Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kuvituskuva, sormien avulla muodostettu sydän
Kuva: Pixabay

Nuorisotyö

Nuorisotyössä tavoitteenamme on, että saavutat omien voimavarojesi ja näkemystesi mukaisen paikkasi yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä ja koet elämäsi merkitykselliseksi.

Nuoriso-ohjaajina työtämme on ohjata sinua, toteuttaa ja luoda edellytyksiä vapaaehtoiselle omista lähtökohdistasi syntyvälle vapaa-ajantoiminnalle ja harrastuksillesi. Me myös suunnittelemme ja järjestämme kulttuuri-, liikunta-, seikkailu-, leiri-, retki- ja elämystoimintaa.

Tavoitteenamme on tukea yhteisöllisyyttäsi ja yksilöllistä kasvuasi auttamalla sinua omien voimavarojesi tunnistamisessa, oman identiteettisi vahvistamisessa sekä elämänhallinnan taitojesi ja kansalaisvalmiuksiesi kehittämisessä. Työmme luonne ja sisältö on monipuolistunut ja laaja-alaistunut nuorisotyön verkottuessa koulun ja muiden kasvatus- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa.

 • Haasteita arjessa?

  Mietityttääkö sinua kouluasiat, kaverisuhteet, vapaa-aika tai harrastukset, tulevaisuus, seurusteluasiat tai muut nuoruuden mukanaan tuomat haasteet? Erityisnuorisotyöntekijän kanssa voit jakaa sekä ilot että murheet. Mietitään yhdessä, kuinka asioista selvitään. Erityisnuorisotyön kohderyhmänä ovat nuoret 12-vuotiaasta alkaen.

  Erityisnuorisotyötä tehdään yksilötyön lisäksi myös nuorisotiloilla, kouluilla ja erityisnuorisotyöntekijään voit törmätä myös katutyön parista siellä missä nuoretkin liikkuvat. Erityisnuorisotyöhön kuuluu myös palveluohjaus ja neuvonta. Erityisnuorisotyöntekijä kuuluu Riihimäen poliisilaitoksen Ankkuri-tiimiin.

  Erityisnuorisotyöntekijään voi ottaa yhteyttä nuori itse, huoltaja, opettaja, kuraattori tai kuka vaan. Ota rohkeasti yhteyttä!

  Yhteystiedot:

  Sari Lähdeniemi, puh.  040 330 4719

  Kaisa Nurminen, puh. 040 330 4717

 • Tule mukaan tekemään yhteiskunnallista vaikuttamista videon ja musiikin keinoin!

  Policing the Policies -tapahtuma nuorille 31.10.–2.11.2022

  Tervetuloa kolmen päivän mittaiselle matkalle, jonka aikana opit vaikuttamista videon ja musiikin keinoin. Tapahtumassa pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteiskunnallisesti tärkeään asiaan pureutuvan videon yhdessä muiden nuorien kanssa. Opit käsikirjoittamaan, kuvaamaan ja editoimaan videota sekä tuottamaan musiikkia ja erilaisia äänimaailmoja teknologiaa hyödyntäen. Kuulet eri tavoista ja tahoista, joiden kautta voi vaikuttaa sinulle merkityksellisiin asioihin.

  Tapahtuma on osa Erasmus+ -rahoitettua Policing the Policies -hanketta, jossa tutustutaan paikalliseen nuorisopolitiikkaan ja vaikuttamiseen yhdessä nuorten, nuorisotoimen, nuorisojärjestöjen ja paikallishallinnon päättäjien kanssa. Hankkeen tavoitteena on innostaa nuoria mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja saada heidän äänensä kuuluville. Suomessa hankkeessa mukana ovat Riihimäen kaupunki ja Lopen kunta.

  Lue lisää hankkeesta: www.kulttuuriperintokasvatus.fi/toimintamme/hankkeet

  Tapahtuman ohjelma

  Pienet muutokset mahdollisia

  Maanantai 31.10.

  12:00 – 12:30   Tervetuloa, tarjoilua

  12:30 – 13:00                                Riihimäen ja Lopen nuorisovaltuusto ja nuorisotoimi esittäytyvät

  13:00 – 14:00                                Lyhyitä puheenvuoroja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista

  14:00 – 14:15                                Miten minusta tuli vaikuttaja? – Miia Nahkuri, Riihimäen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

  14:15 – 14:30                                Tauko

  14:30 – 15:30                                Mihin minä haluan vaikuttaa? Oman vaikuttamisvideon aiheen valinta.

  15:30 – 17:00                                Otetaan tekniikat haltuun! Videokuvauksen ja kuvakäsikirjoituksen perusteet. Tehdään oma harjoitusvideo iMovie -sovelluksella.

  Tiistai 1.11.

  09:00 – 12:00                                Millainen musiikki tukee minun videoni sanomaa? Kuvalla ja äänellä on vahva voima                             vaikuttaa tunteisiin. Mikä saa vastaanottajan vakuuttumaan viestistäsi? Tehdään musiikkia ja äänimaailmoja omaa vaikuttamisvideoa varten GarageBand -sovelluksella.

  12:00 – 13:00   Lounas

  13:00 – 16:00                                Oman vaikuttamisvideon kuvaamista. Kuvataan oman videon kohtaukset kuvakäsikirjoituksen perusteella. Tutustutaan kuvan ja äänen yhdistämiseen.

  Keskiviikko 2.11.

  11:30 – 12:00 Lounas

  12:00 – 16:30 Omien vaikuttamisvideoiden tekeminen, editoiminen ja viimeistely

  17:30 – 19:00 Loppujuhla: Vaikuttamisvideot -näytös. Juhlimme kutsuvieraiden kanssa nuorten tekemiä videoita tarjoilujen kera.

  Tapahtumapaikka Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1

  Ilmoittautuminen ja lisätiedot

  Ilmoittautua voi sähköpostitse tai soittamalla: Kati Nurmi kati.nurmi@kulttuuriperintokasvatus.fi  / kati.nurmi@hyria.fi  / 0400 937 081.

  Sitova ilmoittuminen su 16.10.2022 mennessä. Tapahtumaan mahtuu mukaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

  Tapahtumaan osallistumalla voi saada Erasmus+ Youthpass -todistuksen.

  Tapahtuman toteutuksesta vastaa Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura yhteistyössä INTO SCHOOL:in kanssa. Kulttuuriperintökasvatuksen seura on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio ja avoin kansalaisjärjestö, joka vahvistaa aktiivisesti lasten ja nuorten osallisuutta kulttuuriperintöön.

  INTO SCHOOL on kansainvälisesti palkittu koulutusalan yritys, joka yhdistää musiikin, luovuuden ja modernin teknologian STEAM-koulutuksen maailmaan.

   

 • Nuorisopalvelut ja Riihimäen seurakunta toteuttavat koulukummitoimintaa tiiviissä yhteistyössä. Matalan kynnyksen koulukummitoiminta voi olla esimerkiksi pelailua, visailua, keskusteluja, äänestyksiä tai koulun tapahtumissa tai teemapäivissä mukana olemista.

  Kaikille yläkouluille (Harjunrinne, Pohjolanrinne ja Kara) on nimetty omat vastuuhenkilöt eli koulukummit. He ovat muodostaneet työpareja siten, että sekä nuorisopalveluiden että seurakunnan vastuutyöntekijät ovat samaan aikaan viikkovierailulla omilla kouluillaan.

  Nuoriso-ohjaajan rooli koulupäivässä on olla ylimääräinen aikuinen, jolla on aikaa kuunnella, jutella ja olla nuorten kanssa. Koulukummit vierailevat omilla kouluillaan ruokavälituntien aikana. Koulukummit osallistuvat myös oman koulunsa tapahtumien suunnitteluun ja vastaavat yksittäisten luokkien yhteisöllisyyden kehittämisestä koulun tarpeiden mukaan.

  • Harjunrinteen koulun koulukummi on nuoriso-ohjaaja Heidi Lindroos. Viikkovierailut tiistaisin klo 10.45–12.20.
  • Karan koulun koulukummi on etsivä nuorisotyöntekijä Katariina Mikkonen. Viikkovierailut keskiviikkoisin klo 10.45–12.20.
  • Pohjolanrinteen koulun koulukummi on nuoriso-ohjaaja Heikki Leväniemi. Viikkovierailut tiistaisin klo 10.45–12.20.
 • Riihimäen nuorisopalvelut sai vuonna 2021 valtion hankeavustuksen kouluissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. Hankkeen rahoituksella palkattiin koulunuorisotyöntekijä. Tarkoituksena on lisätä nuorisotyön resurssia yläkouluissa siten, että koulunuorisotyöntekijä on yhden kokonaisen päivän viikosta koululla ja näin ollen mahdollistaa matalan kynnyksen kohtaamiset oppilaiden kanssa.

  Tarjolla on keskustelun lisäksi apua ja ohjausta, pienryhmätoimintaa sekä vinkkejä vapaa-ajanviettoon. Koulunuorisotyöntekijä työskentelee myös koulun osallisuusasioiden parissa, on mukana koulukummitoiminnassa sekä osallistuu luokkien ryhmäytyksiin yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Koulunuorisotyöntekijä saattaa osallistua myös joihinkin opetustunteihin.

  Koulunuorisotyöntekijä löytyy myös Whatsappista, Facebookista ja Instagramista. Saatat tavoittaa hänet myös nuorisotalo Monarilta. Myös vanhemmat voivat kääntyä koulunuorisotyöntekijän puoleen muun muassa silloin, kun erilaiset huolet koulussa tai kotona painavat oppilaan mieltä, ”kouluun ei jaksa lähteä”, läksyjä on usein tekemättä, kaveripiirissä on hankaluuksia. Koulunuorisotyöntekijä ohjaa tarvittaessa oppilashuollon palveluiden piiriin.

  Yhteystiedot:

  Mirja Päivinen, puh 050 505 8756

  mirja.paivinen@riihimaki.fi

 • Ryh­mäy­tyk­set kou­lu­luo­kil­le

  Koulu voi tilata täsmäryhmäytystä haasteelliseksi koetulle luokalle, joka tarvitsee tukea yhteisöllisyyteen ja ryhmässä toimimiseen liittyvissä asioissa. Ryhmäytys räätälöidään tapauskohtaisesti ja ryhmäytyksen jälkeen arvioidaan, onko jatkotyöskentelylle tarvetta. Ryhmäytyksestä tehdään kirjallinen raportti koulua varten.

  Täsmäryhmäytystä voidaan tehdä joko koululla viikoittaisen vierailun aikana tai erikseen sovittuna aikana esimerkiksi nuorisokeskus Monarilla tai seurakunnan tiloissa. Lisätietoja ryhmäytyksistä saa koulukummeilta.

  7. luok­ka­lais­ten ryh­mäy­tyk­set

  Seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyspäivät järjestetään syyslukukauden alkupuolella yhteistyössä nuorisopalveluiden, seurakunnan, oppilashuollon, liikuntapalveluiden, Nuorten palvelupiste Nupin sekä poliisin Ankkuri-tiimin kanssa. Päivän aikana on tarkoitus rakentaa uuden luokan yhteishenkeä ja tutustua luokkatovereihin yhdessä toimien. Ryhmäytyspäivän koordinaattorina toimii kunkin yläkoulun kuraattori.

Yhteystiedot

Nuorisopalvelut. Yhteisöllinen ja kansainvälinen nuorisotyö. Nuorisovaltuuston toiminta.