Hyppää sisältöön

Nuorisovaltuusto

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. (Kuntalaki § 26.) Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Olet tervetullut seuraamaan kokouksiamme! Toivomme kuitenkin, että ilmoitat tulostasi etukäteen nuorisovaltuuston puheenjohtajalle tai nuorisovaltuuston toiminnasta vastaavalle nuorisopalveluiden työntekijälle. Heiltä saat myös kulloisenkin kokouksen pitopaikan.

Kokoukset pidetään kahden viikon välein maanantaisin klo 17.45 alkaen. Pääsääntöisesti kokouspaikkana toimii kokoustila Asema, Eteläinen Asemakatu 2.

  • Aalto Mikael
  • Kankaantähti Jasmin
  • Kankaantähti Jenny (Nuorisovaltuuston PJ, edustaja kaupunginvaltuustossa, sivistyksen ja osaamisen lautakunta, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto)
  • Kaukiainen Lara
  • Kekki Iris (Elinvoimalautakunta, Suomen nuorisovaltuustojen liiton Hämeen piirin piirihallitus)
  • Kääriäinen Manja
  • Lantto Amanda
  • Lausmaa Okko (Nuorisovaltuuston VPJ, Suomen nuorisovaltuustojen liiton Hämeen piirin piirihallitus, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto)
  • Mämmelä Aino-Liisa (Tekninen lautakunta)
  • Niemelä Fiia
  • Pasanen Riikka (Nuorisovaltuuston VPJ, sivistyksen ja osaamisen lautakunta, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto)
  • Purhonen Jonne (Elinvoimalautakunta)
  • Rintakoski Juho (Tekninen lautakunta, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto)
  • Sovio Lea (Kulttuurihyvinvointisuunnitelman työryhmä)
 • Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kokouksista kokouspalkkiota seuraavasti:

  • Jäsen 10 €/kokous. Kokous kerran kuussa, ellei tarvetta ylimääräiselle kokoukselle.
  • Sihteeri 12 €/kokous.
  • Puheenjohtaja 15 €/kokous.
  • Lautakunnissa kokouspalkkio on 42,50 €/kokous, ellei kokous veny yli 3 tunnin. Siinä tapauksessa kokouspalkkio maksetaan 1,5 kertaisena.
  • Sidos-  ja työryhmien kokouksista kokouspalkkio on 10 €.

Lisätietoja

Nuorisopalvelut. Yhteisöllinen ja kansainvälinen nuorisotyö. Nuorisovaltuuston toiminta.