Hyppää sisältöön

Nuorisovaltuusto

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. (Kuntalaki § 26.) Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Olet tervetullut seuraamaan kokouksiamme! Toivomme kuitenkin, että ilmoitat tulostasi etukäteen nuorisovaltuuston puheenjohtajalle tai nuorisovaltuuston toiminnasta vastaavalle nuorisopalveluiden työntekijälle. Häneltä saat myös kulloisenkin kokouksen pitopaikan.

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuun 2. maanantai klo 18.30 alkaen. Kokouspaikka on kaupunginkirjaston monitoimisali, Kauppakatu 16.

Lisätietoja

Nuorisopalvelut. Yhteisöllinen ja kansainvälinen nuorisotyö. Nuorisovaltuuston toiminta.