Hyppää sisältöön

RakasRiksu2035

Riihimäki tehdään yhdessä. Myös strategiatyön aikana pohdittiin kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa kaupungin tulevaisuutta. Toimijoiden ajatuksia haluttiin kuulla mahdollisimman laaja-alaisesti.

Strategiatyön projektiryhmä kokosi työn tueksi laajan tausta-aineiston. Aineistot on jaoteltu kolmeen ryhmään: Riihimäkeä koskeva aineisto, valtakunnallinen aineisto sekä globaalit megatrendit ja kestävä kehitys.

Tausta-aineisto, asukaskyselyt sekä työpajojen kautta saadut näkemykset ja mielipiteet loivat kokonaiskuvaa siitä, mitkä asiat meillä Riihimäellä on hyvin ja mihin meidän tulisi panostaa.

 

 

 • Strategiatyössä on toteutettu / toteutetaan ja hyödynnetään seuraavat kyselyt ja työpajat ajalla 1.11.2020 – 30.11.2021

  • Meidän Riksu asukaskysely
  • Yhdistysten kysely
  • Yritysten kysely
  • Seniorikysely
  • Kysely lapsille ja nuorille
  • Nuorten opiskelijoiden asumisen kysely
  • Vammaisneuvoston kysely
  • Luottamushenkilöiden kysely
  • Henkilöstön kysely
  • Robottipuhelut
  • Asukkaiden keskustelutilaisuus
  • Nuorisovaltuuston työpaja
  • Liikunnan ja urheilun toimijoiden keskustelutilaisuus
  • Taiteen ja kulttuurin alan toimijoiden keskustelutilaisuus
  • Yritysten keskustelutilaisuus

   Tutustu osallistamisen aineistoon sivulla: Osallistaminen.

 • Strategiatyön projektiryhmä on koonnut strategiatyön tueksi tausta-aineistoa. Aineistot on jaoteltu neljään ryhmään: Riihimäkeä koskeva aineisto, valtakunnallinen aineisto ja globaalit megatrendit sekä kestävä kehitys.

   Tutustu strategian tausta-aineistoon.