menetelmät tarjoavat oppimisympäristön tai välineen minkä tahansa kouluaineen opetukseen. Suunnitelma tukee lapsen ja nuoren kasvua rohkeaksi, luovaksi, kriittiseksi ja ilmaisuvoimaiseksi oppijaksi.

 • Kulttuuripolku on suunnattu kaikille kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden piirissä oleville lapsille ja nuorille. Lukion ja ammattioppilaitosten kulttuuripolkua tullaan suunnittelemaan myöhemmässä vaiheessa.

  Riihimäen Kulttuuripolussa ovat mukana kaikki paikalliset kulttuurilaitokset kuten kirjasto, museot ja teatterit. Niiden lisäksi tarjontaa täydennetään muiden julkisten ja yksityisten kulttuuritoimijoiden sisällöillä niin, että vierailuilla pääsee tutustumaan mahdollisimman laajasti eri taiteenlajeihin. Kulttuuripolulta löytyy myös suuri määrä omatoimimateriaaleja ja lainattavia aineistoja, joita opettajat voivat hyödyntää osana omaa opetusta.

  Kulttuuripolkukohteet on jaettu varhaiskasvatuksessa ikäryhmittäin ja perusopetuksessa luokittain. Vuosittain kullekin ryhmälle tulee keskimäärin kaksi kulttuuripolkuvierailua, yksi syksyllä ja yksi keväällä. Vierailuajat kulttuuripolkukohteissa ovat joustavia ja ne sovitaan Kulttuuripolku-esitteiden ohjeen mukaan. Vierailuesitysten ajankohdat sen sijaan on sovittu etukäteen tietyille päiville eikä niitä ole mahdollista muuttaa lukuvuoden aikana.

  Kulttuuripolut on lähetetty suoraan päiväkoteihin, ala- ja yläkoulujen opettajille ja koulujen rehtoreille. Mikäli haluat Kulttuuripolkuesitteen itsellesi, ota yhteys ilona.haro@hameenlinna.fi. tai lataa se itsellesi tältä sivustolta.

  Riihimäen Kulttuuripolkua koordinoi kaupungin palvelusopimuskumppanina Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX. Yhteyshenkilönä toimii ARXin kulttuurituottaja, jonka tavoittaa sähköpostiosoitteella ilona.haro@hameenlinna.fi ja puh. 040 869 6473.  Riihimäen kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ovat edelleen mukana Kulttuuripolun kehittämisjoukoissa.

 • Kulttuuripolku on vuosittain päivittyvä, ikäluokittain kohdistettu kulttuurielämysten tarjotin. Kulttuuripolku esitellään kaupungin verkkosivuilla omana kokonaisuutenaan. Sivuilla on lista kaikista vierailukohteista yhdyshenkilöineen ikäluokittain jaoteltuna.

  Kulttuuripolkukohteet ovat kaupungissa toimivia kulttuuri- ja taidelaitoksia, joissa päiväkoti- ja koululaisryhmille on tarjolla opastuksia, esityksiä tai työpajoja. Vierailu voi tapahtua myös päiväkodin tai koulun omissa tiloissa, jolloin kulttuuritoimija tulee pitämään esityksen tai työpajan sopivaan ryhmätilaan.

  Kulttuuriyhdyshenkilöt ovat linkki koulujen ja vierailukohteiden yhteistyössä. Päiväkodeissa ja kouluissa nimetyt kulttuuriyhdyshenkilöt välittävät tietoa lastenkulttuuritarjonnasta, huolehtivat ilmoittautumisista, antavat toiminnan järjestäjille palautetta ja osallistuvat lastenkulttuuriohjelman kehittämiseen kasvatustyön ammattilaisen näkökulmasta.

  Laaja-alainen osaaminen. Kulttuuripolun sisällöt on linkitetty perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Jokainen sisältö on jotakin oppiainetta ja laaja-alaista osaamisaluetta.

  • L1 = Ajattelu ja oppimaan oppiminen
  • L2 = Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • L3 = Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • L4 = Monilukutaito
  • L5 = Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • L6 = Työelämätaidot ja yrittäjyys
  • L7 = Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
  1. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX ja Riihimäen kaupungin kulttuuripalvelut valmistelee kulttuuriyhdyshenkilöistä muodostetun työryhmän kanssa kulttuuripolkukohteet ja kulttuuritoimijoiden vierailut. Kulttuuripolun sisällöt voivat vaihdella vuosittain määrärahojen puitteissa. Kaupungin kaikki museot tarjoavat palvelun maksutta, muiden taidelaitosten ja kulttuuritoimijoiden kanssa sovitaan lapsi- tai ryhmäkohtaiset hinnat etukäteen. Kulttuuripolkua koordinoi Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX: arx@hameenlinna.fi, p. 040 869 6344.
  2. Kulttuuripolkukohteet ja kulttuuritoimijoiden vierailut sekä niiden sisällöt esitellään  Kulttuuripolku-esitteissä, jotka on toimitettu päiväkodeille ja kouluille. Kulttuuripolku on osallistujille maksuton. Kustannukset katetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksesta sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määrärahoista. Maksuliikenne hoidetaan keskitetysti Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXissa.
  3. Päiväkoti- tai koululaisryhmän opettaja ottaa yhteyttä ikäryhmälle osoitettuun vierailukohteeseen ja sopii vierailuajan Kulttuuripolku-esitteen ohjeen mukaisesti. Jos ikäluokalle on kohdennettu vierailu omassa tilassa, koulun kulttuuriyhdyshenkilö sopii ajankohdat vierailevan kulttuuritoimijan kanssa.
  4. Opettaja suunnittelee ryhmän siirtymisen kohteeseen. Ryhmät voivat liikkua jalan, pyörillä tai busseilla. Joukkoliikenne on päiväkoti- ja koululaisryhmille maksutonta.
  5. Vierailuajankohtana kulttuuri- ja taidelaitosten edustaja ottaa ryhmän vastaan ja esittelee vierailun sisällön ja siihen liittyvät työpajat tai muut tehtävät. Opettaja vastaa ryhmänsä järjestyksestä ja turvallisuudesta matkojen ja vierailun aikana.
  6. Vierailun jälkeen ryhmät voivat antaa palautetta, jota hyödynnetään Kulttuuripolun kehittämisessä.
 • 1–3-vuotiaat: Lastentanssin työpaja

  Lastentanssin työpajassa tanssitaan leikinomaisesti tanssin eri elementtejä hyödyntäen. Työpajan tavoitteena on, että saamme luotua yhteisen mukavan tanssihetken, jonka ideoita voi hyödyntää päiväkodin arjessa myöhemminkin. Lapsia tanssittaa Etelä-Hämeen Tanssiopisto.

  4–5-vuotiaat: Musiikkiseikkailu

  Riihimäen musiikkiopisto vie 4–5-vuotiaat Kaarlo Käärmeen kanssa musiikkiseikkailulle. Esitys vierailee päiväkodeissa lukuvuoden 2023–24 aikana. Kaarlo Käärme on piiloutunut puiden oksistoon eikä uskalla tulla näkyviin, koska häntä jännittää. Aivan kuin Kaarlo Käärmeen vatsassa lepattelisi pieniä perhosia. Mitä ne oikein ovat ja miten Kaarlo Käärmeen käy?

  Kaarlo Käärme ja perhosia vatsassa -musiikkiseikkailussa esiintyy varhaisiän musiikinopettajan lisäksi 2–3 soittajaa. Esiintyjät tuovat omat soittimet ja tarvittavat rekvisiitat mukanaan. Esiintymispaikaksi käy hyvin esimerkiksi päiväkodin sali, jossa lapset voivat istua lattialla ja he pystyvät osallistumaan omalta paikaltaan toimintaan esim. seisten/tömistellen. Esityksen kesto on noin 30 minuuttia.

  Eskarit: Kaupunginmuseo ja kirjasto

  Kaupunginmuseon kulttuuripolkuvierailut järjestetään eskareille 1.2.–30.4.2024. Riihimäen kaupunginmuseon tilat siirtyvät Riihimäen taidemuseon yhteyteen. Tämän vuoksi kaupunginmuseon kulttuuripolkukierrokset pidetään vuonna 2024 joko taidemuseon tiloissa tai taidemuseon yhteyteen rakennetuissa tiloissa. Kulttuuripolkuun liittyvät toiminnalliset opastukset liittyvät kaupunginmuseon tuolloin esillä olevaan Visiittikortti-näyttelyyn, jossa voi tutustua entisajan visiittikortteihin ja niiden käyttöön.

  Näyttely kierretään oppaan johdolla, jonka jälkeen lapsille on näyttelyyn liittyvä tehtävä. Kesto noin 45–60 min. Kierroksia järjestetään ti-pe klo 9–15 välisenä aikana (ja erikseen sovittaessa muina ajankohtina).

  Riihimäen kaupunginkirjasto tutustuttaa eskarilaisia kirjaston palveluihin leikkimielisellä kierroksella. Kierroksia järjestetään koko lukuvuoden ajan.

 • Tervetuloa alakoululaisten Kulttuuripolun pariin! Riihimäen kaupungin 1.–5.-luokkien Kulttuuripolku sisältää työpajoja ja taidelaitosvierailuja. Sisällöt perustuvat vahvasti kaupungin omiin toimijoihin.

  1. luokka: Riihimäen taidemuseo

  Ekaluokkalaisten kulttuuripolkuvierailut toteutetaan Riihimäen taidemuseossa keväällä 1.2.–30.4.2024. Kulttuuripolun toiminnalliset opastukset liittyvät taidemuseon näyttelyyn Kahdet kasvot – Taiteilijoiden omakuvia (25.11.2023–19.5.2024). Näyttelyssä on esillä taiteilijoiden omakuvia ja muotokuvia taiteilijoista. Näyttelyssä taiteilijat tuodaan esille kahdessa roolissa: taiteilijoina ja ihmisinä taiteilijantyön takana.

  Näyttely kierretään oppaan johdolla, jonka jälkeen oppilaille on näyttelyyn liittyvä tehtävä. Kesto noin 45–60 minuuttia. Kierroksia järjestetään ti-pe klo 9–15 välisenä aikana (ja erikseen sovittaessa muina ajankohtina). Riihimäen taidemuseoon on ilmainen sisäänpääsy ja opastus kaikille riihimäkeläisille koulu-, päiväkoti- ja perhepäivähoitoryhmille.

  2. luokka: Teatterivierailu

  Ainakin miljoona sinistä kissaa -satunäytelmä ja Teatterintekijät-miniluento

  Ainakin miljoona sinistä kissaa on Kaarina Helakisan kirjoittama koko perheen näytelmä, joka kertoo muun muassa näkyväksi tulemisen tarpeesta ja mielikuvituksen voimasta. Päähenkilö, koulukiusattu Samuel toivoo kaverikseen sinistä kissaa ja tuulenhenki Ariel kuulee tämän toivomuksen. Yhtäkkiä kissoja onkin paljon enemmän kuin yksi. Kissat esiintyvät lavalla esimerkiksi ääninä ja varjoina. Ohjaus Kimmo Tähtivirta.

  Esitysaikataulu:

  • ti 28.11. klo 9.00 Herajoen, Uramon ja Pohjoisen koulun 2. luokka
  • ti 12.12. klo 9.00 Eteläisen, Haapahuhdan ja Lasitehtaan koulun 2. luokka
  • to 14.12. klo 9.00 Patastenmäen ja Peltosaaren koulun 2. luokka.

  Esityksen jälkeen salissa pieni interaktiivinen miniluento teatterin tekijöistä. Esitys järjestetään Kino Sampossa, Suokatu 9. Kesto yhteensä noin 75 minuuttia. Kino Sammosta löytyy narikka ja vessat. Saapuessanne paikalle, teitä ollaan vastassa ja ohjataan katsomoon. Saavuttehan paikalle ajoissa.

  3. luokka: Tapakulttuuri ja kirjallisuus

  Itsenäisyyspäiväjuhla 3.-luokkalaisille

  Riihimäen 3.-luokkalaisille järjestetään itsenäisyyspäiväjuhla. Juhlan yksityiskohdista tiedotetaan opettajia syyslukukauden aikana.

  Kirjavinkkaus

  3. luokkalaiset saavat virtaa lukemiseen kirjastovierailulta. Pääkirjastolla opetetaan kirjaston käyttöön ja vinkataan
  ajankohtaisista ja ikätasolle sopivista kirjoista. Sisällön kesto on 2 x 45 minuuttia.

  4. luokka: Vierailu Metsästysmuseoon

  Suomen Metsästysmuseossa selviää, miten Suomi asutettiin ja miten eläimet vaikuttivat ihmisten elämään jääkauden jälkeisessä Suomessa. Tutustumme ravintoketjuun sekä joihinkin metsäneläimiin, kuten hirveen ja karhuun sekä niiden elintapoihin. Vierailulla neloset pääsevät myös harjoittamaan omia kädentaitojaan. Vierailun kesto noin 45 minuuttia.

  5. luokka: Teatteria ja draamaa

  Teatterintekijät -työpaja ja näytelmä

  Syksyllä 5.-luokat (yksi luokka kerrallaan) pääsevät vierailemaan Riihimäen Teatterissa, jossa Teatterintekijät -työpaja (kesto 45 minuuttia). Toiminnallisen työpajan vetämisestä vastaa Riihimäen Teatteri ja suunnittelussa sekä lopullisessa toteutuksessa on mukana myös Riihimäen Nuorisoteatterin esitys- ja teatteritekniikka. Toiminnallisessa työpajassa lapset pääsevät kokemaan teatterin ”näyttämöntakaisten ammattien” haasteita kuvitteellisessa esitystilanteessa.

  Maaliskuussa 2024 samat luokat tulevat katsomaan Kino Sampoon esityksen, jonka nimi ja päivämäärät tarkentuvat lokakuun 2023 loppuun mennessä.

 • Tervetuloa yläkoululaisten Kulttuuripolun pariin! Riihimäen kaupungin 6.–9. luokkien Kulttuuripolku sisältää työpajoja ja taidelaitosvierailuja.

  6. luokka: Suomen lasimuseo

  Aikamatka lasin historiaan

  Suomen lasimuseo on lasin valtakunnallinen vastuumuseo, joka esittelee lasin menneisyyttä ja nykyisyyttä. Oppimiskierroksella perehdytään arjesta tutun lasin menneisyyteen aina korkeakulttuureista kohti uutta aikaa museon perusnäyttelyssä. Kierroksella selviää muun muassa, kuinka lasia valmistetaan, millainen materiaali on lasi, missä sijaitsi Suomen ensimmäinen lasitehdas ja mitä eroa on käyttö- ja taidelasilla. Opastuksen lopuksi oppilailla on aikaa omatoimiseen kiertelyyn ja tehtävien tekoon.

  7. luokka: Konemusatyöpaja

  Mitä ovat biitti, sämplääminen ja luuppi? Konemusiikkipajassa tutustutaan elektronisen musiikin tekemiseen ja ajankohtaisiin musiikkisovelluksiin. Nuoret pääsevät itse kokeilemaan laitteita ja tekemään konemusiikkia. Paja pidetään kevätlukukauden 2024 aikana. Pajan sisällöstä vastaa HÄXin nuorisokulttuurista vastaava tuottaja Juuso Suuronen ja työryhmä.

  8. luokka: Taidetestaajat ja kirjavinkkaus

  Taidetestaajat jatkaa lukuvuonna 2023-24 kahden taidevierailun mallilla. Koulut saivat ilmoittautuessaan valita, lähtevätkö toiselle vierailulle pääkaupunkiseudulle, vai tekevätkö molemmat vierailut omalla lähialueella. Kanta-Hämeen kohteet ensi kaudella ovat Hämeenlinnan Taidemuseon Camilla Vuorenmaan Joustava sydän -näyttely, johon draamallisia elementtejä ovat tuomassa Kuninkaallinen nukketeatteri sekä murhamysteeri Sherlok Holmes ja murhan punainen lanka Hämeenlinnan teatterissa. Koulut, jotka valitsivat kaksi lähialuevierailua, menevät molempiin näihin kohteisiin. Koulut, joiden toinen valinta oli matka pääkaupunkiseudulle, oman maakunnan kohde on näistä toinen ja valtakunnallinen toinen.

  9. luokka: Prosessidraama

  Tuntematon sotilas on suomalaisen kirjallisuuden merkkiteos, jonka teatterisovitukset herättävät aina huomiota ja keskustelua. Uudet tekijät löytävät teoksesta yhä vain uusia puolia, teemoja ja lisää syvyyttä. Juho Mantereen tuore sovitus (kantaesitys 11/2022, Teatteri Vanha Juko & Turun kaupunginteatteri) antaa äänen nuorelle sotilaalle, joka heitetään keskelle sodan epäinhimillisyyttä. Sovitus ei jätä käsittelemättä alkuperäisen teoksen kipeimpiä aiheita ja tarjoaa raadollisen kuvan nuoresta sotilaasta toteuttamassa kammiosta korkeasta tulevia vaatimuksia. Se herättää kysymyksen sodan järjettömyydestä, jota ei yksikään sukupolvi saa unohtaa.

  Juho Mantereen sovitus on herättänyt paljon kiinnostusta ja kiitosta. Kantaesitys valittiin Tampereen teatterikesän ohjelmistoon 2023. RNT saa nyt toisena teatterina tarttua tähän moderniin, energiseen sekä inhimilliseen ja herkkään sovitukseen. Esityksen ohjaa Juhana Rönnkvist.

  Esityksen pohjalta oppilaille tarjotaan lukuvuoden aikana luokkakohtaisesti myös prosessidraamatyöpaja, jonka suunnittelee teatteriopettaja (Teak) Essi Rönnkvist. Työpajassa rohkaistaan osallisuuteen, tavalla tai toisella, zoomataan valittuihin teemoihin nuorten oman osallistumisen, ajattelun ja tuntojen kautta. Työpajat toteutetaan marras-tammikuussa 2 RNT:n opetustiloissa Majakalla tai Verstas -näyttämöllä. Työpajojen tarkemmista luokkakohtaisista aikatauluista sovitaan syksyllä 2023.

  Esitysaikataulu:

  • to 5.10. klo 9.00 Karan koulun 9A–G
  • to 12.10. klo 9.00 Pohjolanrinteen koulun 9A–E ja Harjurinteen koulun 9F–I
  • to 26.10. klo 9.00 Harjurinteen koulun 9A–9E

  Esitys järjestetään Kino Sampossa, Suokatu 9. Esityksen kesto 2 tuntia 10 minuuttia väliajan kanssa.

Yhteystiedot