Hyppää sisältöön

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamispäätös

Rakennushanketta varten on haettava poikkeamispäätöstä, mikäli rakentamisessa poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä: maankäyttö- ja rakennusasetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma, kaavat ja kaupungin rakennusjärjestys.

Suunnittelutarveratkaisu

Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksessä (1.2.2012) on koko asemakaavan ulkopuolinen kunnan alue määritelty suunnittelutarvealueeksi, jolla rakennusluvan edellytyksenä on myönteinen suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarveratkaisun yhteydessä voi olla tarvetta hakea myös poikkeamista esimerkiksi rakennusjärjestyksestä. Rakennettaessa ranta-alueelle on haettava poikkeamista ranta-alueen suunnittelutarpeesta.

Hakemuksen jättämistä varten kannattaa tutustua ohjeeseen. Lisäksi voit tarvittaessa varata tapaamisen asiantuntijoiden kanssa kaavoituksen toimipisteessä (os. Eteläinen Asemakatu 4).
Ohje poikkeamispäätöksen ja suunnittelutaveratkaisun hakemiseen

Kaavoituspäällikön tekemä päätös poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta on voimassa kaksi vuotta. Tänä aikana tulee rakennuslupahakemus laittaa vireille.

Tee säh­köi­nen ha­ke­mus

Hakemuksen voit toimittaa sähköisen järjestelmän kautta tai käyttämällä verkosta ladattavaa lomaketta, joka toimitetaan liitteineen postitse.

Sähköinen lupapalvelu

Lomakkeet

Hakemuksen voit toimittaa myös käyttämällä verkosta ladattavaa lomaketta, joka toimitetaan liitteineen postitse. Lupahakemuksen voit ensisijaisesti jättää sähköisenä. Paperisesta lupahakemuksesta perimme taksan mukaisesti 100 euroa ja lisäksi todelliset skannauskulut.

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.