Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Lapset leikkimässä päiväkodissa
Kuva: Jenniina Nummela

Piikinmäen päiväkoti

Piikinmäen päiväkoti on valoisa ja viihtyisä päiväkoti, jossa on 121 paikkaa ja viisi lapsiryhmää. Vuonna 2011 valmistunut päiväkotimme tarjoaa päivähoitoa säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Lisäksi toimimme varahoitopaikkana satunnaisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille.

Päiväkodissamme työskentelee hallinnollisen johtajan lisäksi kuusi varhaiskasvatuksen opettajaa, 16 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, erityisavustaja ja perhepäivähoidon varahenkilö. Teemme tiivistä yhteistyötä myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Lapsen hoitovuorot kokonaiselle hoitoviikolle (ma–pe) tulee ilmoittaa Huoltajan eAsiointi -palvelussa edeltävän viikon maanantaina klo 24 mennessä.

 • Olemme varautuneet toimimaan ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Päiväkotimme on suljettu yleensä jouluna ja juhannuksena sekä silloin, jos lapsille ei ole etukäteen varattu yöhoitoa.

 • Laadukasta varhaiskasvatusta vuorokauden ajasta riippumatta!

  Haluamme tarjota lapselle laadukasta varhaiskasvatusta, jotta hänellä olisi mahdollisimman hyvät kasvun, kehittymisen ja oppimisen edellytykset. Kaikilla lapsilla on oikeus mukavaan päiväkotipäivään vuorokauden ajasta riippumatta. Tavoitteenamme on hyvinvoiva lapsi.

  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritetyt arvot (lapsuuden itseisarvo, ihmisenä kasvaminen, lapsen oikeudet, perheiden monimuotoisuus ja terveellinen ja kestävä elämäntapa) ovat arvoperustana toiminnassamme. Huomioimme yksikössämme myös Riihimäen kaupungin arvot Riihimäen varhaiskasvatuksen yhteisen strategian kautta.

  Kasvatusyhteistyö, keskustelua ja yhdessäoloa!

  Teemme varhaiskasvatuksessa yhteistyötä vanhempien kanssa ja juuri vanhemmat ovat omien lastensa parhaita asiantuntijoita. Kasvatusyhteistyössä toimimme yhdessä lapsen parhaaksi.  Tässä yhteistyössä korostuu molemminpuolinen joustavuus, välittäminen ja tasavertainen kohtaaminen.

 • Sinisiipi

  • Satumetsä löytyy sinisen oven takaa ja on alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä.
  • Auringonpesä löytyy sinisen oven takaa ja siellä toimii alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä. Viikonloppu- ja yöhoito tapahtuu Vihersiiven tiloissa, vihreän oven takana.
  • Aakkospesä eli esiopetusryhmä löytyy punaisen oven takaa.

  Vihersiipi

  • Taikametsä löytyy vihreän oven takaa ja on 3–5-vuotiaiden lasten ryhmä.
  • Tuulenpesä löytyy vihreän oven takaa ja siellä toimii 3–5-vuotiaiden lasten ryhmä. Viikonloppu- ja yöhoito tapahtuu Vihersiiven tiloissa, vihreän oven takana.

Yhteystiedot

Piikinmäen päiväkoti, Herajoen päiväkoti ja Herajoen koulun varhaiskasvatusyksikkö
Piikinmäen päiväkoti, Herajoen päiväkoti ja Herajoen koulun varhaiskasvatusyksikkö