Hyppää sisältöön

Nuorisovaltuusto

Riihimäen nuorisovaltuuston kokoukset pidetään joka kuun 1. maanantai klo 18.05 alkaen nuorisokeskus Monarilla, Uudenmaankatu 1. Pandemia-tilanteessa myös etäkokous/hybridikokous Discordissa mahdollista.

Jos olet kiinnostunut nuorisovaltuuston toiminnasta, olet tervetullut seuraamaan kokouksiamme. Toivomme kuitenkin, että ilmoitat tulostasi etukäteen nuorisovaltuuston puheenjohtajalle tai nuorisovaltuuston toiminnasta vastaavalle nuorisopalveluiden työntekijälle.

Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kokouksista kokouspalkkiota seuraavasti: jäsen 8 €/kokous (kokous kerran kuussa, ellei tarvetta ylimääräiselle kokoukselle), puheenjohtaja 20 €/kokous. Lautakunnissa kokouspalkkio on 42,50 €/kokous, ellei kokous veny yli 3 tunnin. Siinä tapauksessa kokouspalkkio maksetaan 1,5 kertaisena.

Nuorisovaltuuston asema kunnallisessa päätöksenteossa

Kuntalain 26 § määrää Nuorisovaltuustoista seuraavaa:

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Lisätietoja

Nuorisovaltuuston toiminnasta vastaava työntekijä

Nuo­ri­so­val­tuus­ton pöy­tä­kir­jat

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat päivitetään sivulle marraskuun 2021 loppuun mennessä.

 • Pöytäkirjat päivitetään sivulle vuoden 2021 aikana.

  • 6.9.2021 9/21
  • 16.8.2021 8/21
  • 7.6.2021 7/21
  • 3.5.2021 6/21
  • 12.4.2021 5/2021
  • 1.3.2021 4/2021
  • 8.2.2021 3/2021
  • 18.1.2021 2/2021
  • 11.1.2021 1/2021