Kestävä liikkuminen

Riihimäen kestävän liikkumisen suunnitelma

Perustiedot

Riihimäellä tehdään kaupunkiympäristöön merkittäviä investointeja kestävien kulkutapojen osuuden kasvattamiseksi. Edellisen tueksi Riihimäellä on käynnistynyt vuoden 2021 alussa Kestävän liikkumisen suunnitelman laatiminen, johon toivotaan asukkaiden vilkasta osallistumista. Kestävä liikkuminen tarkoittaa ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat taloudellisia, sujuvia, turvallisia ja liikkujan terveyttä kohentavia.

Kestävän liikkumisen ensisijaisia kulkutapoja ovat kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Näitä pyritään edistämään myös liikennejärjestelmässä. Henkilöauton käytössäkin kannattaa suosia kestävämpiä tapoja kuten autojen yhteiskäyttömahdollisuutta, kimppakyytejä, matkaketjujen hyödyntämistä sekä taloudellista ajotapaa. Auton valinnassa on hyvä huomioida vähäinen kulutus ja ajoneuvon käyttövoima ja suosia esimerkiksi sähköautoa.

Suunnitelman tavoite

Tavoitteena on laatia Riihimäelle kokonaisvaltainen kestävän liikkumisen suunnitelma, jossa esitetyt toimenpiteet ovat konkreettisia ja toteutettavissa olevia. Suunnitelman tavoitteena on edistää kestäviä liikkumismuotoja kaupungin sisäisissä sekä kaupungin ulkopuolelle suuntautuvissa matkoissa huomioiden ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys sekä kaikki ikäryhmät.

Suunnitelman on tarkoitus ohjata ja antaa työkaluja Riihimäen kestävän liikkumisen kehittämiselle. Ja se on tarkoitus laatia laajassa yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien sekä useiden sidosryhmien kanssa, joista asukkaat ovat merkittävin ryhmä.

Kysely ja asukasraati

Suunnitelman laadinnassa asukkaat ovat tärkeässä roolissa. Asukkaille järjestettiin kestävän liikkumisen kysely, johon tuli yli 1100 vastausta. Kyselyn tuloksista voi lukea tarkemmin täältä.

Riihimäen kestävän liikkumisen asukasraatiin ilmoittautui yksitoista riihimäkeläistä. Heille järjestetään webinaari toukokuussa. Webinaarissa kartoitetaan raadin näkemyksiä ja kokemuksia erilaisista kestävään liikkumiseen liittyvistä asioista, kuten kävely- ja pyöräilyreiteistä, liityntäpysäköinnistä, kaupunkipyöristä, joukkoliikenteestä sekä henkilöautoilusta. Raatilaisilta kerätään ideoita ja ajatuksia siitä, miten Riihimäestä saadaan kestävän liikkumisen edelläkävijä.

Lisätietoa suunnitelmasta

Suunnitelman laatimiseen osallistuvat kaupungin eri hallintokuntien asiantuntijoiden ja asukkaiden lisäksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Hämeen liiton, Liikenneturvan, poliisin ja HAMK:n edustajia. Riihimäen kaupunki saa suunnitelmaan Traficomin Kestävän liikkumisen valtionavustusta. Suunnitelmaa laativa konsultti on Destia Oy.

Suunnitelman aikataulu

Kestävän liikkumisen suunnitelman laatiminen aloitettiin tammikuussa 2021 ja se valmistuu vuoden 2021 syyskuussa.

Talvi 2021

 • Ohjausryhmän 1. kokous
 • 1. tiedote
 • Kestävän liikkumisen kysely
 • Asukasraadin kokoaminen
 • Lähtötietojen kerääminen
 • Tavoitteiden ja vision ideointi

Kevät 2021

 • Asukasraadin webinaari
 • Ohjausryhmän 2. kokous
 • Kyselyn analysointi ja lähtötietojen kokoaminen
 • Tavoitteiden ja vision hyväksyminen

Kesä 2021

 • 2. tiedote
 • Asukasraadin näkemyksiä
 • Toimenpiteet ja mittarit

Syksy 2021

 • Ohjausryhmän 3. kokous
 • 3. tiedote
 • Kestävän liikkumisen suunnitelman valmistuminen
 • Suunnitelman poliittinen päätöksenteko

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1