Hirsimäen päiväkoti

Hirsimäen päiväkodissa on 66 hoitopaikkaa. Tarjoamme 1–5-vuotiaiden kokopäivähoitoa neljässä ryhmässä.

Päiväkotimme on avoinna klo 6.30–17.00 ja erikseen sovitusti vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvista syistä klo 17.30 asti.

Toiminta-ajatus

Päiväkotimme pyrkii tarjoamaan lapsille turvallisen, iloisen ja lämminhenkisen päivähoitopaikan.

Toiveenamme on, että lapsi/lapselle kasvaessaan ja kehittyessään

  • muodostuisi mahdollisimman positiivinen minäkuva ja luottamus itseensä.
  • hän voisi solmia hyviä ystävyyssuhteita.
  • oppisi noudattamaan yhdessä sovittuja sääntöjä.
  • hyväksyy erilaiset lapset ja aikuiset.
  • oppii toimimaan ryhmän jäsenenä ja antamaan toisille leikki- ja työrauhan.

Toiminnan lähtökohtana on aina yhteistyö vanhempien kanssa, jotta opimme tuntemaan lapsen sekä kodin tavan toimia lapsen kanssa. On tärkeää, että saamme vanhempien luottamuksen toimintamme tueksi. Ensimmäinen ja viimeinen vastuu lapsesta on aina hänen omilla vanhemmillaan. Pyrimme antamaan kaiken mahdollisen tuen ja avun vanhemmille heidän vaativassa tehtävässään.

Lapsiryhmät

Kaarnatupa on 3–5-vuotiaiden ryhmä, jossa on 21 lasta, yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Käpytupa on alle 3-vuotiaiden ryhmä, jossa on 12 lasta, yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Naavatupa on 3–5-vuotiaiden ryhmä, jossa on 21 lasta, kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja.

Sammaltupa on 3–5-vuotiaiden pienryhmä, jossa on 12 lasta, yksi erityislastentarhanopettaja, yksi lastentarhanopettaja sekä kaksi lastenhoitajaa.

Varhaiskasvatussuunnitelma ja toimintasuunnitelma

Hirsimäen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Hirsimäen päiväkodin toimintasuunnitelma 2020

Yhteystiedot

Hirsimäen päiväkoti
040 330 4295
Savikonkatu 22, 11100 Riihimäki
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Hanna Uusi-Rauva
varhaiskasvatusyksikön johtaja
040 330 4295

Hilkka Ruokolainen
päiväkodin varajohtaja
050 405 9144

Kaarnatupa
050 360 4686

Käpytupa
050 360 4379

Naavatupa
050 360 4490

Sammaltupa
050 360 4830

Kuva: Hirsimäen päiväkoti


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 3 Kyllä 3 Ei 3