Luvat

Kaupunkitekniikka vuokraa maata ja myöntää lupia yleisillä alueilla – kaduilla, toreilla ja puistoissa – tapahtuvaan maankäyttöön.

Lupaa tarvitset mm. seuraavissa tilanteissa

  • A-ständin tai tilapäisen mainoskyltin asettaminen yleiselle alueelle
  • Katualueen sulkeminen
  • Katu- ja yleisenalueen käyttörakennus- tai kunnossapitotyötä varten
  • Ravintolan kesäterassin sijoittaminen katualueelle
  • Johdon, putken tai muun sijoittaminen maan alle
  • Kaivaminen katu- tai yleisellä alueella
  • Yleisötapahtuma puistossa tai torilla
  • Kulkue, jota varten katuja tarvitsee sulkea

Rakennus- tai maisematyöluvat myöntää rakennusvalvonta.

Tilapäinen mainostaminen​

Tilapäisen mainoslaitteen/viitoituksen/opasteen sijoittamiseksi katu- tai muulle yleiselle alueelle, tulee olla kaupungin myöntämä lupa.
Lupa voidaan myöntää paikkoihin, joissa se on mahdollista vaarantamatta liikenneturvallisuutta sekä haittamaatta kunnossapitoa.

Kyltit tulee sijoittaa tieliikennelain- ja asetusten mukaisesti siten, ettei niistä ole haittaa liikenneturvallisuudelle eivätkä ne muodosta näkemäestettä. Muut ehdot määritellään erikseen päätöksenteon yhteydessä.

Katu- ja puistoyksikkö valvoo mainoslaitteiden asianmukaisuutta ja poistaa luvattomat mainokset katualueelta niiden asettajan kustannuksella.

Tilapäisiä mainoskylttejä ja opasteita ei saa sijoittaa sisääntuloteiden varsille

Yleisten alueiden vuokraaminen ja lupien käsittelymaksut 1.8.2019 alkaen

Terassiohje kesäterasseille

Tämä ohje koskee kaupungin hallinnoimia yleisiä alueita ja suositellaan käytettäväksi myös muilla alueilla.

Terassille vaaditaan yleistenalueiden käyttölupa ja terassin tulee olla terassiohjeen mukainen terassin sijoittuessa kaupungin hallinnoimalle alueelle ja terassialueesta tulee tehdä vuokrasopimus kaupungin kanssa. Terassialueiden vuokrausta ja valvontaa hoitaa Tekninen palvelukeskus.

Terassialueelle myönnetään lupa vuosittain kesäkaudelle, ajalle 1.4 -30.10.

Kaupunki voi kuitenkin myöntää terassille lisäaikaa tai antaa luvan terassille myös talvikaudeksi silloin, kun toiminta-ajalle on esitetty hyvin perustellut syyt. Terassialue on terassikauden päätyttyä palautettava käyttöä edeltäneeseen kuntoon. Katualueella ei saa varastoida terassin rakenteita eikä kalusteita.

RIIHIMÄEN TERASSIOHJE 2020


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0