Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, sormien avulla muodostettu sydän
Kuva: Pixabay

Nuorisotyö

Nuorisotyössä tavoitteenamme on, että saavutat omien voimavarojesi ja näkemystesi mukaisen paikkasi yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä ja koet elämäsi merkitykselliseksi.

Nuoriso-ohjaajina työtämme on ohjata sinua, toteuttaa ja luoda edellytyksiä vapaaehtoiselle omista lähtökohdistasi syntyvälle vapaa-ajantoiminnalle ja harrastuksillesi. Me myös suunnittelemme ja järjestämme kulttuuri-, liikunta-, seikkailu-, leiri-, retki- ja elämystoimintaa.

Tavoitteenamme on tukea yhteisöllisyyttäsi ja yksilöllistä kasvuasi auttamalla sinua omien voimavarojesi tunnistamisessa, oman identiteettisi vahvistamisessa sekä elämänhallinnan taitojesi ja kansalaisvalmiuksiesi kehittämisessä. Työmme luonne ja sisältö on monipuolistunut ja laaja-alaistunut nuorisotyön verkottuessa koulun ja muiden kasvatus- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa.

 • Haasteita arjessa?

  Mietityttääkö sinua kouluasiat, kaverisuhteet, vapaa-aika tai harrastukset, tulevaisuus, seurusteluasiat tai muut nuoruuden mukanaan tuomat haasteet? Erityisnuorisotyöntekijän kanssa voit jakaa sekä ilot että murheet. Mietitään yhdessä, kuinka asioista selvitään. Erityisnuorisotyön kohderyhmänä ovat nuoret 12-vuotiaasta alkaen.

  Erityisnuorisotyötä tehdään yksilötyön lisäksi myös nuorisotiloilla, kouluilla ja erityisnuorisotyöntekijään voit törmätä myös katutyön parista siellä missä nuoretkin liikkuvat. Erityisnuorisotyöhön kuuluu myös palveluohjaus ja neuvonta. Erityisnuorisotyöntekijä kuuluu Riihimäen poliisilaitoksen Ankkuri-tiimiin.

  Erityisnuorisotyöntekijään voi ottaa yhteyttä nuori itse, huoltaja, opettaja, kuraattori tai kuka vaan. Ota rohkeasti yhteyttä!

 • Policing the Policies -hanke

  Syksyllä tai alkutalvesta 2022 on alkamassa Policing the Policies -hanke, jota Suomessa koordinoi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry. Hanke keskittyy nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen asuinkunnissaan.

  Hanke toteutuu nopealla aikataululla. Kaikille kiinnostuneille riihimäkeläisille nuorille järjestetään koulutus niin pian kuin mahdollista. Marraskuussa on kolmen päivän seminaari Serbiassa niille nuorille, jotka haastattelun perusteella valitaan mukaan.

  Hankkeen pääkoordinaattoreilla on palaveri viikolla 35. Sen jälkeen pystymme antamaan lisätietoja muun muassa osallistujamäärästä ja aikataulusta.

 • Nuorisopalvelut ja Riihimäen seurakunta toteuttavat koulukummitoimintaa tiiviissä yhteistyössä. Matalan kynnyksen koulukummitoiminta voi olla esimerkiksi pelailua, visailua, keskusteluja, äänestyksiä tai koulun tapahtumissa tai teemapäivissä mukana olemista.

  Kaikille yläkouluille (Harjunrinne, Pohjolanrinne ja Kara) on nimetty omat vastuuhenkilöt eli koulukummit. He ovat muodostaneet työpareja siten, että sekä nuorisopalveluiden että seurakunnan vastuutyöntekijät ovat samaan aikaan viikkovierailulla omilla kouluillaan.

  Nuoriso-ohjaajan rooli koulupäivässä on olla ylimääräinen aikuinen, jolla on aikaa kuunnella, jutella ja olla nuorten kanssa. Koulukummit vierailevat omilla kouluillaan ruokavälituntien aikana. Koulukummit osallistuvat myös oman koulunsa tapahtumien suunnitteluun ja vastaavat yksittäisten luokkien yhteisöllisyyden kehittämisestä koulun tarpeiden mukaan.

  • Harjunrinteen koulun koulukummi on nuoriso-ohjaaja Heidi Lindroos. Viikkovierailut tiistaisin klo 10.45–12.20.
  • Karan koulun koulukummi on etsivä nuorisotyöntekijä Janni Truhponen. Viikkovierailut keskiviikkoisin klo 10.45–12.20.
  • Pohjolanrinteen koulun koulukummi on nuoriso-ohjaaja Heikki Leväniemi. Viikkovierailut tiistaisin klo 10.45–12.20.
 • Riihimäen nuorisopalvelut sai vuonna 2021 valtion hankeavustuksen kouluissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeen rahoituksella palkattiin koulunuorisotyöntekijä. Tarkoituksena on lisätä nuorisotyön resurssia yläkouluissa siten, että koulunuorisotyöntekijä on yhden kokonaisen päivän viikosta koululla ja näin ollen mahdollistaa matalan kynnyksen kohtaamiset oppilaiden kanssa.

  Tarjolla on keskustelun lisäksi apua ja ohjausta, pienryhmätoimintaa sekä vinkkejä vapaa-ajanviettoon. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee myös koulun osallisuusasioiden parissa, on mukana koulukummitoiminnassa sekä osallistuu luokkien ryhmäytyksiin yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Koulunuorisotyöntekijä saattaa osallistua myös joihinkin opetustunteihin.

  Koulunuorisotyöntekijä löytyy myös Whatsappista, Facebookista ja Instagramista. Saatat tavoittaa hänet myös nuorisotalo Monarilta. Myös vanhemmat voivat kääntyä koulunuorisotyöntekijän puoleen muun muassa silloin, kun erilaiset huolet koulussa tai kotona painavat oppilaan mieltä, ”kouluun ei jaksa lähteä”, läksyjä on usein tekemättä, kaveripiirissä on hankaluuksia. Koulunuorisotyöntekijä ohjaa tarvittaessa oppilashuollon palveluiden piiriin.

 • Ryh­mäy­tyk­set kou­lu­luo­kil­le

  Koulu voi tilata täsmäryhmäytystä haasteelliseksi koetulle luokalle, joka tarvitsee tukea yhteisöllisyyteen ja ryhmässä toimimiseen liittyvissä asioissa. Ryhmäytys räätälöidään tapauskohtaisesti ja ryhmäytyksen jälkeen arvioidaan, onko jatkotyöskentelylle tarvetta. Ryhmäytyksestä tehdään kirjallinen raportti koulua varten.

  Täsmäryhmäytystä voidaan tehdä joko koululla viikoittaisen vierailun aikana tai erikseen sovittuna aikana esimerkiksi nuorisokeskus Monarilla tai seurakunnan tiloissa. Lisätietoja ryhmäytyksistä saa koulukummeilta.

  7. luok­ka­lais­ten ryh­mäy­tyk­set

  Seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyspäivät järjestetään syyslukukauden alkupuolella yhteistyössä nuorisopalveluiden, seurakunnan, oppilashuollon, liikuntapalveluiden, Nuorten palvelupiste Nupin sekä poliisin Ankkuri-tiimin kanssa. Päivän aikana on tarkoitus rakentaa uuden luokan yhteishenkeä ja tutustua luokkatovereihin yhdessä toimien. Ryhmäytyspäivän koordinaattorina toimii kunkin yläkoulun kuraattori.

Yhteystiedot

Nuorisopalvelut. Yhteisöllinen ja kansainvälinen nuorisotyö. Nuorisovaltuuston toiminta.