Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Yli tuhat vastausta kestävän liikkumisen kyselyyn, asukasraati koolle toukokuussa

5.5.2021 Tiedotteet

Riihimäen kaupungin kestävän liikkumisen kyselyyn tuli yli 1100 vastausta. Kysely kiinnosti etenkin lapsia ja nuoria, sillä peräti 900 koululaista vastasi kyselyyn. Koululaisille suunnatun kyselyn vastauksista selvisi, että he kokevat koulumatkansa turvallisiksi ja koulumatkat ovat melko lyhyitä. Asukaskyselyn vastausten perusteella pyöräily on riihimäkeläisten suosiossa.

”Olemme kiitollisia vastausmäärästä. Kestävän liikkumisen suunnitelma laaditaan nimenomaan riihimäkeläisille, joten on hienoa saada heidät työhön mukaan”, projektipäällikkö Hanna Puolimatka Destialta kertoo.

Koulumatkat turvallisia

Riihimäen koululaiset (1.–10. luokka) osallistuivat kestävän liikkumisen kyselyyn kattavasti. Riihimäen yhdestätoista peruskoulusta merkittävä määrä vastauksia saatiin seitsemästä (7) koulusta. Verkkopohjainen kysely oli avoinna kaikille Riihimäen koululaisille helmikuun lopusta maaliskuun loppupuoliskolle.

Kyselyn perusteella koululaiset kokevat koulumatkat varsin turvallisiksi. Koulumatkat ovat suurilta osin myös varsin lyhyitä, sillä 78 prosentilla kyselyyn vastanneista koulumatka yhteen suuntaan on alle kolme kilometriä.

Koululaisten liikkumistavat muuttuvat, mitä vanhemmiksi koululaiset kasvavat. Erityisesti koulutaipaleen alussa (1.–5. luokka) iso osa kyselyyn vastanneista koululaisista liikkuu koulumatkansa kävellen.

Pyöräilyn määrä kulkutapana kasvaa merkittävästi 6. luokalla, jolloin oppilaat siirtyvät käymään koulua yläkoulun tiloissa, joita Riihimäellä on kolme. Tämä selittää osaltaan myös selkeästi suuremman käyttöasteen esimerkiksi henkilöautokuljetuksille ja linja-autojen käytölle 6.–10. luokkalaisten osalta, sillä koulumatkat pitenevät. Yhdeksännellä luokalla mukaan tulevat erityisesti mopot ja muut kevyet kulkuneuvot, jotka vähentävät kyselyn vastausten perusteella merkittävästi pyöräilyn määrää.

Riihimäkeläiset tyytyväisiä olosuhteisiin

Asukaskysely toteutettiin samanaikaisesti koululaiskyselyn kanssa ja verkkokyselyn lisäksi vastaaminen oli mahdollista myös paperilomakkeella. Asukaskyselyyn tuli lähes 200 vastausta. Kyselyn perusteella riihimäkeläiset ovat varsin tyytyväisiä kävelyn ja rautatieliikenteen olosuhteisiin. Sen sijaan linja-autoliikenteen osalta kyselyyn vastanneet näkevät parannettavaa.

Kyselyssä selvitettiin myös riihimäkeläisten liikkumista ja kulkutapaa sekä kesällä että talvella. Kesäaikaan puolet vastanneista kertoivat suosivansa erityisesti kävelyä ja pyöräilyä. Talvella vastaava luku tippuu 32 prosenttiin, joka selittyy vähäisellä talvipyöräilyllä (8 %).

Talvisin suosituin kulkuneuvo on henkilöauto 50 prosentin osuudella. Autolla ajetaan kaupungin alueilla myös melko lyhyitä matkoja, sillä 44 prosenttia kaikista autoilijoista ilmoitti työ-, opiskelu- tai asiointimatkan olevan alle viisi kilometriä. Tutkimusten mukaan lyhyitä matkaa ajavilla on suurin potentiaali muuttaa kulkutottumuksiaan.
Kyselyyn vastanneet toivovat ratkaisuja esimerkiksi pyörä- ja jalankulkuväylien jatkuvuuteen sekä linja-autoliikenteen kehittämiseen ja joustavuuteen, unohtamatta autoilijoiden huomiointia.

Asukasraati koolle toukokuussa

Riihimäen kestävän liikkumisen asukasraatiin ilmoittautui yksitoista riihimäkeläistä. Heille järjestetään webinaari toukokuussa. Webinaarissa kartoitetaan raadin näkemyksiä ja kokemuksia erilaisista kestävään liikkumiseen liittyvistä asioista, kuten kävely- ja pyöräilyreiteistä, liityntäpysäköinnistä, kaupunkipyöristä, joukkoliikenteestä sekä henkilöautoilusta. Raatilaisilta kerätään ideoita ja ajatuksia siitä, miten Riihimäestä saadaan kestävän liikkumisen edelläkävijä.

Työn etenemistä voi seurata kaupungin verkkosivuilla: Kestävä liikkuminen
Sosiaalisessa mediassa suunnitelmasta viestitään hashtagien #RiksuLiikkuu ja #KestäväLiikkuminen avulla.

Lisätietoja:
Vastaava liikennesuunnittelija Anna-Maija Jämsén, Riihimäen kaupunki, etunimi.sukunimi@riihimaki.fi, p. 050 590 7759
Projektipäällikkö Hanna Puolimatka, etunimi.sukunimi@destia.fi, Destia Oy, p. 040 641 6121