#RakasRiksu2035 – Riihimäki tehdään yhdessä

Pyydämme kaupunkilaisia ja sidosryhmiä osallistumaan strategiatyöhön ja pohtimaan kanssamme kaupungin tulevaisuutta. Haluamme kuulla eri toimijoiden ajatuksia mahdollisimman laaja-alaisesti.

Kyselyiden ja työpajojen kautta saadut näkemykset ja mielipiteet luovat kokonaiskuvaa siitä, mitkä asiat meillä Riihimäellä on hyvin ja mihin meidän tulisi panostaa tulevaisuudessa. Nämä näkemykset täydentävät toimintaympäristöstä koottua muuta aineistoa, jota uusi valtuusto hyödyntää, kun se vuoden 2022 alkupuolella päättää uudesta kaupunkistrategiasta.

Meistä on tärkeää tietää, mitä sinä kaupungin asukkaana, työntekijänä ja eri sidosryhmien jäsenenä arvostat ja pidät tärkeänä, jotta meillä Riihimäellä on hyvä asua, elää, työskennellä, opiskella ja harjoittaa liiketoimintaa.

Tavoite ja aikataulut

Tavoite: Luoda osallistamisen keinoin Riihimäen kaupungille strategia, joka ulottuu vuoteen 2035

Osallistuvat ryhmät: Kaupunkilaiset, luottamushenkilöt, yritykset, kaupungin henkilöstö ja muut sidosryhmät

Aikataulu 2021

 • Tammikuu: Prosessin vaiheiden ja aikataulujen suunnittelu
 • Helmikuu: Strategiatyön ohjausryhmän perustaminen
 • Maaliskuu: Strategiatyön projektiryhmän nimeäminen
 • Maalis-huhtikuu: Nykytila- ja toimintaympäristöanalyysin aineistonkeruu
 • Toukokuu-kesäkuu: Suunnitelma osallistamiselle
 • Kesäkuu: Meidän Riksu -asukaskysely
 • Heinäkuu: Yrityskysely
 • Elokuu: Lasten osallistaminen
 • Syys-marraskuu: Kyselyt, työpajatyöskentelyt ja mahdolliset keskustelutilaisuudet

Aikataulu 2022

 • Helmi-maaliskuu: Valtuuston päätös uudesta strategiasta
 • Maalis-marraskuu: talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien valmistelu vuosille 2023-2026.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0