Nuorisovaltuusto

Riihimäen nuorisovaltuuston kokoukset pidetään joka kuun 1. maanantai klo 18.05 alkaen nuorisokeskus Monarilla, Uudenmaankatu 1. Pandemia-tilanteessa myös etäkokous/hybridikokous Discordissa mahdollista.

Jos olet kiinnostunut nuorisovaltuuston toiminnasta, olet tervetullut seuraamaan kokouksiamme. Toivomme kuitenkin, että ilmoitat tulostasi etukäteen nuorisovaltuuston puheenjohtajalle tai nuorisovaltuuston toiminnasta vastaavalle nuorisopalveluiden työntekijälle.

Toimintasääntö >>

Nuorisovaltuusto 2020-21

Puheenjohtaja

Helena Kuronen
Voudinkuja 3, 11130 Riihimäki
p. 044 556 5560
helena.kuronen(at)hotmail.com

Varapuheenjohtaja

Jenny Kankaantähti
Kiulupolku 3, 11710 Riihimäki
p. 044 240 1719
kankaantahti24(at)gmail.com

Nuorisovaltuuston toiminnasta vastaava työntekijä

Heikki Leväniemi
nuorisosihteeri
040 330 4715
sposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi
Nuorisovaltuuston toiminta, kansainvälinen toiminta, yhteisöllisen nuorisotyön tiimin koordinointi

Jäsenet

Aalto Mikael, kehittämistyöryhmän jäsen, liikenneturvallisuusryhmän jäsen
Aalto Mirella, kehittämistyöryhmän jäsen
Arminen Essi, p. 040 765 1536, arminen.essi(at)gmail.com
Hannonen Hilla, hilla.hannonen(at)gmail.com
Kankaantähti Jenny, nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja, tiedotustyöryhmän jäsen (päävastuu Snapchatissa tapahtuva tiedotus), NOTUS ja Ohjaamo-ohjausryhmän jäsen
p. 044 240 1719, kankaantahti24(at)gmail.com
Kaukiainen Lara
Kekki Iris,
edustaja sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa, kehittämistyöryhmän jäsen, tiedotustyöryhmän jäsen (päävastuu Snapchatissa tapahtuva tiedotus), Siisti Riksu -ohjausryhmän jäsen, Reilun kaupan kannatustyöryhmän jäsen, p. 044 333 2202, iris.kekki(at)gmail.com
Kuronen Helena, nuorisovaltuuston puheenjohtaja, edustaja kaupunkikehityslautakunnassa, kehittämistyöryhmän koollekutsuja, p. 044 556 5560, helena.kuronen(at)hotmail.com
Luokkala Salla, p. 040 099 2375, sallaracing(at)gmail.com
Pakarinen Benjamin, edustaja sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa, kehittämistyöryhmän jäsen, tiedotustyöryhmän jäsen (päävastuu Facebookissa tapahtuva tiedotus).
Pasanen Riikka, edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnassa, tiedotustyöryhmän jäsen (päävastuu Instagramissa tapahtuva tiedotus), p. 040 180 7654, riikka.pasanen(at)kotikone.fi
Povenius Eerik, p. 044 558 9850, eerik.povenius(at)gmail.com
Povenius Kasper, kasper.povenius(at)gmail.com
Puolanne Aatu, p. 044 348 9998, aatu1.puolanne(at)gmail.com
Rintakoski Juho, edustaja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa, edustaja kaupunkikehityslautakunnassa, tiedotustyöryhmän jäsen (päävastuu Facebookissa tapahtuva tiedotus), Siisti Riksu -ohjausryhmän jäsen, Reilun kaupan kannatustyöryhmän jäsen, juho.rintakoski(at)gmail.com
Salonen Venla, edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnassa, tiedotustyöryhmän jäsen (päävastuu Instagramissa tapahtuva tiedotus), venlasalonen2002(at)gmail.com
Sola Peppi, edustaja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa, p. 040 966 0575, peppi.sola(at)gmail.com
Toijonen Sampo, p. 044 345 6254, sampo.toijonen(at)gmail.com

Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kokouksista kokouspalkkiota seuraavasti: jäsen 8 €/kokous (kokous kerran kuussa, ellei tarvetta ylimääräiselle kokoukselle), puheenjohtaja 20 €/kokous. Lautakunnissa kokouspalkkio on 10 €/kokous, ellei kokous veny yli 3 tunnin. Siinä tapauksessa kokouspalkkio maksetaan 1,5 kertaisena.

Nuorisovaltuuston asema kunnallisessa päätöksenteossa

Kuntalain 26 § määrää Nuorisovaltuustoista seuraavaa:

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Lisätietoja

Heikki Leväniemi
nuorisosihteeri
040 330 4715
sposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi
Nuorisovaltuuston toiminta, kansainvälinen toiminta, yhteisöllisen nuorisotyön tiimin koordinointi

 

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 21 Ei 3 Kyllä 21 Ei 3