Luvat

Kaupunkitekniikka vuokraa maata ja myöntää lupia yleisillä alueilla – kaduilla, toreilla ja puistoissa – tapahtuvaan maankäyttöön.

Lupaa tarvitset mm. seuraavissa tilanteissa

  • A-ständin tai tilapäisen mainoskyltin asettaminen yleiselle alueelle
  • Katualueen sulkeminen
  • Katu- ja yleisenalueen käyttörakennus- tai kunnossapitotyötä varten
  • Ravintolan kesäterassin sijoittaminen katualueelle
  • Johdon, putken tai muun sijoittaminen maan alle
  • Kaivaminen katu- tai yleisellä alueella
  • Yleisötapahtuma puistossa tai torilla
  • Kulkue, jota varten katuja tarvitsee sulkea

Rakennus- tai maisematyöluvat myöntää rakennusvalvonta.

Tilapäinen mainostaminen​

Tilapäisen mainoslaitteen/viitoituksen/opasteen sijoittamiseksi katu- tai muulle yleiselle alueelle, tulee olla kaupungin myöntämä lupa.
Lupa voidaan myöntää paikkoihin, joissa se on mahdollista vaarantamatta liikenneturvallisuutta sekä haittamaatta kunnossapitoa.

Kyltit tulee sijoittaa tieliikennelain- ja asetusten mukaisesti siten, ettei niistä ole haittaa liikenneturvallisuudelle eivätkä ne muodosta näkemäestettä. Muut ehdot määritellään erikseen päätöksenteon yhteydessä.

Katu- ja puistoyksikkö valvoo mainoslaitteiden asianmukaisuutta ja poistaa luvattomat mainokset katualueelta niiden asettajan kustannuksella.

Tilapäisiä mainoskylttejä ja opasteita ei saa sijoittaa sisääntuloteiden varsille

Yleisten alueiden vuokraaminen ja lupien käsittelymaksut 1.8.2019 alkaen


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0