Hyppää sisältöön

RakasRiksu2035

Riihimäki tehdään yhdessä. Pyydämme kaupunkilaisia ja sidosryhmiä osallistumaan strategiatyöhön ja pohtimaan kanssamme kaupungin tulevaisuutta. Haluamme kuulla eri toimijoiden ajatuksia mahdollisimman laaja-alaisesti.

Strategiatyön projektiryhmä on lisäksi koonnut strategiatyön tueksi tausta-aineistoa. Aineistot on jaoteltu neljään ryhmään: Riihimäkeä koskeva aineisto, valtakunnallinen aineisto ja globaalit megatrendit sekä kestävä kehitys.

Tausta-aineisto, asukaskyselyt sekä työpajojen kautta saadut näkemykset ja mielipiteet luovat kokonaiskuvaa siitä, mitkä asiat meillä Riihimäellä on hyvin ja mihin meidän tulisi panostaa tulevaisuudessa. Elokuussa 2021 toimintakautensa aloittanut valtuusto hyödyntää koottua aineistoa ja niiden pohjalta muotoutuu uusi kaupunkistrategiamme vuoden 2022 alkupuolella.

 

 • #RakasRiksu2035 strategialuonnos on julkaistu 14.1.2022

  Strategialuonnos
 • Tavoite: Luoda osallistamisen keinoin Riihimäen kaupungille strategia, joka ulottuu vuoteen 2035

 • Strategiatyössä on toteutettu / toteutetaan ja hyödynnetään seuraavat kyselyt ja työpajat ajalla 1.11.2020 – 30.11.2021

  • Meidän Riksu asukaskysely
  • Yhdistysten kysely
  • Yritysten kysely
  • Seniorikysely
  • Kysely lapsille ja nuorille
  • Nuorten opiskelijoiden asumisen kysely
  • Vammaisneuvoston kysely
  • Luottamushenkilöiden kysely
  • Henkilöstön kysely
  • Robottipuhelut
  • Asukkaiden keskustelutilaisuus
  • Nuorisovaltuuston työpaja
  • Liikunnan ja urheilun toimijoiden keskustelutilaisuus
  • Taiteen ja kulttuurin alan toimijoiden keskustelutilaisuus
  • Yritysten keskustelutilaisuus

   Tutustu osallistamisen aineistoon sivulla: Osallistaminen.

 • Strategiatyön projektiryhmä on koonnut strategiatyön tueksi tausta-aineistoa. Aineistot on jaoteltu neljään ryhmään: Riihimäkeä koskeva aineisto, valtakunnallinen aineisto ja globaalit megatrendit sekä kestävä kehitys.

   Tutustu strategian tausta-aineistoon.