Hyppää sisältöön
Lapset leikkimässä päiväkodissa
Kuva: Jenniina Nummela

Piikinmäen päiväkoti

Piikinmäen päiväkoti on vuonna 2011 valmistunut, valoisa ja viihtyisä päiväkoti. Päiväkodissa on 121 paikkaa ja lapsiryhmiä viisi. Päiväkodissa työskentelee hallinnollisen johtajan lisäksi kuusi varhaiskasvatuksen opettajaa, 16 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, erityisavustaja ja perhepäivähoidon varahenkilö. Teemme tiivistä yhteistyötä myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Päiväkotimme tarjoaa päivähoitoa säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Lisäksi toimimme varahoitopaikkana satunnaisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille.

Olemme varautuneet toimimaan ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Päiväkotimme on suljettuna yleensä jouluna ja juhannuksena sekä silloin, jos lapsille ei ole etukäteen varattu yöhoitoa.

Lapsen hoitovuorot kokonaiselle hoitoviikolle (ma – pe) tulee ilmoittaa huoltajien eAsiointi-linkin kautta edeltävän viikon maanantaina klo 24 mennessä. Linkki löytyy tämän sivun oikeasta reunasta.

 • Laadukasta varhaiskasvatusta vuorokauden ajasta riippumatta!

  Haluamme tarjota lapselle laadukasta varhaiskasvatusta, jotta hänellä olisi mahdollisimman hyvät kasvun, kehittymisen ja oppimisen edellytykset. Kaikilla lapsilla on oikeus mukavaan päiväkotipäivään vuorokauden ajasta riippumatta. Tavoitteenamme on hyvinvoiva lapsi.

  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritetyt arvot (lapsuuden itseisarvo, ihmisenä kasvaminen, lapsen oikeudet, perheiden monimuotoisuus ja terveellinen ja kestävä elämäntapa) ovat arvoperustana toiminnassamme. Huomioimme yksikössämme myös Riihimäen kaupungin arvot Riihimäen varhaiskasvatuksen yhteisen strategian kautta.

  Kasvatusyhteistyö, keskustelua ja yhdessäoloa!

  Teemme varhaiskasvatuksessa yhteistyötä vanhempien kanssa ja juuri vanhemmat ovat omien lastensa parhaita asiantuntijoita. Kasvatusyhteistyössä toimimme yhdessä lapsen parhaaksi.  Tässä yhteistyössä korostuu molemminpuolinen joustavuus, välittäminen ja tasavertainen kohtaaminen.

 • Vihersiipi

  • Satumetsä löytyy vihreän oven takaa ja on 1–2-vuotiaiden lasten ryhmä
  • Auringonpesä löytyy vihreän oven takaa ja siellä toimii 2–4-vuotiaiden lasten ryhmä. Viikonloppu- ja yöhoito tapahtuu Vihersiiven tiloissa, vihreän oven takana.

  Sinisiipi

  • Taikametsä löytyy sinisen oven takaa ja on 3–5-vuotiaiden lasten ryhmä.
  • Tuulenpesä löytyy punaisen oven takaa ja siellä toimii 3–5-vuotiaiden lasten ryhmä.
  • Aakkospesä eli esiopetusryhmä löytyy punaisen oven takaa. Kevään ajan esiopetusryhmä toimii päiväkodin liikuntasalissa.

Yhteystiedot