Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Rakennushanke saattaa edellyttää myönteistä poikkeamispäätöstä ja/tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Suosittelemme olemaan yhteydessä kaupungin rakennusvalvontaan. Joskus rakennushankkeen poikkeamistarpeet voivat olla vähäisiä, jolloin hanke on mahdollista toteuttaa pelkällä rakennusluvalla. Näin on mahdollista välttyä myös turhalta hakuprosessilta.

Ennen suunnittelutarve-/poikkeamishakemuksen jättämistä suosittelemme olemaan yhteydessä kaupungin kaavoitukseen. Näin voidaan selvittää poikkeamispäätöksen ja/tai suunnittelutarveratkaisun mahdollisuudet ennakkoon. Kaavoituspäällikön tekemä päätös poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta on voimassa kaksi vuotta. Tänä aikana tulee rakennuslupahakemus laittaa vireille.

  • Rakennushanketta varten on haettava poikkeamispäätöstä, mikäli rakentamisessa poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä: maankäyttö- ja rakennusasetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma, kaavat ja kaupungin rakennusjärjestys.

  • Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksessä (14.6.2022) on koko asemakaavan ulkopuolinen kunnan alue määritelty suunnittelutarvealueeksi, jolla rakennusluvan edellytyksenä on myönteinen suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarveratkaisun yhteydessä voi olla tarvetta hakea myös poikkeamista esimerkiksi rakennusjärjestyksestä. Rakennettaessa ranta-alueelle on haettava poikkeamista ranta-alueen suunnittelutarpeesta.

  • Suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamisesta kaupungille aiheutuneiden kustannusten perimisessä käytetään 1.4.2018 alkaen voimaan tulleita taksoja.

    Asemakaavoitukseen, suunnittelutarveratkaisuihin ja poikkeamispäätöksiin liittyvät taksat

  • Hakumenettely on samanlainen sekä poikkeamisluvassa että suunnittelutarveratkaisussa. Tutustuthan ohjeeseen ennen hakemuksen jättämistä. Ohje poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun hakemiseen.

    Lisäksi voit tarvittaessa varata tapaamisen asiantuntijoiden kanssa kaavoituksen toimipisteessä (os. Eteläinen Asemakatu 4).

Tee säh­köi­nen ha­ke­mus

Toimita hakemus sähköisen lupapalvelun kautta. Täytä suunnittelutarve ja poikkeaminen -hakemuslomake ja liitä skannattuna sähköiseen lupapalveluun.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä lupapalvelua, voit toimittaa hakemuslomakkeen liitteineen myös postitse Riihimäen kaupungin kirjaamoon. Paperisesta lupahakemuksesta perimme taksan mukaisesti 100 euroa ja lisäksi todelliset skannauskulut.

Sähköinen lupapalvelu
Siirtyy ulkoiselle sivustolle

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.