Hyppää sisältöön

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamispäätös

Rakennushanketta varten on haettava poikkeamispäätöstä, mikäli rakentamisessa poiketaan maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai sen nojalla annetuista säännöksistä ja määräyksistä: maankäyttö- ja rakennusasetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma, kaavat ja kaupungin rakennusjärjestys.

Suunnittelutarveratkaisu

Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksessä (1.2.2012) on koko asemakaavan ulkopuolinen kunnan alue määritelty suunnittelutarvealueeksi, jolla rakennusluvan edellytyksenä on myönteinen suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarveratkaisun yhteydessä voi olla tarvetta hakea myös poikkeamista esimerkiksi rakennusjärjestyksestä. Rakennettaessa ranta-alueelle on haettava poikkeamista ranta-alueen suunnittelutarpeesta.

Hakemuksen jättämistä varten kannattaa tutustua ohjeeseen. Lisäksi voit tarvittaessa varata tapaamisen asiantuntijoiden kanssa kaavoituksen toimipisteessä (os. Eteläinen Asemakatu 4).
Ohje poikkeamispäätöksen ja suunnittelutaveratkaisun hakemiseen

Kaavoituspäällikön tekemä päätös poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta on voimassa kaksi vuotta. Tänä aikana tulee rakennuslupahakemus laittaa vireille.

Tee säh­köi­nen ha­ke­mus

Hakemuksen voit toimittaa sähköisen järjestelmän kautta täyttämällä verkosta ladattavan lomakkeen ja lataamalla sen sähköiseen lupapalveluun.

Hakemuksen voit toimittaa myös postitse käyttämällä verkosta ladattavaa lomaketta ja lähettämällä sen liitteineen Riihimäen kaupungin kirjaamoon. Paperisesta lupahakemuksesta perimme taksan mukaisesti 100 euroa ja lisäksi todelliset skannauskulut.

Hakemus, suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen

Sähköinen lupapalvelu
Siirtyy ulkoiselle sivustolle

Taksat

Suunnittelutarveratkaisusta ja poikkeamisesta kaupungille aiheutuneiden kustannusten perimisessä käytetään 1.4.2018 alkaen voimaan tulleita taksoja.

Lisätietoja

Suosittelemme sopimaan tapaamisista etukäteen.